Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Monikulttuurisuus ei toimi

Suomessa valtaeliitti luo edelleen monikulttuurista yhteiskuntaa, vaikka kaikkialla muualla Länsi-Euroopassa toimivan monikulttuurisen yhteiskunnan rakentaminen on epäonnistunut. Suomessa eliitti luulee sitkeästi onnistuvansa siinä, missä kaikki muut ovat tähän asti epäonnistuneet.

Viimeksi monikulttuurisen yhteiskunnan ongelmista puhui näkyvästi Saksan liittokansleri Angela Merkel. Hänen CDU-puolueensa kokouksessa 16. päivä lokakuuta pitämästä puheesta kävi ilmi se, mikä on ollut meille monille selvää jo kauan: monikulttuurisuus ei toimi.

Merkelin mukaan Saksassa ei ole pystytty luomaan yhteiskuntaa, jossa erilaisista kulttuuritaustoista tulevat ihmiset pystyisivät elämään rauhanomaisesti keskenään. Yritys rakentaa monikulttuurinen yhteiskunta on täydellisesti epäonnistunut, hän totesi. Syksyllä tehdyn selvityksen mukaan kolmasosa saksalaisista on sitä mieltä, että maahanmuuttajat ovat tulleet Saksaan ainoastaan maan hyvän sosiaaliturvan perässä.

Puheessaan Merkel viittasi erityisesti Saksan muslimivähemmistöön, jonka asemasta on käyty Saksassa paljon keskustelua. Muslimien sopeutuminen laajassa mittakaavassa ei ole onnistunut, koska muslimit ovat pitäneet lujasti kiinni omasta identiteetistään ja kulttuuristaan. Sopeutumisen sijaan muslimit ovat alkaneet korostaa omaa identiteettiään, vaatineet itselleen erioikeuksia ja eristäytyneet vallitsevasta yhteiskunnasta.

Mielestäni maahanmuuttoa kolmansista maista Suomeen ja muualle Eurooppaan on rajoitettava huomattavasti, koska tulijoiden on todistetusti lähes mahdoton sopeutua länsimaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi linjasimme Nuivassa vaalimanifestissa monikulttuuriseen yhteiskuntaan tähtäävästä monikultturismi-ideologiasta seuraavaa:

Suomen tulee luopua nykyisestä, muualta Länsi-Euroopasta ja varsinkin Ruotsista kopioidusta monikultturistisesta valtioideologiasta, erilaisuuden ihannoimisesta ja itsetarkoituksellisesta ylläpidosta.

Julkisen vallan tulee turvata kaikille yhtäläinen vapaus ylläpitää omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, mutta ei ryhtyä vähemmistöidentiteettien rahoittajaksi. Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei kuulu veronmaksajien rahoittaman Suomen valtion ydintoimintoihin.

Monikultturismista luopuminen merkitsee myös sitä, että maahanmuuttajien yksilöllisten oikeuksien loukkauksia ei katsella läpi sormien "yhteisöllisten oikeuksien" varjolla. Lasten, niin tyttöjen kuin poikien, sukuelinten rituaalisilpomiset on kriminalisoitava yksiselitteisesti, ja niistä on säädettävä riittävän ankarat seuraamukset. Yhteiskunnan on aktiivisin toimin ehkäistävä maahanmuuttajanaisten jäämistä kotiin ja kielenopetuksen sekä muiden tehokkaiden kotoutustoimien ulkopuolelle. Järjestettyjä ja pakkoavioliittoja sekä tosiasiallista moniavioisuutta vastaan on taisteltava päättäväisesti. Uskonnonvapaus ja oikeus uskonnosta luopumiseen on turvattava myös vähemmistöryhmien jäsenille.

Uusien vähemmistökielten opetuksesta julkisin varoin peruskouluissa tulee luopua. Vastaavasti keskeiselle sijalle kotouttamisessa tulee nostaa kaikkia maahanmuuttajia koskeva suomen kielen opetus. Opetukselle on asetettava selkeät oppimistavoitteet. Toimeentulotuki on sidottava kielen opiskeluun ja asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseen.

Edelleen monikultturismista luopuminen tarkoittaa sitä, että eri maahanmuuttajaryhmät sopeutuvat suomalaisiin viranomaiskäytäntöihin eikä päinvastoin. Terveydenhoitohenkilökunnan, poliisin ja muiden toimijoiden muutenkin niukkoja ajallisia ja rahallisia resursseja ei pidä haaskata erilaisiin kulttuurisensitiivisyys- ja toiseudenkohtaamiskoulutuksiin.

Suomen tulee olla tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa noudatetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei lopputuloksen tasa-arvoa. Tasa-arvoa ei ole se, että kaikki tulevat maaliin yhtä aikaa, vaan se, että kaikki saavat lähteä liikkeelle samalta viivalta ja yhtä aikaa. Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai positiiviseen syrjintään perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julkisessa rekrytoinnissa. Vastaavasti vähemmistöjen edustajille ei tule uskonnollis-kulttuurisin perustein myöntää erivapauksia työtehtävien hoidossa. Esimerkkinä voidaan mainita muslimilääkärit ja -hoitajat, jotka kieltäytyvät hoitamasta vastakkaista sukupuolta olevia potilaita.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

turunen (nimimerkki)
Jaassu (nimimerkki)

Ei lisättävää tuohon, yksinkertainen ja järkevä.
Sopisi varmaan suurimmalle osalle muidenkin puolueiden kannattajista.

apris28 (nimimerkki)

Maahanmuuttajat tulisi VELVOITTAA suomenkielen opiskeluun. Kieli on osattava ennen kuin pysyvä oleskelulupa voitaisiin myöntää. Sanktiona ellei osallistu kielen opiskeluun, eikä kolmen vuoden kuluttua maahan saapumisen jälkeen puhu suomenkieltä, palautus lähtömaahan.

Muutoin blogin kirjoitus hyvä lähtökohta. Hallituksen muutosesitys uudeksi kotouttamislaiksi ei tuo nähdäkseni mitään muutosta aiempaan.

Tiina Koskinen (nimimerkki)

Angela Merkelin puhe jää Euroopan historiaan monikulttuurisuuden käännekohtana. Tätä käännekohtaa Helsingin Sanomat kunnioitti panttaamalla uutista sunnuntai-iltaan asti, jolloin siitä julkaistiin laimennettu versio.

Tänään soitin Hesariin ja peruin tilaukseni kiitokseksi tästä viivyttelystä.

turunen (nimimerkki)

Viher-kokoomuslaisen Hesarin viivyttelyn ymmärtää hyvin. Angela Merkel piti näet kaikkien aikojen parhaan vaalipuheen persuille.

Pylkkänen (nimimerkki)

Eipä ne koskaan sopeudu, eikä meillä ole varaa elättää ulkomaisia sosiaalipummeja. Suomella on konkurssi edessä tällä menolla. Vaan tyhmät päättäjämme uinuvat monikultturisessa unessaan.

siviilitarkkailija (nimimerkki)

Politiikan ytimessä on ihminen ja ihmisen hyvinvointi.

Hyvillä AIKOMUKSILLA on kivetty monta tietä helvettiin.

Olen miettinyt sitä miksi eräille ihmisille ns ihmiskuljetus ja puuhastelu valtion varoilla ovat niin tärkeitä. Miksi heidän elämäänsä ei mahdu se että maahantulija on ihminen hyvine ja huonoine puolineen. Heille kaikki ovat uhreja, vainottuja tai muulla tavoin hädänalaisia joita valtion ja kunnan on autettava auttamasta päästyään. Aviopuoliso tai työtätekevä itse itseään auttava maahanmuuttaja tuottaa järjestelmään harmillisen riitasoinnun. Jokainen rikos, alueellinen tuhoutuminen tai kunnallispalvelujen epätasainen jakautuminen on yksittäistapaus, mitätön juttu tai valhe.

Monet "avustajat" ovat itse moraalisen kompassinsa kadottaneita, henkisesti vammautuneita jotka auttamalla toisia, seurauksista ja keinoista piittaamatta, tarjoavat itse itselleen terapiaa. Sillä onhan selvä että kun "pelastaa" tai "suojelee" jotain jonka kokee hädänalaiseksi, ihminen saa tästä voimakkaan posiitivisen tarkoituksen ja tunteen. Yksilötasolla tämä johtaa sinänsä käänteiseen ja järjettömään tilanteeseen jossa niitä syitä jotka ovat aiheuttaneet inhimillsitä hätää ja tuskaa suojellaan kulttuurisina arvoina. Koska suojelija kokee itse henkisellä tasolla saavansa tästä enemmän.

Itse olen sitä mieltä että Suomeen mahtuu myös islamia ja jopa ääri-islamia edellyttäen että näissä pyrkimyksissä ei loukata toisten ihmisten oikeutta vapauteen, mielipiteeseen ja onnellisuuden tavoitteluun. Sillä onhan selvä että jos joku, eläessään ääri-islamilaista elämää, tulee siitä onnelliseksi, ei sitä voi ulkopuolinen kieltää. Ellei tämä ääri-henkilö ala estämään ja rajoittamaan muiden ihmisten oikeutta tavoitella omaa parhaaksikatsomaansa elämää.

Vieras (nimimerkki)

Immonen kirjoittaa täyttä asiaa! Se vasemmistolainen monikulttuurisuusideologia pitää heittää romukoppaan ja sassiin.

JST (nimimerkki)

EU:n nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta ehkä merkittävin puheenvuoro ja kannanotto piilotettiin YLE:ssä ja HS:ssä homokirkkojen taakse,sillälailla..

Jukka-Pekka Vasara

Toimeton väki kotiinsa, täkäläiset mamubisneksistä omaisuuksia vuolleet tuomiolle ja korvauksia maksamaan!

Torsti Virtanen

Monikulttuurisuus toimii maapallon mittakaavassa, jolloin eri kulttuurit ovat eristettyinä toisistaan esimerkiksi valtioiden rajojen avulla.

Maapallo on siis monikulttuurinen -> tavoite saavutettu -> jokaisesta maasta ei tarvitse yrittää tehdä monikulttuurista väkisin.

Vieras (nimimerkki)

Näin on. Ja näitten kantojen takia ja juuri siitä syystä persut ottavat murskavoiton vaaleissa. Toivottavastri sitten näemme politiikan tässä asiassa muuttuvan täysin toiseen laitaan nykyisestä.

Monikulttuurisen Ruotsin uusin saavutus (nimimerkki)

Lisääntynyt rikollisuus: Kiina varoittaa kansalaisiaan matkustamasta Ruotsiin
UUSI RUOTSI. Rikollisuuden lisääntyminen ja useiden korkean profiilin rikoksien takia, missä kohteena on ollut kiinalaiset matkailijat, on johtanut siihen että Kiinan hallitus varoittaa kansalaisiaan matkustamasta Ruotsiin. Maa ei enää ole "paratiisi".

Varkauksien suuri määrä on saanut Kiinan suurlähetystö lähettämään varoituksen kansalaisille epävarmuudesta maassa.

- ”Tälläinen varoitus käytetään yleensä silloin kun on kyse kriisstä, joten tämä on erittäin vakava asia", sanoo John Hamber, Kiinan kansallisen liiton varapuheenjohtaja Ruotsissa. Hän on käynyt kokouksissa Kiinan suurlähettilään kanssa ja yritti rauhoittaa tilannetta ja huomautti että nämä ovat olleet yksittäistapauksia.

Varoituksessa, jonka Kiinan suurlähetystö lähetti kaikkille Ruotsissa oleville kiinalaisille turisteille, lukee että varkaukset ovat erittäin yleisiä maassa ja että "Ruotsi ei ole paratiisi".

- ”On tosiasia, että Kiina on pitänyt Ruotsia maailman turvallisimpana maana", sanoo John Hamber, lehdessä Nacka Värmdö Postissa.

Aasialaiset kärsivät eniten
Maahanmuuttajien kasvava rikollisuus Euroopassa ei koske vaan omaa väestöä, vaan myös aasialaisia jotka usein asuvat herkillä alueilla. Ranskassa asuu monta köyhää Aasialaista maahanmuuttajaa rinnakkain herkemmin väkivaltaan taipuvaisten ryhmien kanssa, ja erityisesti Pariisin esikaupunkialueella, tämä on aiheuttanut ongelmia.

Tämän vuoden kesäkuussa, yhdeksäntuhatta aasiantaustaista maahanmuuttajaa marssi Pariisiin "lisääntyvän väkivallan"-vastaisessa mielenosoituksessa. Mutta mielenosoitus oli tuskin alkanut ennen kuin siirtolaiset Lähi-idästä ja Afrikasta hyökkäsivät aasialaisten kimppuun kepeillä ja kiveillä, ja siihen mielenosoitus päättyi.

http://www.friatider.se/o...na-for-resor-till-sverige

Vieras (nimimerkki)

Täältä tulee vaaleissa ääniä Ollille!

Juha P (nimimerkki)

Tuohon Ruotsi kommenttiin kyllä pakko sanoa, että naapurissa tosiaankin luisuu homma käsistä. Itse olin vuosi sitten työharjoittelussa koulun kautta Eskilstunassa. Työharjoittelu paikkani sijaitsi Årbyn kaupungin osassa jossa sijaitsee 70-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Minua varoitettiin liikkumasta alueella yksin yöaikaan ja ajan myötä syykin tuli selväksi.

Eräs tuttavani kertoi, että mikäli parvekkeella on sateliitti-antennin lautanen niin siitä voi jo tietää, että asunnossa asuu ulkomaalaistaustainen perhe. Tämä siksi kun katsovat sen avulla omia "taivaskanaviaan". Eräästä talosta laskin ,että kuudestakymmenestä parvekkeesta peräti viidessäkymmenessäneljässä (54!) oli kyseinen antenni. Tämä ikäänkuin pohjustukseksi asialle.

Lehdistä sai usein lukea kuinka alueella oli tapeltu isommissakin porukoissa ja usein ne olivat maahanmuuttajien ryhmiä. Kun olin ollut Eskilstunassa 2viikkoa lehdessä ilmoitettiin etteivät vartijat aio/uskalla mennä alueelle ilman poliisin tukea.

Eli Årbyn kaupunginosaan oli sijoitettu hyvin paljon maahanmuuttajia jotka eivät olleet kyenneet sopeutumaan Ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Samalla kun sijoitetaan paljon samasta etnisestä taustasta olevia ihmisiä niin he perustivat omia pieniä yhteisöjä. Kun tällaisia yhteisöjä on monia pienellä alueella ja ongelmat työttömyydestä ja sopeutumattomuudesta yhteiskuntaan alkavat näkyä väkivaltaisuuksina niin kukaan ei voi kieltää etteikö sillon olisi epäonnistuttu. Eikä tilannetta auta yhtään se ettei kukaan ruotsalainen halua asua alueella.

Paikalliset ihmiset kertoivat heidän käsityksensä olevan se ettei maahanmuuttajia patisteta minkäänlaisille kursseille vaan he saavat "istua kotona ja rahaa tulee".

Uskon, että jokainen ymmärtää pointtini asialle ja uskon myös ettei kukaan halua homman menevän täällä samanlaiseksi kuin Ruotsissa. Erittäin hyvää tekstiä Olli! Maassa maan tavalla!

Toimituksen poiminnat