Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Sateenkaariväki, vihervasemmisto ja kirkko islamin asialla

Monet ihmettelevät tätä nykyä sitä, miksi feministit, seksuaalivähemmistöjen etujärjestöt, vihervasemmistolaiset puolueet ja Suomen luterilainen kirkko ovat alkaneet yhteen ääneen puolustella patriarkaalisen ja suvaitsemattoman islamin olemassaoloa sekä sen oikeuksia läntisessä maailmassa. Järjellä ajateltunahan pitäisi olla itsestään selvää, että islam, jos mikä saisi kaikki punavihreät ”ihmisoikeusaktivistit” ja kristityt takajaloilleen. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka oikeaoppisesti tulkittu islam ei anna armoa löyhille moraalikäsityksille sukupuolten tasa-arvosta, yksilönvapauksista, homoseksuaalisuudesta, eikä se myöskään anna ihmisarvoa muita uskontoja kuin islamia tunnustaville.

Arvoliberaalin ja vihersosialistisen elämäntavan vaaliminen johtaisi muslimimaassa suurella todennäköisyydellä raippa- tai kivitystuomioon. Kristinuskon harjoittaminen taas on muslimimaista tärkeimmässä, Saudi-Arabiassa, lailla kiellettyä. Näistä tosiasioista huolimatta muun muassa ex-ministeri Heidi Hautala (vihr.) kaipasi taannoisessa televisio-ohjelmassa muslimien paluuta islamin alkuperäisille juurille, jotka korostivat hänen mielestään islamin suvaitsevaisuutta. Samaisessa keskusteluohjelmassa mukana ollut hiippakuntadekaani Ari Hukari puolestaan paheksui Kotimaa24-verkkolehdessä perussuomalaisten edustajien läsnäoloa kyseisessä ohjelmassa, sillä hänen mielestään perussuomalaiset vain aiheuttivat turhaa vastakkainasettelua muslimien ja ei-muslimien välille. Hukarin mielestä perussuomalaiset edustajat haittaavat kirkolle sydämen asiana olevaa uskontojen välistä dialogia. Pyrin tässä tekstissäni osoittamaan sen hämmentävän ristiriidan islamofiilin vihervasemmiston ja kirkon suhteessa islamin opin aatteelliseen perustaan. Lisäksi pyrin erittelemään syitä näiden tahojen pro-islam konsensukselle.

 

Muhammad 21. vuosisadan Karl Marx

Marxilaiseen yhteiskuntateoriaan aatteellisen perustansa rakentavat äärivasemmistolaiset ja sosiaalidemokraattiset puolueet ovat viime vuosikymmeninä ottaneet tuntuvaa etäisyyttä työväenluokan aatetta ja sekularismia korostaviin juuriinsa korostamalla sosiaalikulttuuriselta kannaltaan äärimmäisen vanhoillisten muslimien erityisoikeuksia maallistuneeseen kantaväestöön nähden. Sosialistien islam-agendan keskeisenä osana on myös ollut mahdollisimman laajamittainen muslimien maahanmuuton edistäminen Eurooppaan. Tämän myötä proletariaatin niin kutsuttujen virallisten edustajien ideologisen oppi-isän, Karl Marxin, merkitys on hälventynyt toisen parrakkaan miehen saapuessa aatteen estradille. Kyseessä on tietenkin islamilaisuuden pyhä profeetta Muhammad, jonka perustaman uskonnon sisältö ja kannattajat ovat ratkaisevalla tavalla vaikuttaneet vasemmistopuolueiden poliittiseen asemoitumiseen Euroopassa. Sosialististen puolueiden perinteinen työläiskannattajaluokka ei ole laajalti hyväksynyt vasemmistopoliitikkojen islamisaatiolinjaa, vaan ovat kääntyneet kannattamaan enenevissä määrin kansallismielisiä liikkeitä. Vasemmistopuolueiden muuttuminen muslimien käsikassaraksi on myös etenemässä Suomessa kovaa vauhtia muun Länsi-Euroopan kehityksen mukaisesti. Tästä esimerkkeinä ovat eräät islamistiset ehdokkaat vasemmistopuolueiden ehdokaslistoilla sekä sosialistien islamia syleilevä poliittinen linja.

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen tärkeä henkilökohtainen neuvonantaja ja merkittävä demari-ideologi Mikael Jungner vaati vuoden 2011 joulukuussa minareetteja Suomeen. Neuvonantaja Jungnerin islam-linjan mukaisesti SDP:n Oulun kärkiehdokkaaksi valittiin vuoden 2012 kunnallisvaaleissa imaami Abdul Mannan. Mannan oli 65 degrees north -verkkolehdessä vuonna 2008 korostanut, että Koraani on lakien kanssa yhteensopiva ainoa hyväksytty tapa johtaa maata. Mannanin mukaan ”todellisen islamin” levittäminen, joka pitää sisällään sharia-lain käyttöönoton, on hänelle tärkeää. Hänen suhtautumisensa sosialidemokraateille tärkeään vapaamielisyyteen moraalikysymyksissä on vähintään ristiriitainen, sillä Mannan on tuominnut homoseksuaalisuuden ja sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden uskonsa vastaisena. Valtakunnan tasolla sosialidemokraattinen kansanedustaja Tuula Väätäinen on yksi eduskuntaryhmänsä näkyvimmistä islam-myönteisyydellä profiloituneista toimijoista. Hän muun muassa tyrmistyi kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen (ps.) islam-kriittisestä blogauksesta sekä vaati Syyriaan lähteneille jihadisteille sotavammojensa vuoksi lääketieteellistä hoitoa ja kuntoutusta Suomessa. Yleisradion hallintoneuvoston sosialidemokraattinen puheenjohtaja ja entinen piispa Ilkka Kantola taas on vaatinut Ylen hartausohjelmien avaamista muille uskontokunnille, mikä käytännössä tarkoittaa islamilaisten radio-ohjelmien lähettämistä parhaaseen kuunteluaikaan.

Mikäli SDP kehittyy länsieurooppalaisten ideologisten veljespuolueidensa vanavedessä, voimme nähdä puolueessa tulevaisuudessa yhä keskeisemmissä asemissa muslimitaustaisia henkilöitä. Demareille tämä ei välttämättä ole mikään siunaus, sillä esimerkiksi Ruotsin sosiaalidemokraattien puoluehallituksen entinen muslimitaustainen jäsen Omar Mustafa erosi laajan mediaskandaalin takia hänen julkisuuteen tulleiden islamististen yhteyksiensä vuoksi. Myös Benelux-maissa, Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa on ollut sosiaalidemokraattien piirissä tavallista, että maahanmuuttajavaltaisilla alueilla valtiollisten vaalien ehdokaslistat koostuvat lähinnä muslimeista, joista useilla on ääri-islamilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä. Voidaankin ennustaa myös Suomen SDP:n ajautuvan lähivuosina ideologisesti yhä enemmän Allahin aatteen helmoihin.

Nuoret vasemmistoliiton aktiivit ovat Suomessa viehättyneet erityisesti islamista sekä esittäneet kärkkäitä vastalauseita niin sanottuja ”islamofobeja” ja heidän esittämiään ajatuksia kohtaan. Vasemmistonuorten nykyinen puheenjohtaja Li Andersson on toistuvasti rinnastanut islam-kritiikin suoraan toista maailmansotaa edeltäneeseen juutalaisvastaiseen fasismiin. Andersson on ollut erityisen huolissaan problemaattisesta modernista diskurssista, jossa muslimit nähdään potentiaalisena turvallisuusuhkana. Hänen mielestään islamiin uskova muslimi on rehti kansalainen, joka on hyvä lähipiirilleen ja ympäristölleen. Nuori vasemmistoideologi Dan Koivulaakso pitää suurinta osaa islam-kritiikistä virheellisenä, sillä se leimaa ja ylläpitää ennakkoluuloja ja ”kulttuurirasismia”. Koivulaakson mielestä islam-kriittinen ”äärioikeistopropaganda” suuntaa huomiota hänelle tärkeästä kapitalismikritiikistä turhanpäiväiseen vastakkainasetteluun. Allekirjoittaneen taannoiseen islamin luonnetta käsittelevään teemakirjoitukseen yhden nopeimmista vastineista antoi vasemmistoliiton kajaanilainen aktiivi Veli-Pekka Leivo. Hänen mielestään muslimien ja islamin demonisointi palvelee ainoastaan äärimuslimeja. Leivo on myös vakuuttunut, että valtavirta eurooppalaisista muslimeista ei ole kiinnostunut elämään sharia-lain alla. Leivon mukaan muslimeja on suojeltava Euroopassa varmistamalla heidän vapautensa elää haluamallaan tavalla.

Vasemmistoliittolaisten islam-aktivismi on hämmentävää ottaen huomioon näiden toimijoiden radikaali egalitaristinen marxilainen yhteiskuntaideologia. Vasemmistoliittolaiset äänitorvet näkevät selvästi islamin ja muslimien hyödylliseksi liittolaiseksi heidän halveksumansa liberaalidemokraattisen ja kapitalistisen järjestelmän vastaisessa taistelussa. Molempia tahoja ajaa eteenpäin heidän patologinen inhonsa nykyistä yhteiskuntajärjestelmää kohtaan sekä halu tuoda siihen muutos vaihtoehtodoktriinilla, joka perustuu vanhentuneeseen ja utopistiseen yhteiskunta-analyysiin. Aika tulee näyttämään, kallistuuko vaaka vasemmistoliiton sisällä yhä ratkaisevammin muslimiaatteen hyväksi, jolloin viimeisimmätkin työväenaatteen rippeet katoavat puolueesta.

Uskonnon harjoittamiseen aiemmin kriittisesti suhtautunut poliittinen vasemmisto on ottanut tänä päivänä konservatiiviset muslimimaahanmuuttajat ja islamin lempilapsekseen. Forssan ohjelman vaatimus uskonnon ja valtion erottamisesta onkin heitetty roskakoriin eteläiseltä pallonpuoliskolta saapuneiden muhamettilaisten haalimiseksi vasemmiston äänestäjiksi. Suomen vasemmistolaisista työväenpuolueista on tänä päivänä muodostunut kannattajakunnaltaan varsin sekalainen seurakunta punavihreistä sosiaalitädeistä ja anarkistinuorista aina vanhoillisiin muslimeihin. Vasemmisto onkin varsin hyvin ymmärtänyt sen, ettei työväki ole enää nykyisin samanlaista kuin vielä 1900-luvun alussa. Nykyisin työväestö on kohtuullisen hyvin toimeentulevaa tavallista kansaa, joka omistaa ja kuluttaa kuin 1900-luvun parempiosaiset konsanaan. Jos vasemmisto haluaa nostaa kannatustaan, sen on saatava kansa kurjistumaan. Silloin vasemmiston ainoiksi vaihtoehdoiksi jäävät kestävän talouspolitiikan sabotointi ja uuden köyhän alaluokan synnyttäminen maahamme. Muslimien määrän lisäämisellä vasemmisto pyrkii täyttämään heidät hylänneen työväestön jättämän aukon kannatuksessaan. Vasemmiston etuna on myös pitää muslimit Suomessa köyhänä sosiaaliekonomisena alaluokkana, jonka keskuudessa vallitsee katkeruus vauraampaa kantaväestöä kohtaan ja jota lellitään veronmaksajien kustantamilla tulonsiirroilla. Eräät vasemmiston edustajat voivat jopa nähdä muslimeissa uuden proletariaatin vallankumouksen ytimen, jossa islamin pyhät tekstit ja kaikki maailman maat kattava umma ovat korvanneet Kommunistisen puolueen manifestin ja kaikkien maiden proletariaatin yhdistymisen. Vasemmistolaisten etu onkin, että muslimit säilyvät ikuisesti länsimaisen yhteiskunnan valtavirran ulkopuolella.

 

Tanssii muslimien kanssa sateenkaarilipun alla

Äärikonservatiivisen naisnäkökannan omaava eksoottinen afrikkalais- tai jalo arabimuslimimies on feministien mielestä aina toivottavampi puoliso naiselle kuin suhteellisen avaramielinen suomalaisugrilainen junttisuomalainen. Sukupuoli- ja parisuhdetematiikkaan erikoistunut tutkija Henry Laasanen on selittänyt feministien islam-myönteisyyttä pariutumisteorialla. Hänen mukaansa se tosiasia, että musliminaisia usein kielletään pariutumasta muiden kuin muslimimiesten kanssa miellyttää feministejä, sillä se pitää musliminaiset pois suomalaisilta pariutumismarkkinoilta. Tämän vuoksi feministit ovat valmiita Laasasen mukaan heittämään kaikki ylevät sukupuoliarvonsa romukoppaan, koska muslimimiesten osallistuminen suomalaisille pariutumismarkkinoille lisää suomalaisen naisen seksuaalisuuden arvoa.

Feministien mielestä naisaatteen korostuminen on luonteista islamille. Lukuisten naisasiaa edistävien toimijoiden mielestä erityisesti musliminaisten käyttämä huivi on feminismin ilmentymä. Huivin katsotaan olevan musliminaisten rohkea ja vapaaehtoinen demonstraatio naisia alistavaa seksuaalisuutta ja kauneutta korostavaa länsimaista kulttuuria vastaan. Nämä feministiteoreetikot samalla rinnastavat naisten hunnuttamisen farkkujen käyttöön. Musliminaisten ihmisarvoa tukevien burka- ja niqab-kieltojen katsotaan taas olevan kolonialistishenkisiä sortotoimenpiteitä, joista pitäisi ehdottomasti pidättäytyä. Feministien mielestä länsimaisesta perspektiivistä käydystä ennakkoluuloisesta sukupuolten tasa-arvokeskustelusta olisikin siirryttävä kohti paikalliset olot huomioon ottavaa tarkastelua, mikä ilmeisesti tarkoittaa naiset toisen luokan kansalaisen asemaan alistavan yhteiskuntajärjestelmän hyväksymistä. Kaiken muslimifeminismistä saadun tietoaineiston perusteella voidaankin väittää, että islam ja feminismi, ovat toisensa yhtä poissulkeva käsitepari kuin kommunismi ja demokratia. Kaikista maan päällä kehitetyistä ideologioista muslimifeminismi on kenties yksi kaikkein utopistisimmista.

Homoseksuaalisesta käytöksestä langetetaan varsin yleisesti islamilaisissa maissa kuolemanrangaistus. Monin paikoin Länsi-Eurooppaa on tapahtunut muslimitaustaisten nuorisojengien käynnistämiä pogromeja, jotka ovat kohdistuneet paikallisiin homoseksuaaleihin. Kansainvälisessä mediassa on lisäksi uutisoitu Länsi-Euroopassa oleskelevien islamoppineiden lausunnoista, joissa ideaaliyhteiskuntaa kuvataan sellaiseksi, jossa homot teloitetaan. Varsinkaan Hollannin vapauspuolueen nousua maansa suosituimmaksi puolueeksi seksuaalivähemmistöön kuuluvien kansalaisten keskuudessa ei voida pitää lainkaan yllättävänä kehityskulkuna. Eräät suomalaiset homoaktivistit ovat seuranneet Länsi-Euroopan seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden parissa kasvanutta islam-kriittisyyttä hyvin huolestuneina. HLBT-ihmisten asemaa edistävä Suomen Seta ry onkin asettunut raivokkaaksi puolustamaan islamia. On tullut esille tapauksia, joissa järjestöaktiiveja on erotettu tai painostettu eroamaan järjestöstä islam-kriittisten kantojen vuoksi. Setan tikun nokassa on viime vuosina pikemminkin ollut heidän taantumuksen pesäkkeenä pitämänsä evankelis-luterilainen kirkko siitä huolimatta, että muun muassa sukupuolineutraali avioliittolaki ja homoseksuaaliset suhteet ovat laajalti hyväksyttyjä kirkon sisällä. Setan islamofiliaa selittää pitkälti järjestöjen kärkihahmojen laajempi vihervasemmistolainen yhteiskuntaideologia, joka hylkii homoseksuaalien vapauden toteutumisen edellytyksiin kuuluvaa islam-kritiikkiä. Mikäli muslimiaatteeseen kriittinen suhtautuminen leviäisi seksuaalivähemmistöaktiivien parissa, olisi HLBT-liikkeen nykyinen johto vaarassa menettää nykyisen asemansa. Tämän vuoksi Setan agendaan kuuluu toistaiseksi refleksinomainen islam-myönteisyys, vaikka islam on vakavin uhka Euroopassa HLBT-ihmisten vapaudelle toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.

Vihreällä puolueella ja islamilla on myös paljon muutakin yhteistä kuin vihreä väri, joka on muslimeille väreistä pyhin. Vihreiden pää-äänenkannattaja Vihreä Lanka -lehdessä 9.10.2009 ollut pääkirjoitus kuvaa hyvin liikkeen kosteasilmäisen humanistista suhtautumista suvaitsematonta islamia kohtaan. Pääkirjoituksen mukaan islam on hyvin lähellä vihreyttä ja pohjoismaista sosiaalidemokratiaa. Artikkelin kirjoittaja Elina Grunström kertoo, että hänen muslimituttaviensa käsitys naisen asemasta on lähempänä hänen omaansa kuin lestadiolaisnaisten. Hän myös ylistää muslimien tapaa sopia kaikki riitansa kerran vuodessa ennen paaston päätösjuhlaa, josta Grunströmin mielestä ”kaunaiset” suomalaiset voisivat ottaa opiksi. Kaiken kaikkiaan pääkirjoitus näkee muslimit syrjittynä vähemmistönä, joiden kritisoinnissa alkaa olla jo Saksan vuoden 1938 kristallisyön juutalaisvainojen kaikuja. Kyseistä kirjoitusta voisi hyvinkin pitää laadukkaana parodiana, mutta se kuitenkin vastaa täysin vihreiden poliitikoiden suurta linjaa islamin suhteen.

Vihreiden epävirallinen julkimuslimi Husein Muhammed on todennut, että islam oli aikoinaan edelläkävijä naisen aseman parantamisessa. Hän ei kuitenkaan mainitse väitteensä tueksi mitään konkreettista esimerkkiä. Muhammed ei myöskään näe muun muassa lukuisten muslimiryhmien yli 50 prosentin työttömyysasteessa mitään linkkiä muslimien uskontoon ja kulttuuriin. Lisäksi hän voimallisesti kiistää sen, että muslimit tekisivät suhteessa paljon enemmän rikoksia kuin suomalaiset, vaikka tämä on tilastollinen tosiasia. Vihreiden nykyinen puheenjohtaja Ville Niinistö jakaa puoluetoveri Muhammedin positiivisen näkemyksen islamista. Erityisesti hän nosti vuonna 2010 blogissaan esille sen ”tosiasian”, että kristillisen Euroopan vaeltaessa pimeässä keskiajassa maurien ja ottomaanien islamilaiset valtakunnat toimivat klassisen sivistyksen ylläpitäjinä. Niinistö myös epäili somalimuslimien alhaista tilastollisesti alhaista työllisyysastetta, sillä hän oli omin silmin nähnyt heitä paljon bussikuskeina ja muissa palveluammateissa.

Vihreä liike on kulkenut pitkän tien Koijärvi-liikkeestä islamin äänitorveksi. Kantaväestön parissa esiintyvää homofobiaa, sovinismia ja rasismia kiihkeästi vastustavat vihreät eivät näitä yleviä periaatteita muslimien suhteen sovella. Voidaankin kärjistäen sanoa, ettei mikään muu lämmitä vihreää valtavirtapoliitikkoa kuin todistaa kokonaisten suomalaisten asuinalueiden muuttumista ”rikastetuiksi” muslimiterritorioiksi, joissa burkissaan ja niqabeissaan laahustavat naiset ja isäntämäisesti tarpovat pitkäpartaiset imaamit hallitsevat maisemakuvaa. Vaikka kyseisissä islamisoituneissa kortteleissa asuvat ihmiset eivät varsinaisesti jaa vihreiden arvoliberaalia ja maailmaa syleilevää elämänfilosofiaa, vaan takertuvat pikemminkin 500–600–lukujen taitteessa eläneen heimopäällikön armottomaan jumalvaltio-oppiin, ei se aiheuta vihreille läheskään yhtä paljon harmaita hiuksia kuin yksittäisen rasistisen kantasuomalaisen nimetön purkautuminen Suomi24.fi-keskustelupalstalla. Vihreiden harjoittaman politiikan kulmakivenä on aina ollut arkielämän tosiasioiden ja ilmiöiden sinnikäs kieltäminen, mikä tekeekin kyseisestä liikkeestä houkuttelevan vaikutuskanavan islamisaation edistäjien silmissä.

 

Kristinuskosta ”krislamiin”

Kirkko julistautui vuonna 1999 hyvinvointivaltiomallin kannattajaksi. Monet pitivät tätä kannanottoa merkittävänä irtiottona kirkon menneestä yhteiskuntapoliittisesta linjasta, jonka voidaan tulkita olleen oikeistokonservatiivinen sekä traditioita kunnioittava. Kirkon nykyisen monikulttuurisuutta ja islamia hivelevän linjan voidaan katsoa pohjautuvan tähän hyvinvointivaltiota koskeneeseen manifestiin, sillä nykyinen hyvinvointivaltioideologia pitää sisällään etnisten vähemmistöjen ja uskontojen suosinnan. Muslimien WTC-terrori-iskujen jälkeen silloisella arkkipiispalla Jukka Paarmalla oli polttava halu esiintyä yhdessä edesmenneen Suomen muslimien päämiehen Chodr Chehabin kanssa todistaakseen islamin rauhanomaista luonnetta. Kuitenkin kommentoidessaan WTC-iskuja Chehab ymmärsi niistä ympäri maailmaa iloitsevia muslimeja. Hän jatkoi negatiivista huomiota herättäneitä julkilausumiaan tätä seuranneina vuosina kehottamalla Suomessa asuvia muslimityttöjä menemään islamilaisen perinteen mukaisesti naimisiin alaikäisinä, jopa 13-vuotiaina. Lisäksi Chehab totesi avoimesti Suomessa harjoitettavan islamin olevan luonteelta puolustava ja konservatiivinen. Omaa suhtautumistaan Suomeen hän kuvasi kunnioittavaksi, mutta silti tähdensi identiteettinsä olevan muu kuin suomalainen. Luterilainen kirkko ei kuitenkaan koskaan irtisanoutunut Chehabin ääri-islamilaisista kannanotoista, vaan koki kyseisen henkilön olevan täysin sopiva yhdyshenkilö kirkon ja muslimien välisessä vuoropuhelussa.

Helsingin nykyinen piispa Irja Askola vieraili moskeijassa vuonna 2011, josta myös uutisoitiin näyttävästi Helsingin Sanomissa. Vierailu kosketti Askolaa suuresti. Erityisesti hänen sympatiansa sai miesten rukoushetken tarkastelu verhon takaa, sillä se osoitti hänen mielestään suurta luottamusta muslimeilta häntä kohtaan. Askola oli myös ilomielin tarjoamassa kirkkoa muslimien pyhien toimitusten järjestämispaikaksi, sillä kirkon tehtävä oli hänen mielestään luoda tilaa ”kohtaamiselle”. Askola totesi myös voimallisesti, ettei islam uhkaa kristinuskoa, koska nämä ovat samalla puolella muun muassa rasismin vastaisuudessa. Islamia hekumoivalla asenteellaan piispa Askola onkin päättäväisesti halunnut avata uria kristinuskon ja islamin opilliselle ja järjestölliselle synteesille, jota voidaan pitää käsittämättömänä ottaen huomioon hänen asemansa suomalaisen kirkon yhtenä korkeimmista edustajista. Lisäksi Askola ei nähnyt mitään ongelmaa sukupuolista apartheid-järjestelmää noudattavia moskeijakäytäntöjä kohtaan, vaikka hän on toistuvasti paheksunut naispappeuden vastustajia kirkossa. Askola ei myös samaisessa haastattelussa tietoisesti ottanut esille kirkon konservatiivisten jäsenten homokantoja paheksuessaan islamin opin mukaisia kivitystuomioita homoseksuaaleille.

Ville Riekkinen tuli Kuopion hiippakunnan entisenä piispana tunnetuksi niin sanottujen liberaalien ja edistyksellisten kantojensa myötä. Erityisesti hänen hampaissaan olivat konservatiiviset kristilliset järjestöt sekä niiden opilliset painotukset. Takapajuista islamia kohtaan Riekkinen sen sijaan koki mitä suurinta sympatiaa, sillä hänen mielestään muslimeille olisi syytä tarjota kirkon tiloja mieluummin kuin traditionaaliskristittyjä arvoja edustavalle Luther-säätiölle. Riekkinen arvatenkin pääsi tällä lausunnollaan monikulttuurisuuseliitin lempilapseksi, mutta toinen asia on, miten kirkollisveroa maksavat tavalliset suomalaiset suhtautuivat piispan ehdotukseen tarjota kristityille pyhiä tiloja muhamettilaisten käyttöön.

Helsinkiläisille kirkon jäsenille kotiin toimitettava Kirkko ja kaupunki -lehti on nykyisen päätoimittajansa Seppo Simolan aikana kunnostautunut hurmahenkisenä monikulttuurisuuden ja islamin kannattajana. Päätoimittaja Simola muun muassa vuonna 2007 julkaisemassaan pääkirjoituksessa tervehti eksoottisena ja värinää herättävänä vieraiden uskontojen rantautumisen Helsinkiin. Simolan mielestä islamilaisuuden lisääntyminen tekee hyvää luterilaisen kirkon hengenelämälle. Kirkko ja kaupunki -lehti palasi islam-teemaan näyttävästi julistamalla vuonna 2009 suomalaisuuden perusarvojen ja moraalipohjan olevan lähellä islamia. Silti samaisessa lehden artikkelissa Suomen islamilaisen neuvoston varapuheenjohtaja Anas Hajjar paheksui sianlihan ja alkoholin käyttöä. Hän myös painotti sitä, että uskonto liittyy hänen elämässään kaikkeen mitä hän tekee. Kirkko ja kaupunki -lehden tuorein islam-suitsutus tapahtui julkaisun toimituspäällikkö Tommi Sarlinin toivottaessa moskeijan tervetulleeksi Helsinkiin. Sarlinin mielestä on harmi, ettei muslimeilla ole tunnustettua paikkaa Helsingin katukuvassa. Hänen mukaansa katukuvasta erottuva moskeija olisi ”moniarvoisen” kaupungin ilmentyvä. Kyseisen lehden korostetun positiivinen suhtautuminen Helsingin islamisoitumiseen on luontaisesti herättänyt hämmästystä kirkollisveroa maksavien helsinkiläisten piirissä. Simolan päätoimittajakautena Kirkko ja kaupunki -lehti on ottanut Vihreältä Langalta ja Kansan Uutisilta Suomen monikulttuurisoimista kärkevimmin edustavan lehden aseman. Tämän monikulttuurimission välittömänä seurauksena tapahtuva maamme kristittyjä asukkaita uhkaava islamisaation eteneminen hyväksytäänkin ilman turhia mutinoita ja konsultaatiota kirkollisveroa kiltisti maksavilta suomalaisilta.

Monia suomalaisia on ihmetyttänyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, mihin kirkon asemaa merkittävällä tavalla haastavan islamin myötäily perustuu. Teologiselta kannalta tarkasteltuna syytä tähän voidaan hakea niin sanotun rajoittamattoman armon teologiasta, jonka mukaan oman kulttuurikristillisen identiteetin halveksunta sekä kulttuurillinen alistuminen muslimien edessä on kristillisen lähimmäisenrakkauden osoitus. Tämä ideologia on erityisen voimakasta nuoren liberaalin pappissukupolven parissa, joiden julkilausumaton kanta on se, että Suomen islamisaation salliminen on mitä kristillisin teko. Toinen teologinen päälinja muslimipapeilla on kristinuskon ja islamin synteesioppi, jonka nojalla muslimit ja kristityt itse asiassa palvovat samaa Jumalaa, minkä vuoksi näiden uskontojen pitäisi vastakkainasettelun sijasta sulautua toisiinsa. Tätäkään suvaitsevaisuuspapit ja -piispat eivät julkisesti sano, mutta heidän opillinen katsantokanta tosiasiallisesti johtaa kristinuskon ja islamin sulautumiseen, jonka tuloksena syntyy uusi uskonto, krislam.

Toinen islamia kannattava kirkon segmentti muodostuu niin kutsutuista pragmaatikoista, jotka ovat usein kirkkolaitoksen korkeassa asemassa olevia henkilöitä. Näiden tahojen tavoitteena on kaikin mahdollisin keinoin turvata kirkon asema valtiollisena instituutiona, jotta korkeiden virkojen säilyminen sekä tuntuva palkkataso olisi näille henkilöille turvattu. Suomen arkkipiispan Turun huviloiden kaltaisten julkisrahoitteisten pytinkien valtiontuen säilymisen takeena kirkon eliitti katsoo olevan Suomen arvoliberaalin valtiomonikulttuurisuusideologian seuraaminen. Tämän johdosta useat kirkon näkyvät edustajat ovat kuluneina vuosina ylistäneet islamia sekä pyrkineet tähdentämään sen Suomelle väitettyjä positiivisia vaikutuksia muslimimellakoiden roihutessa samaan aikaan Keski-Euroopan maahanmuuttajaghetoissa.

Ulkopuolisen silmissä Suomen luterilaisen kirkon islamofiili teologiskulttuurinen linja tuntuu käsittämättömältä. Sen voidaan katsoa sotivan täysin kirkon ensisijaisia velvollisuuksia vastaan, jotka ovat maamme kristillisten traditioiden ylläpitäminen sekä Suomessa olevien vähävaraisten sekä sosiaalisesti vaikeassa asemassa olevien ihmisten tukeminen. Kirkosta onkin tullut sen lukuisten keskeisten toimijoiden johdosta vasemmistoaktivistinen monikulttuurisuutta puoltava julkisrahoitteinen organisaatio, jonka yhtenä tärkeimmistä päämääristä on tosiasiallisesti islamisaation tukeminen. Tämän johdosta kirkon valtiorahoitteinen asema sekä kirkollisverojärjestelmän oikeus olemassaoloonsa on tullut hyvin kyseenalaiseksi. Mikäli kirkko jatkaa islamia liehittelevällä linjallaan on edessä väistämättä kirkon hajaannus sekä sen jo rankasti kutistuneen yhteiskunnallisen vaikutusvallan lopullinen häviäminen. Kirkon pitääkin jatkossa miettiä, aikooko se toimia kirkollisverovelvollisten etujen ajajana vai vieraiden uskontojen näkyvänä paapojana Suomessa.

 

Kaikki tiet johtavat Mekkaan

Saksan vuoden 2009 liittopäivävaaleissa maan vihreän puolueen yhtenä tavoitteena oli asettaa islam Saksan protestanttisten ja katolisten yhdyskuntien kanssa tasavertaiseen asemaan. Euroopan vanhimman demaripuolueen Saksan sosiaalidemokraattien tuore varakansleriksi valittu Sigmar Gabriel taas vaati viime kesänä Saksan televisioon hunnutettua naista uutistenlukijaksi. Kaikista pisimmälle Euroopan islamilaistumista edistävistä esityksistä on kenties tullut Lontoon pormestarivaaleissa 2012 työväenpuolueen ehdokkaana olleelta Ken Livingstonelta. Hän vannoi tekevänsä Lontoosta profeetta Muhammadin sanojen majakan. Livingstone lupasi lisäksi, että hänen valintansa myötä Lontoon massat saavat koulutusta islamista. Voisivatko tämän kaltaiset suomalaisille vielä täysin käsittämättömiltä kuulostavat poliittiset avaukset tulla jonain päivänä ajankohtaiseksi maassamme?

Laajempaa islamisaatiotrendiä sekä vihervasemmiston, sateenkaariväen ja kirkon islamofiliaa tarkasteltaessa on tultava siihen johtopäätökseen, että muslimikulttuurin ja suomalaisen elämänmuodon pahimmat konfliktit ovat maassamme vasta edessäpäin. Ennustan ensimmäisen suuremman yhteiskunnallisen yhteentörmäyksen tapahtuvan sinä päivänä, kun Helsingin valtuuston islam-myönteiset ryhmät ja kirkko alkavat muslimien kanssa yhdessä vaatia orientaalisen megamoskeijan rakentamista pääkaupunkiseudulle. Tätä tullee seuraamaan muslimien jatkuvasti lisääntyvät uudet vaatimukset, muun muassa sharia-tuomioistuimet, islamilaisten lapsiavioliittojen salliminen sekä halal-lihan pakkosyöttäminen lounaaksi suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Näissä kaikissa pyrkimyksissä muslimien niin sanotut progressiiviset liittolaiset kantaväestössä tulevat heitä järkkymättömästi tukemaan.

Islamin leviäminen länsimaisessa yhteiskunnassa ei pääasiallisesti johdu islamista itsestään, vaan länsimaisten ihmisten kulttuurillisen itsetunnon ja itsesuojeluvaiston puutteesta sekä islamisaatiota kannattavan eliitin myyräntyöstä. Nykyeliittiä dominoivaa vihervasemmistoa ja päänsä hiekkaan työntäviä kirkon edustajia voidaankin pitää pääsyyllisinä Suomen ja muun läntisen Euroopan vaivihkaa tapahtuvaan kolonisaatioon muslimien toimesta. Suomalaisten ja muiden eurooppalaisten pitäisi jo astua valoon menneisyyteen kuuluvien maailmansotien ja kansanmurhien synkästä varjosta sekä suunnata katseensa kohti kirkkaampaa kansallista tulevaisuutta. Islamisaation edistäminen länsimaalaisten ihmisten luontaiseen hyväntahtoisuuteen ja syyllisyydentuntoon historian hirmuteoista kyynisesti vetoamalla on yksi suurimmista petoksista koko länsimaisuuden historiassa. Sateenkaariväen, vihervasemmiston, kirkon ja islamin muodostaman epäpyhän allianssin tavoitteiden ja tekojen saattaminen päivänvaloon on ensisijaisen tärkeää, mikäli haluamme torjua länsimaiseurooppalaisen sivilisaatiomme lopullisen romahtamisen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

28Suosittele

28 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (226 kommenttia)

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Iät ja ajat on uskonnonvapautta puolusteltu. Asia on päinvastoin kuin Olli Immonen väittää; viime aikoina on alettu islamilaisuutta vainoamaan.
Jos paheksuu joidenkin uskonnollisten suuntausten sortoa, pitäisi puhua ihmisoikeuksista ja puolustaa niitä.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ihmisoikeuksista alettiin puhua Ranskan vallankumouksen yhteydessä. Sitä ennen Ranskassa ei mm. hyväksytty protestanttien avioliittoja. Vain katolisten avioliitot olivat virallisia avioliittoja. Protestanttien lapset olivat virallsesti äpäriä, ja puolison kuollessa ei protestanttisella leskellä ollut mitään oikeutta kuolleen puolisonsa omaisuuteen. Tällaisten epkohtien ja mm. aateliston etuoikeuksine vuoksi annettiin Imis- ja kansalaisoikeuksien julistus vuonna 1789
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmis-_ja_kansalaisoi...

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Uskonnonvapaus ei sisällä muiden velvollisuutta tukea jotain uskontoa, eikä edes velvollisuutta olla kritisoimatta jotain uskontoa.

Lauri Korhonen

Jos sisältäisi joutuisivat islaminuskoiset ja ympärillä hyrräävät tukemaan myös juutalaisuutta. Mission impossible.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Mä en kyllä ymmärrä miksi islamin olemassaoloa ei saisi lähtökohtaisesti hyväksyä.
Meillä Suomessa kun kuitenkin on tämä uskonnonvapaus. Se erottaa meidät mm. mainitsemastasi Saudi-Arabiasta. Uskonnonvapaudesta pitäisi Suomessa pitää kiinni, tai olemme askeen lähempänä Saudi-arabian linjaa.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Erkki Toivasen kritiikki kohdistui Saudi-Arabiassa vallalla olevaan islamintulkintaan - hän kutsuu sitä "alkeellisen ja julman beduiinikulttuurin vääristämäksi islamiksi" - ja länsimaiden johtajien vaikenemiseen sen ilmenemismuodoista. Toivanen oli kiistämättä oikeassa, olihan hän paljon maailmaa nähnyt mies. Seuraavaksi olisi kivaa nähdä todisteet siitä, että kaikki maailman muslimit tai ainakin selvä enemmistö heistä ovat innokkaita wahhabismin kannattajia, jotta Saudi-Arabian kauhistelu saataisiin jotenkin liitettyä nyky-Suomeen.

Käyttäjän PanuTimonen kuva
Panu Timonen Vastaus kommenttiin #182

Ei enemmistön muslimeista tarvitse olla wahhabittiläisiä. Riittää kun niillä alueilla joista suurin osa Suomeen muuttavista muslimeista on heitä. Ja niinhän he ovat.

Esimerkiksi Afrikassa ainakin Tansaniassa ja Malawissa Saudi-Arabian henkisesti ja taloudellisesti tukema wahhabittiläinen suuntaus on ajanut
perinteisen afrikkalaisen Islam-tulkinnan ahtaalle viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä näkyi mm. Malawissa näiden kahden suuntauksen välisinä väkivaltaisuuksina. Sama ilmiö on havaittavissa ympäri Afrikkaa, eritoten länsi-Afrikassa. Kampalassa puna-valkoruudullisten wahhabiitti-huivien määrän lisääntymisen pystyy toteamaan joka perjantaina.

Koko Afrikan muslimiväestö tullee parin vuosikymmenen sisään pohjaamaan oppinsa Saudi-versioon islamista. Itäinen Afrikka tekee jo hyvin pitkälti niin.

Irakilaisten ja afgaaneiden Islam-tulkinnasta ei liene tarpeellista sanoa mitään.

Käyttäjän RailiLeino kuva
Raili Leino Vastaus kommenttiin #182

Jussi, kaipaamasi todisteet löydät täältä. Pew Research International on tehnyt varsin kattavan ja laajan tutkimuksen muslimien asenne- ja arvomaailmasta. Perinteisestä suomalaisesta näkökulmasta katsoen tulokset ovat aika hyytävää luettavaa.
http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-musl...

mikael torppa

Saara Huttuselle;

Lainaus Petri Paavolan kirjoituksesta: "Onko Islam Suomelle mahdollisuus vai uhka?"

A2 Islam-illan juontaja kysyi Husulta (Mohamed Abdirahim Hussein) onko Islam rauhan uskonto vai sotaisia uskonto. Husu vastasi sanoen Islamin olevan rauhantahtoinen uskonto. Keskustelusta tuli myös esille ajatus, että odottavatko muslimit kutsua jihadiin. Juontaja kysyi Juha Ahviolta onko Islam Suomelle uhka vai mahdollisuus. Juha vastasi Islamin olevan enemmän uhka kuin mahdollisuus.

Islam ei ole rauhantahtoinen uskonto, vaan sodan uskonto. Koraania tutkimalla saamme tästä selkeän todistuksen:

Suura 9:
28. Te, jotka uskotte, katsokaa, miten monijumalaiset ovat kokonaan saastaisia. Siksi älkää salliko heidän lähestyä pyhää temppeliä tämän sopimusvuoden jälkeen. Ja, jos sentähden pelkäätte köyhtyvänne, on Jumala runsaudessaan ajoissa huolehtiva teistä, jos Hän tahtoo; Jumala on totisesti tietävä, viisas.
29. Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.
30. Juutalaiset sanovat: »Esra on Jumalan poika», ja kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan ynseys heitä rasittakoon! Kuinka ovatkaan he etääntyneet!

Su 9:
28 O ye who believe! truly the pagans are unclean; so let them not, after this year of theirs, approach the sacred mosque. and if ye fear poverty, soon will Allah enrich you, if he wills, out of his bounty, for Allah is all- knowing, all-wise.
29 fight those who believe not in Allah nor the last day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and his apostle, nor acknowledge the religion of truth, even if they are of the people of the book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.
30 the Jews call Uzair Ezra a son of Allah, and the Christians call Christ the son of Allah. that is a saying from their mouth; in this they imitate what the unbelievers of old used to say. Allah’s curse be on them: how they are deluded away from the truth! (Yusuf Ali)

Koraani kehottaa taistelemaan kaikkia ihmisiä vastaan, jotka eivät ole muslimeita. Koraanissa on eriteltynä käsky taistella kristittyjä ja juutalaisia vastaan, sillä Allah on kironnut heidät.

Koraani opettaa taistelemaan kaikkia ihmisiä vastaan, jotka eivät tunnusta Allah jumalaksi ja Islamia oikeaksi jumalan "totuuden" uskonnoksi. Koraani käskee muslimeita lopettamaan taistelun "vääräuskoisia" vastaan vasta sen jälkeen kun he ovat alistuneet, eli uskovat Allahia ja koraania ja hylkäävät sen mihin ovat aikaisemmin uskoneet.

Hannu Haukka kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV:n toiminnanjohtaja kertoi kristillisen medialähetystyön erikoislehdessä (huhtikuu 2007 nro.3) kuinka kaksi saudiarabilaista miestä oli pysäyttänyt Helsinki-Vantaan lentoasemalla hänen egyptiläisen (Hani Henein) työtoverinsa. Nämä kaksi arabia luulivat Hani Heneinin olevan muslimi. He kysyivät tarvitsevansa Heneinin apua. Hän kysyi kuinka voin auttaa teitä. Miehet vastasivat olevansa Saudi-Arabiasta ja saapuneensa Suomeen puhdistamaan tämän likaisen maan. He sanoivat, että heidän tehtävänsä on käännyttää Suomen maa islaminuskoon. He sanoivat tarvitsevansa useita apulaisia ja että heillä on kaikki taloudelliset resurssit kunnossa työn toteuttamiseksi.

Otin yhteyttä henkilökohtaisesti Hani Heneiniin ja hän vahvisti sen, että kristillisen medialähetystyön lehdessä ollut artikkeli hänestä ja lentoaseman tapahtumista on totta.

Ääri-islamin maailman valloitus yritys on täyttä totta, ei valheellista panettelua tai mustamaalaamista. Muslimit jakavat maailman kahteen osaan; rauhan talo on alue, jota muslimit hallitsevat ja sodan talo on alue, jota ei-muslimit hallitsevat. Muslimien tarkoituksena on tehdä koko maailmasta Islamin rauhan talo.

Eräs entinen muslimi sanoi minulle, että muslimien opetus rauhan talosta (Dar al-Islam- Islamin talo) ja sodan talosta (Dar al-harb- sodan talo) on totta. Ääri-islamistit käyttävät hyväkseen muun muassa monikulttuurista maahanmuuttoa tarkoituksenaan tehdä Suomesta rauhan talo. Islam on totisesti uhka Suomelle ja koko ihmiskunnalle.

Islam on väkivallan ja sodan uskonto sen osoittaa Islamin verinen historia ja nykypäivän verityöt. Rooman katolinen kirkko (RKK) esiintyy kristinuskon lähettiläänä maailmassa, mutta sen verinen historia ja Raamatun vastaiset opetukset todistavat sen ettei (RKK) edusta Raamatun mukaista kristinuskoa, vaan pimeyden uskontoa."

http://www.kotipetripaavola.com/islaminuskostaajat...

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Torppa, olen sataprosenttisen varma, että sopivilla raamatuntulkinnoilla ja valikoiduilla suorilla lainauksilla saadaan myös kristinusko vaikuttamaan väkivaltaiselta ja murhanhimoiselta, vaaralliselta uskonnolta.

Käyttäjän MaaritLammasniemi kuva
Maarit Lammasniemi Vastaus kommenttiin #210

Saara. Jospa sitten luet Uuden testamentin, ja poimit meille ne kohdat. Sillä kai sinä sen verran olet koulussa oppinut, että tiedät kristinuskon alkaneen Jeesuksen syntymästä. Sinulla ei siis ole apuna vanhaa testamenttia, joka on juutalaisten.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

On olemassa sellainen sanonta että lukee kuin piru raamattua. Raamatusta löytyy tosiaan paljonkin sellaista tekstiä mitä voidaan tulkita kehoitukseksi sodankäyntiin ja raakuksiin. Sama tilanne on koraanin suhteen. Sitten jos katsoo maailmanhistoriaa niin mikä uskonnollinen yhteisö on mm käynnistänyt kaksikin maailmansotaa, laukaissut ensimmäiset ydinpommit jne.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Luet koraania väärällä kielellä, joten väärä tulkintasi on ymmärrettävä.

Sitaatteissasi puhutaan puolustautumisesta, mihinkään muuhun sotaan Koraani ei oikeuta.

Joku Juha Ahvio, Hannu Haukka tai yksittäiset kohtaamiset muslimien kanssa eivät tätä muuta muuksi. Paitsi tietysti sinun kaksoisstandardit säännöksi ottavassa keskustelutavasssasi: jos joku esittäisi samanlaisia esimerkkejä kristityistä, suuttuisit ja sanoisit etteivät sellaiset ole kristittyjä. Sama pätee muslimeihin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #224

Suura.9:29. Taistelkaa niitä vastaan, jotka, vaikka ovat saaneet Kirjoituksen, eivät usko Jumalaan eivätkä viimeiseen päivään, eivät pyhitä sitä, minkä Jumala ja Hänen lähettiläänsä ovat selittäneet pyhäksi, eivätkä tunnusta totista uskontoa, taistelkaa, kunnes he auliisti maksavat veronsa ja tunnustavat alistuvansa.

Melkoista "puolustautumista" sellainen taistelu jossa taistellaan niin kauan että toinen osapuoli kääntyy tunnustamaan totista (islamin) uskontoa ja auliisti maksaa verot ja tunnustaa alistuvansa.

Kyse ei ole puolustustaistelusta vaan hyökkäyksestä jota jatketaan niin kauan että ne jotka eivät tunnusta totista uskontoa (islam) alistuvat ja kääntyvät sen tunnustamaan.

Islam on sodan ja hyökkäyksen uskonto kun taas kristinusko on rauhan ja rakkaudenusko.

Matt.5:39. Mutta minä (Jeesus) sanon teille: älkäät olko pahaa vastaan; vaan joka sinua lyö oikialle poskelle, niin käännä myös hänelle toinen.
40. Ja joka sinua tahtoo oikeuden eteen, ja ottaa hamees, niin salli myös hänelle muukin vaate.
41. Ja joka sinua vaatii peninkulman, mene hänen kanssansa kaksi.
42. Anna sille, joka sinulta anoo, ja älä käänny siltä pois, joka lainan pyytää.
43. Te kuulitte sanotuksi: rakasta lähimmäistäs, ja vihaa vihollistas;
44. Mutta minä sanon teille: rakastakaat vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat,
45. Että te olisitte teidän Isänne pojat, joka on taivaissa; sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain ylitse kuin hyväinkin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
46. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, mitä teidän siitä palkkaa on? eikö Publikanit myös niin tee?
47. Ja jos te ainoastaan veljeinne kanssa soveliaat olette, mitä te sen kanssa erinomaista teette? eikö Publikanit myös niin tee?
48. Olkaat siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.

Herra Jeesus ei kehoita vastaamaan pahalla pahaan vaan vastaamaan pahaan hyvällä. Ihmisen tappaminen on lähimmäisen vihaamista ja aina paha asia. Ihmisen surmaaminen jopa puolustus tarkoituksessa on pahalla pahaan vastaaminen. Ihmisen surmaaminen ei ole rakkautta tuota lähimmäistä kohtaan vaan vihaa.

Herra Jeesus ei kehoita tappamaan vihollisia vaan rakastamaan. Vanhan liiton aikaan Jumala ohjasi Israelin kansaa sotimaan muita kansoja vastaan jotka elivät täysin jumalatonta elämää. Vanhassa liitossa Israelin seurakunta toimi suoraan Jumalan kätenä toimittaen Jumalan rangaistuksia uskottomia kohtaan. Vanha liitto loppui Herran Jeesuksen ristinkuolemaan jonka jälkeen alkoi uusi ja parempi liitto. Uudessa liitossa Jumala ei ohjaa enään seurakuntaansa sotimaan vihollisia vastaan vaan uudessa liitossa Jumala ohjaa seurakuntaansa rakastamaan vihollisia.

Mutta minä Jeesus sanon teille: "rakastakaat vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat. Että te olisitte teidän Isänne pojat, joka on taivaissa; sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain ylitse kuin hyväinkin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin".

Herran Jeesuksen opetuslapsien ei tule vastata pahalla pahaan ja vihata vihollista vaan heidän tulee vastata hyvällä pahaan ja rakastaa vihollisia. Se tarkoittaa käytännössä sitä että Herran Jeesuksen opetuslapsien tulee rukoilla niiden edestä jotka heitä vainoovat ja vahingoittavat.

Jeesus kehoittaa tekemään hyvää niille jotka teitä vihaavat ei pahaa. Sillä Jumala antaa hyvää niin väärille kuin vanhurskaillekkin. Jeesuksen opetuslapsien tulee hakea käytösmallinsa Jumalalta ei ihmisiltä.

Jeesus jatkaa "sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitäkin rakastavat, mitä teidän siitä palkkaa on? eikö Publikanit myös niin tee? Ja jos te ainoastaan veljeinne kanssa soveliaat olette, mitä te sen kanssa erinomaista teette? eikö Publikanit myös niin tee? Olkaat siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on".

Jeesus sanoo että jos Hänen opetuslapsensa rakastavat vain niitä jotka heitäkin rakastavat niin mikä palkka siitä on? Sillä Publikaanit myös tekevät niin. Jeesus ei kehoita olemaan vain veljien kanssa soveliaat Publikaanien ja pakanoiden tavoin vaan kaikkien myös vihollisten kanssa. Publikaanit ja pakanat ovat kyllä soveliaat veljiensa ja rakkaidensa kanssa mutta eivät vihollistensa kanssa. Jeesus ei kehoita ottamaan heistä mallia vaan kehoittaa omiaan ottamaan Jumalasta mallia ja rakastamaan kaikkia ihmisiä myös vihollisia.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #229

Mitenkäs se menikään... "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni." Siis _tehkää_, vaikka väkisin, älkää pyytäkö kauniisti. Sama asenne, eri sanat.

Käyttäjän MaaritLammasniemi kuva
Maarit Lammasniemi Vastaus kommenttiin #232

Se ei kai mennyt ihan noin? Mitä piti tehdä?

Käyttäjän RailiLeino kuva
Raili Leino Vastaus kommenttiin #232

Jussi hyvä, tuossa ei ole minkäänlaista käskyä väkivaltaan. Vaan kehotus levittää sanaa. Tosi kyllä on, että nyky-Suomi näyttää pelkäävän huomattavan paljon enemmän esimerkiksi hyvinpukeutuneita ja kohteliaita, kirja kainalossaan kulkevia mormoninuoria kuin islamin palavasilmäisiä pomminräjäyttelijöitä.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #229

"Melkoista 'puolustautumista' sellainen taistelu jossa taistellaan niin kauan että toinen osapuoli kääntyy tunnustamaan totista (islamin) uskontoa ja auliisti maksaa verot ja tunnustaa alistuvansa"

Tämä on pelkkää pelottelua, vain omaa uskontoaan väärin tulkitseva rippunen kuvittelee islamin oikeuttavan tällaisen ja siitäkin porukasta pieni murto-osa on sitä valmis toteuttamaan.

- - -
"Kyse ei ole puolustustaistelusta vaan hyökkäyksestä jota jatketaan niin kauan että ne jotka eivät tunnusta totista uskontoa (islam) alistuvat ja kääntyvät sen tunnustamaan"

Väärin. Eikä sinulla ole mitään oikeutta väittää noin ilman totisia todisteita. Lausut väärää todistusta lähimmäisestä.

- - -
"Islam on sodan ja hyökkäyksen uskonto kun taas kristinusko on rauhan ja rakkaudenusko"

Näistä parista tuhannesta vuodesta kristinusko on osannut sitä auttavasti toteuttaa vajaat sata vuotta. Eikä siihen vieläkään jokainen kristinuskoa tunnustava kykene.

- - -
"Herra Jeesus ei kehoita...", "Herra Jeesus ei kehoita...", "Mutta minä Jeesus sanon teille...", "Herran Jeesuksen opetuslapsien...", "Jeesus kehoittaa...", "Jeesus jatkaa...", "Jeesus sanoo..."

Jeesus sitä, Jeesus tätä... Jeesus eestä, Jeesus takaa, Jeesus maasta, Jeesus makaa. Mitä sinä koitat tällä sanoa?

Koraanista löytyy samat ohjeet, se kehottaa vieraanvaraisuuteen vääräuskoisiakin kohtaan, se käskee antaa almuja, se opettaa anteeksiantoa, kehottaa kunnioittamaan ja arvostamaan kaikkia uskonnosta riippumatta(sanoiko Jeesus mitään tästä?). Koraani käskee olemaan kohtelias, puhumaan aina totta. Se kieltää röyhkeyden, ylpeyden ja kerskailun. Koraanin syyllisyyskäsitys on 'syytön kunnen todistettu syylliseksi'(mitä raamattu sanoo?). Koraani kieltää varastamisen ja lahjonnan. Lista jatkuisi melko pitkänä.

Sinä luet vain kohdat, jotka neuvovat puolustautumaan jos usko, koti tai perhe on uhattuna ja senkin irti kokonaisuudesta VALEHDELLAKSESI islamista. En usko sinun edes lukeneen Koraania, olet poiminut sitaattisi jostain parjaussivustolta.

Timo Ala-Harja Vastaus kommenttiin #241

Puheesi ovat aivan järjetöntä saivartelua kun niitä vertaa islamin toteuttamiseen todellisessa elämässä eikä johonkin opinkappaleisiin.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Se, mitä uskonto julistaa ja mitä islaminuskoiset käytännössä tekeävät, ovat kaksi eri asiaa. Esimerkiksi Saudi-Arabian uskonto kieltää virallisesti jyrkästi homoseksuaalisuuden, mutta uuhdehkon tutkimuksen mukaan 46 % saudiarabialaisista opiskelijosita harjoittaa homosuhteita.

Ei tämä sen kummoisempaa ole, että meillä Euroopassakin suuri osa kansalaista on katolilaisia, ja he käyttävät kondomeja ja muuta ehkäisyä, vaikka se heidän uskonnollisen johtonsa mukaan on suuri synti. Ja harjoittavat vielä seksiä avioliiton ulkpuolellakin.

Käyttäjän MaaritLammasniemi kuva
Maarit Lammasniemi

Ja videoivat homojen tappamista. Koraani on määrännyt heidät tapettaviksi.

Lauri Korhonen

Lähinnä ihmettelen kun yllä noinkin monta kommenttia niin yhdessäkään ei pyritä kumoamaan avauksen väittämiä tai teesejä. Ei edes linkin vertaa.

Hämmentävää.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen
Lauri Korhonen

"yhdessäkään ei pyritä kumoamaan avauksen väittämiä tai teesejä. Ei edes linkin vertaa."

Ymmärrän että toisinaan kirjoitettu teksti ei vaan aukea. Ehkä toisto auttaa?

Käyttäjän JukkaVornanen kuva
Jukka Vornanen Vastaus kommenttiin #104

Tykkään Jalosen linkistä.

Lauri Korhonen: Ongelma on tässä se, että muslimeja käsitellään taas yhtenä ryhmänä. Immonen menee vikaan jo ensimmäisessä kappaleessaan, kun leimaa kaikki islaminuskoiset omien oikeaoppisuutta koskevien käsitystensä mukaan.

Maahanmuuttokriitikkojen ongelma on siinä, että turhaan yleistämällä kysymyksistä tulee rasistisia. Ihan sama kuin jos itse väittäisin, että kaikki kristityt vastustavat aborttia tai kaikki suomalaiset ovat juoppoja.

Henkilökohtaisesti meinasin lopettaa blogin lukemisen jo tähän ensimmäiseen harhalaukaukseen ja lopulta lopetin Henry Laasaselta otettuun lainaukseen. Tosi tasotonta tekstiä kansanedustajalta.

Sari Masku

No jos siinä avaukseessa olisi yksikin tolkullinen pointti, tai tosiasia, niin siitä ehkä voisikin järkevästi keskustella, mutta niin kauan kuin nämä avaukset ovat vain muukalaisvihaa ruokkivia oksennuksia, on minun mielestäni Jussin reaktio ainoa oikea.

Rasismille ja muukalaisvihalle ei saa antaa tippaakaan periksi!

Lauri Korhonen

Masku. Minä taas näen avauksessa montakin tosiasiaksi tulkittavaa väitettä - helppohan nuo väitteet on tarkistaa kun linkit mainittu. Höh.

Harmi jollet huomaa.

Jäin miettimään tuota "järkevästi keskustella, mutta". Aloin miettiä kuinka olisi ylipäätään mahdollista keskustella ihmisen joka ei näe tekstiä mitä on kirjoitettu kanssa. Niinpä.

Tuo viimeinen virkeesi sopii aiheeseen kuin huivi päähän. Hyvä homma.

"SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen tärkeä henkilökohtainen neuvonantaja ja merkittävä demari-ideologi Mikael Jungner vaati vuoden 2011 joulukuussa minareetteja Suomeen."

"Nuoret vasemmistoliiton aktiivit ovat Suomessa viehättyneet erityisesti islamista sekä esittäneet kärkkäitä vastalauseita niin sanottuja ”islamofobeja” ja heidän esittämiään ajatuksia kohtaan."

"Homoseksuaalisesta käytöksestä langetetaan varsin yleisesti islamilaisissa maissa kuolemanrangaistus."

"Vihreä Lanka -lehdessä 9.10.2009 ollut pääkirjoitus kuvaa hyvin liikkeen kosteasilmäisen humanistista suhtautumista suvaitsematonta islamia kohtaan."

"Helsingin nykyinen piispa Irja Askola vieraili moskeijassa vuonna 2011, josta myös uutisoitiin näyttävästi Helsingin Sanomissa."

"Helsinkiläisille kirkon jäsenille kotiin toimitettava Kirkko ja kaupunki -lehti on nykyisen päätoimittajansa Seppo Simolan aikana kunnostautunut hurmahenkisenä monikulttuurisuuden ja islamin kannattajana. Päätoimittaja Simola muun muassa vuonna 2007 julkaisemassaan pääkirjoituksessa tervehti eksoottisena ja värinää herättävänä vieraiden uskontojen rantautumisen Helsinkiin."

Ne linkit löydät avauksesta.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #109

Tapa, jolla ed. Immonen lainaa Vihreän Langan pääkirjoitusta, kertoo kaiken oleellisen edustajan argumentointityylistä. Lainataanpa pätkä, jota ed. Immonen ei meille kertonut: "Se islam, jonka itse tunnen Kaakkois-Aasiassa asuneena, on hieno uskonto, suunnilleen yhtä hyvä kuin kristinusko." Tässä kirjoittaja viittaa siis omiin kokemuksiinsa, jotka perustuvat asumiseen islamilaisessa maassa. Ed. Immonen ei kerro, millä perusteella hän päättää näihin kokemuksiin perustuvan mielipiteen olevan arvoton tai väärä, mutta hyvä arvaus syyksi on, että mielipide on ristiriidassa ed. Immosen omien ennakkoluulojen kanssa.

Loppuun lainataan vielä toinen ed. Immoselta unohtunut lause: "Näiden kokemusten jälkeen en ymmärrä, miksi suomalaiset mielipidevaikuttajat päätoimittajia myöten ovat lähteneet mukaan esittämään kielteisiä yleistyksiä ja uhkakuvia islaminuskosta – tai epämääräisesti määritellystä "islamismista", joka ilmeisesti tarkoittaa islamia, joka noudattaa heidän kielteisiä yleistyksiään."

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

"Ennustan ensimmäisen suuremman yhteiskunnallisen yhteentörmäyksen tapahtuvan sinä päivänä, kun Helsingin valtuuston islam-myönteiset ryhmät ja kirkko alkavat muslimien kanssa yhdessä vaatia orientaalisen megamoskeijan rakentamista pääkaupunkiseudulle."

Sen kun rakentavat. Harmittaa, että en Jakartassa käydessäni ehtinyt käymään Kaakkois-Aasian suurimmassa Istiqlal moskeijassa. Vaikka rehellisesti sanottuna se ainakin ulkoapäin on kyllä kokoa lukuunottamatta aika onneton. Yazdissakin olisin päässyt komeaan Masjid-i Jami moskeijaan. Isäntä harmitteli vain, että ylätasanteille ei enää saa päästää vieraita ilman Teheranin lupaa. En nyt viitsinyt mennä häiritsemään, kun olivat juuri rukoilemassa.

Monet niistä ovat helvetin (anteeksi sanavalinta) komeita pytinkejä. Ja aika fakiiri oli jätkä, joka näperteli niitä mosaikkeja siellä Yazdissa. Ei ollut paja suuren suuri mutta jälki oli komeampaa kuin Yrjönkadun puoluetoimistolla. Voisi olla Guggenheimiakin parempi vetonaula. Ainoana vaatimuksena on, että rahoittavat sen itse. Kaupunkisuunnittelulautakunta ja rakennusvirasto voivat tietenkin vaatia, että megamoskeija on myös arkkitehtonisesti riittävän korkeatasoinen eikä mikään mega-Lidl. Kauppana Lidlissä ei sinänsä ole mitään vikaa. Funktionaalisuus ennen kaikkea.

Juu, ja tuo Leivo on tämän blogistanin täyspäisimpiä kirjoittajia. Joten jos viitsit naputtaa hänenkin kirjoituksistaan, voi olettaa, että muiltakin osin suhteellisuuden taju on samoilla kankailla.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

"On tullut esille tapauksia, joissa järjestöaktiiveja on painostettu eroamaan järjestöstä islam-kriittisten kantojen vuoksi."

Setan järjestöaktiivina haluaisin faktaa oheisesta kommentista. Missä tällaista on tapahtunut?

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Tämmöttinen löytyi. En valitettavasti tunne asianosaisia enkä siksi osaa ottaa kantaa saati vahvistaa paikkansapitävyyttä. Jos joku tietää paremmin niin saa kertoa lisää.

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.p...

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Ok. En ollut asiasta aiemmin kuullutkaan.

Junes Lokka

"Olen toiminut Seta-aktiivina pitkään", Javanainen kertoo. "En ole enää mukana. Toimin valtakunnallisen Setan keskustelufoorumin teknisenä ylläpitäjänä ennen kuin julkisesti ilmoitin olevani FDL:ssä mukana. Ilmoitukseni jälkeen Seta erotti minut tehtävästäni minua kuulematta."

http://www.tulva.fi/index.php?k=116060

Timo Ala-Harja

Mikä mahtaisi olla kohtalosi sharia-lain alla.Olette sokeita ja kuuroja.

Lauri Korhonen

"One finds Israel’s worst enemies in Finland’s Parliament among the three left wing parties. The Social Democrats have 42 parliamentarians and they are the second largest party in the 200-member Eduskunta (Parliament). The Left Alliance and the Green League have 14 and 10 seats respectively."

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article...

Pentti Järvi

Onneksi Israelin viholliset Eduskunnassa ovat nyttemmin vähentyneet. :)

Käyttäjän NinaPalomki kuva
Niina La

Voi Jestas mikä otsikko. Valitettavasti en jaksa lukea tuota kirjoitusta, eikä edes kiinnosta "myrkyttää mieltäni".

Miten ihmeessä vihervasemmisto liittyy yhtään mihinkään uskontoon? Tai "sateenkaariväestä" varmaan osa on uskovaisia ja osa ei?

Jos kirjoittaja miettisi edes kristillisiä arvoja. Typerä paatoksellinen mustamaalaaminen on juoruilua ja epäkristillistä.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Jep, edustaja Immosen agitointi ois tehokkaampaa, jos hän kirjoittaisi 1-3 lauseen kappaleita ja käyttäisi lyhyitä päälauseita samalla tavoin kuin Timo Soini plokissaan. Epäilisin, että se toimisi paremmin hänen omassa skenessään tai niiden Immosen potentiaalisten äänestäjien keskuudessa, joita Immosen juhanafgrannmaiset salaliittoteoriat kovin viehättävät.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Korjattakoon, että Immosen jutut eivät ole niinkään juhanafgrannmaisia vaan suorastaan tai paremminkin raunileenaluukkanenkildenmäisiä.

On sen verran kovan luokan temppeliritaripaljastuksia vihervasemmiston tai kulttuurimarxilaisten juonista. :D

Käyttäjän NinaPalomki kuva
Niina La Vastaus kommenttiin #17

Oih, onks tosiaankin salaliittoteorioita ja maapallon ulkopuolista elämää ja kaikkee jännää... :P huh huh.. on Ollilla vauhtia riittänyt :D

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #17
Lauri Korhonen

Hmmm... Vaikuttaa että otsikko olikin sangen osuva.

Käyttäjän AriKananen kuva
Ari Kananen

Et lue, mutta kommentoit?!
http://naamapalmu.com/file/61264
(Kuvassa Immonen vasemmalla ja sinä oikealla.)

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

Eikö kansanedustajalla ole tähdellisempää tekemistä - esimerkiksi vaikkapa maahanmuuttolain ja/tai uskonnonvapautta käsittelevän lainsäädännön muutoksiin tähtääviä valmistelutöitä - kuin kirjoittaa tällaista asenteellista kaksoisstandardeja täynnä vilisevää asenteellista jargonia netin keskustelupalstalle?

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Ei, koska Immoselle ja Halla-aholle olisi noloa huomata, ette heidän omassa eduskuntaryhmässä, perussuomalaisissa, olisi eduskunnan ryhmistä eniten vastustusta esimerkiksi jumalanpilkkalainsäädännön eli uskonrauhan rikkomista koskevan lain kumoamiselle.

Lauri Korhonen

Kansanedustaja on vastuussa äänestäjilleen. Ei puskistahuutelijoille.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Muista sitten loogisuuden nimissä tämä muidenkin puolueiden kansanedustajien / aktiivien kohdalla. Että yksittäisen edustajan / aktiivin näkemykset eivät ole sama asia kuin koko puolueen linja.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #25

Nieminen. Mittee sie höpäjät. Kommentoin Kuhasen ihmettelyä kansanedustajan tekemisistä.

Ei sit selvinny siule ees asiayhteyvestä?

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

Käsittääkseni eduskunta koostuu kansanedustajista - ei äänestäjienedustajista. Eli edustaja on vastuussa kansalle - ei äänestäjilleen.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #55

Kuhanen. Väärin käsitetty. Ei kansanedustajuus edellytä koko kansan tukea. Ei siis ole vastuussa koko kansalle. Äänestystulokseen riittää kun riittävä osa kansasta osaa äänestää oikein.

Ei ole minun vikani että luottamustehtävästä käytetään harhaanjohtavaa nimitystä.

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen Vastaus kommenttiin #110

Eduskuntaan valinta edellyttää riittävää äänimäärää eli tukea kansalta. Siis valinta. Sen sijaan työ kansanedustajana tehdään koko kansalle eikä pelkästään niille äänestäjille, ketkä ovat ko. edustajaa äänestäneet. Eli ovat toisin sanoen vastuussa koko kansalle. Sinun käsityksesi asiasta on enemmän kuin outo.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #130

Kuhaneṇ. Höpsis. Kuten yllä mainitsin kyse oli vastuusta - ei tehtävästä työstä. Älä yritä ohjata keskustelua sivuraiteelle.

Huomioi sekin että koko kansa ei äänestä. Kansalaiset äänestävät.

Tyypillisesti eduskunnassa vain sellainen työ joka saavuttaa enemmistön tuen vaikuttaa koko kansaan - lakien ja asetusten ja valtion budjetin muodossa. Niistä päätöksistä vastuuseen joutuu päätökset tehnyt eduskunnan enemmistö. Kukin päätöksia sorvaamassa ollut omille äänestäjilleen.

Kommenttini enemmän kuin outo? Kiitos. Otan tuon kehuna. En voi valitettavasti sanoa samaa sinun tässä esittämistä näkemyksistä - ne ovat minusta outoja pelkästään.

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen Vastaus kommenttiin #143

Kansanedustajan vastuu koskee koko kansaa - riippumatta siitä, että onko yksittäinen kansalainen äänestänyt tai omaako tämä edes äänioikeuttakaan. Tästä esim. oppivelvollisuutta ja peruskoulutusta koskeva päätöksenteko, jossa päätökset koskettavat alaikäisiä kansalaisia ja viime kädessä päätöksentekijät ovat vastuussa päätöksistään näille peruskoululaisille peruskoulutusta koskevassa päätöksenteossaan. Poliittinen päätöksenteon vastuu on paljon laajempi vaikutukseltaan kuin enemmistö-käsite, jonka sinä näköjään koet päättäjän vastuuksi päätöksistään.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Pakko ottaa vielä sitaatti:

"Tätä tullee seuraamaan muslimien jatkuvasti lisääntyvät uudet vaatimukset, muun muassa sharia-tuomioistuimet, islamilaisten lapsiavioliittojen salliminen sekä halal-lihan pakkosyöttäminen lounaaksi suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Näissä kaikissa pyrkimyksissä muslimien niin sanotut progressiiviset liittolaiset kantaväestössä tulevat heitä järkkymättömästi tukemaan."

Kouluterveydenhoitajalla suoritettavat pakolliset ympärileikkaukset pojille ja tytöille unohtuivat. Samaten tietysti Senaatintorilla toteutettavat julkiset ruoskinnat, kivitykset ja mestaukset.

Lauri Korhonen

Hyvin oivallettu. Tosiaan sharia-lakia Suomeen kannatettu.

http://www.youtube.com/watch?v=AkgYx-Jfdik

Sari Masku

Jos viitsisit vihanlietsonnan sijaan lukea edes Jussin blogia, niin tietäisit, ettei kukaan kannata Shariaa.

“Ratkaisevaa on se, että yksikään paikalla ollut uskonoppinut, saati sitten tavallinen rivimuslimi, ei ollut moisia käytäntöjä Suomeen vaatimassa,”

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #94

Viitsisitsä etsä viitsis.

Masku. Siellähän se YLE A2 Islam-illassa kerrottiin ihan suoraan. Jos vaivautuisit katsomaan ja omaksumaan. Tai edes lukemaan.

YLE: "Maalajaisjärki-blogissa taas kirjoitetaan, että Ylen Islam-illassa muslimit kertoivat sen, minkä maahanmuuttokriitikot ovat pitkään jo tienneet.

- Itse en osaa päättää kumpi on pelottavampaa. Pipo päässä istuva vihaisen näköinen partasuu, joka vaatii sharia-lakia Suomeen vai nuori, puoliksi suomalainen, imaami, joka hymyillen kertoo, että homoseksuaalisuudesta rangaistus on kuolema.

Perussuomalaisten Nuorten vastaava toiminnanjohtaja Sebastian Tynkkynen kysyy sen sijaan blogissaan, aiotaanko Suomeen hyväksyä sharia-laki.

- Haluan kysyä: suomalaiset, oletteko te valmiit tähän kehitykseen? Aletaanko shariaa hyväksyä maahamme? Hyväksyttekö homoseksuaalien teloittamisen?

Myös suomalainen ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö Seta Ry on ilmoittanut uutiskirjeessään pitävänsä Bahmanpourin lausuntoa sietämättömänä. Järjestö kuitenkin kirjoittaa, että Bahmapourin lausuntoa on käytetty väärin perustein muslimeja vastaan."

http://yle.fi/uutiset/ylen_islam-ilta_kaynnisti_ke...

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Täytyy kyllä todeta, että minä vissiin nukun kaikki nuo Setan jutut, koska Immosen teksti ei kohtaa millään tavoin omiin mielikuviini.

Vai aikooko Immonen uutta uraa Suomen H.C. Andersenina, kansallisena satusetänä:)

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Vai pitäisikö Minna-Maaria sanoa, että kotikutoisten rasistien ikiomana Nostradamuksena. Andersen sentään kirjoitti niin nättejä satuja, mutta Immonen näkee ihan muita näkyjä.

Lauri Korhonen

Pelkääkö Härkonen että puhaltamansa kupla puhkeaa? Ehkä olisi syytä... tulee rumaa jälkeä jos niin käy.

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen Vastaus kommenttiin #176

Kovasti nämä kuplat tuntuvat viehättävän, Antaa siis kuvan olla paikallaan.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #179

En kai kirjoittanut kuvasta yhtään sanaa? Kuvalla tai ilman se ja sama.

Martti Laines

Olisi kiva lukea jokin blogin väitteisiin analyyttisesti ja kiihkotta kriittistä kantaa ottava vastaus.

Tähän mennessä blogin kriittinen keskustelu on ollut arvostelua blogin päälauseiden pituudesta, nimittelyä satusedäksi tai "en lukenut, mutta kamala otsikko", "olen melkein käynyt ulkomaillakin moskeijassa ja kivaa oli".

Tulkitsen tämän niin, että 1:1 keskusteluun ryhtyminen blogin viestiin, ja bloggaajan kanssa, on niin suuri riski, ettei siihen uskalleta ryhtyä.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Johtuu ehkä siitä, että koko Immoisen kirjoitus on niin päätön tai siis jok'ikinen lause, jonka Immonen kirjoittaa on perusteeton tai perustuu lähinnä olkinukkeiluun. Ongelma on myös se, että Immonen ei käytä lähdeviitteitä.

Otetaan heti ensimmäinen lause:

"Monet ihmettelevät tätä nykyä sitä, miksi feministit, seksuaalivähemmistöjen etujärjestöt, vihervasemmistolaiset puolueet ja Suomen luterilainen kirkko ovat alkaneet yhteen ääneen puolustella patriarkaalisen ja suvaitsemattoman islamin olemassaoloa sekä sen oikeuksia läntisessä maailmassa."

Kenestä Immonen puhuu? Allekirjoittanut ei ainakaan tunne yhtään tuollaista "ihmettelijää". Viittaakohan hän tovereihinsa Hommafoorumila vai haluaako hän sanoa, että hän ihmettelee itse, mutta käyttää passiivimuotoa.

Seuraava lause on vielä oudompi:

"Järjellä ajateltunahan pitäisi olla itsestään selvää, että islam, jos mikä saisi kaikki punavihreät 'ihmisoikeusaktivistit' ja kristityt takajaloilleen."

Eikö järki ja tunteet ole vastakkaisia? Ehkä "punavihreät 'ihmisoikeusaktivistit' ja kristityt" eivät ole "nousseet takajaloilleen", koska he käyttävät järkeä. Kritisoivat islamia (silloin kuin on aihetta) analyyttisesti, toisin kuin Immonen ja hänen toverinsa Hommafoorumilla.

Kolmas lause:

"Näin ei kuitenkaan ole, vaikka oikeaoppisesti tulkittu islam ei anna armoa löyhille moraalikäsityksille sukupuolten tasa-arvosta, yksilönvapauksista, homoseksuaalisuudesta, eikä se myöskään anna ihmisarvoa muita uskontoja kuin islamia tunnustaville."

Ensimmäisenä herää kysymys, onko Immonen alkanut imaamiksi kun antaa fatwoja siitä, mitä on "oikeaoppinen islam". Käsittääkseni islaminusko sisältää lukemattomia eri suuntauksia ja tulkintoja, ja ne kaikki ovat "oikeaoppisia" niiden kannattajien mielestä. Paitsi tietenkin Hommafoorumilaisten mukaan on olemassa vain yhtä "oikeaoppista islamia", koska vaihtoehtoiset tulkinnat eivät heidän mukaansa ole islamia lainkaan jne.

Kuten sanoin, jokainen Immosen kirjoituksen lause näyttää sisältävän enemmän tai vähemmän järjettömyyksiä tai vähintään ne kaipaisivat Immoselta tarkennusta, jotta niitä pystyisi kommentoimaan ja avaamaan.

Mutta nyt ei ole aikaa tai tarkoituksenmuaista jatkaa ensimmäistä kappaletta pidemmälle anayysiä...

Lauri Korhonen

Nieminen. Lyhyempikin perustelu tapauksessasi riittäisi kertomaan esim.

"Allekirjoittanut ei ainakaan tunne yhtään tuollaista "ihmettelijää". Case closed."

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #112

Se on silti enemmän kuin blogisti tarjoaa väitteensä tueksi.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #153

Blogisti tarjoaa lähteitä vs Nieminen mielipiteitä ja tulkintoja.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #175

Ei mitään sellaista, joka olisi olennaisella tavalla hänen väitteitään tukenut.

Pentti Järvi

Liekö ihan US:n sääntöjen mukaista haukkua blogistikollegaa hulluksi?

Mielestäni Immosen kirjuutus oli vähintäinkin mielenkiintoinen eikä ihan totuudenvastainenkaan ainakaan minun tietojeni perusteella.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen Vastaus kommenttiin #52

En minä bloggaa enää tässä palvelussa, joten Immonen ei ole blogistikollegani. Kommentoin pelkästään. Hän on kansanedustaja; minä olen kansalainen ja maksan hänen palkkansa, joten katson omaavani kohtalaiset valtuudet sanoa suoraan millaisen vaikutelman tämä kirjoitus antaa hänen hengenlahjoistaan.

Toimitus saa hyllyttää minut ihan rauhassa koska tahansa. Ei heilauta. Painakaa valitusnapit pohjaan. Siihen asti juttelen asioista kuten ne ovat.

Mutta mitä omiin tietoihisi tulee, niin kerropa Järvi ihmeessä, mitä salamyhkäisiä todisteita omaat feministien, vasemmiston, homojen ja luterilaisen kirkon salaliitosta Suomen islamisoimiseksi? Kansa haluaa ehdottomasti kuulla tämän kertomuksesi. Etenkin sen, miten ja missä olet tutustunut feministeihin, vasemmistolaisiin ja homoihin.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #54

Jalonen. Minä olen kanssasi samoilla linjoilla - kyseessä ei ole salaliitto. Koska ihan avointahan tuo toiminta näyttää olevan.

Ts. virallista politiikkaa ja kuvantunlaista toimintaa.

Muista "vaikutelma" ja "juttelen asioista kuten ne ovat".

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

"Onko tässä maassa pelin henki tosiaan se, että hulluimpiinkin mölinöihin pitää laatia "analyyttinen" vastaus?"

On. Tällä hetkellä ainakin suomenkielisillä nettipalstoilla vallitsee huolestuttavan äärimmäinen relativismi. Kaikki mielipiteet ovat kuulemma yhtä arvokkaita (mitäh?) ja kaikki mielipiteet tulisi ottaa aivan vakavasti. Rasistia ei myöskään saisi sanoa rasistiksi eikä islamofoobikkoa islamofoobikoksi. Kaikkein hurmahenkisimmätkin tuuttaukset pitäisi ilmeisesti ruotia analyyttisesti ja käydä jonkinlaista vuoropuhelua niiden kanssa kuin parhaassakin yliopistotasoisessa esseessä.

"Jossain kohtaa ainakin meikäläisellä tulee se raja vastaan."

Niin tulee ja minulla on tullut jo. Normaalisti toki pyrin rakentaviin ja järkeviin keskusteluihin, mutta tämäntasoisten hölmöilyjen kohdalla se ei ole mahdollista eikä sellaista voi olettaa. Jiri Nieminen muuten kommentoi ansiokkaasti Immosen tekstin alkupäätä ja osoitti minusta hyvin, miten absurdia on vaatia asiallisuutta ja analyyttisyyttä tämmöisen horinan suhteen.

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen Vastaus kommenttiin #66

Anki, en voisi olla enempää kanssasi samaa mieltä. Todella hyvin tiivistetty se mikä tässä ns. keskustelussa mättää kaikkein eniten.

Sari Masku

"Kirkko, homot, feministit ja vasemmistolaiset juonivat muuttaakseen Suomen islamilaiseksi?"

Näin pitkälle en jaksanut edes lukea, mutta kyllähän tuo nyt ihan järjettömältä kuulostaa. Kyllä täytyy vaan ihmetellä, että mikähän tyhjäpää tällaisenkin avauksen voi tosissaan ottaa.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #97

Aikaisemmin kerroit (#91) "No jos siinä avaukseessa olisi yksikin tolkullinen pointti, tai tosiasia,"

Nyt sitten sanot "Näin pitkälle en jaksanut edes lukea"

Sori nyt en vakuuttunut. Tuli mieleen kuva lapsesta kädet korvilla "yäk en kuule lällälläääää..."

*kun todellisuus lipuu ohi*

Sari Masku Vastaus kommenttiin #115

Lällättele ihan keskenäsi vaan.

Se pitää vain jälleen kerran todeta, että kun tällaisista asioista keskustellaan, niin täällä on tiettyjä kommentoijia, kuten vaikkapa Jussi Jalonen, joilla on faktatietoja turhan vihanlietsonnan sijaan, niin eipähän vaan häntä tai muita asoista jotain tietäviä kuunnella, vaan niinsanottujen "maahanmuuttokriittisten" usein henkilökohtaisuuksiin (kun ei muuta keksitä) menevä "keskustelu" täällä valitettavasti tuntuu olevan vallalla.

Maahanmuuton ongelmista, niinkuin mistä tahansa muistakin epäkohdista saa toki keskustella kriittiseenkiin sävyyn, mutta muukalaisviha ja rasismi tulisi jo vuonna 2014 tuomita myös persujen taholta.

Merja Heikka

Mieleltään tasapainoinen ja fiksu, korostan sanaa fiksu, ihminen ei ottaisi mitään kantaa kirjoitukseen, mikä olisi täysin arvoton hänen mielestään.

Hän ei varsinkaan arvelisi, ainakaan historioitsijan tietotaidolla hänelle tuntemattoman ihmisen mielenterveyttä.

Joku voisi jopa tehdä kyseisestä käytöksestä johtopäätöksensä.

Tietysti tiedän sen, että sinua ei mitättömien kärpäslätkällä tapettavien ihmisten mielipiteet itsestäsi kiinnosta. Olethan monelle ihmiselle sen seikan todennut näin olevan.

Agressiivinen, vihaa huokuva käytös ei ole omiaan luomaan ihmisläheistä ja suvaitsevaista vaikutelmaa ihmisestä. Esimerkkinä voidaan pitää Stalinia, varmaan tiedät hänet. Hänen tyylinsä ei ollut omiaan antamaan hänen kansojen välisestä ystävyyden ideologiastaan uskottavaa kuvaa. Meidän kaikkien tulisi pitääkin Stalin mielessämme, mikäli tahdomme edistää aidosti ihmiskunnan hyvää kehitystä.

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Martti lahdes, tuo oli ainakin tähän asti lukemani perusteella 10:n arvoinen diaknoosi, noin kouluarvosanoilla.

Keskustelu on ollut tältä Immosta paheksuvalta taholta sen tasoista, että odottelen mielenkinnolla, pääseeköhän joku vielä ennen kommenttiketjun loppua lauseeseen "Isäskin oli..." Ei sillä, että se mitenkään oleellisesti laskisi argumentaation tasoa.

Mutta annetaan tila myötätunnolle: aika hemmetin hankalaahan se on yrittää selittää miten sellainen ajatusakrobatia onnistuu, että esim. pitää homojen avioliitto-oikeutta ihmisoikeuskysymyksenä, mutta samaan hengenvetoon Islamin kantaa: "kuolema homoille" vain hauskana huulenheittona, jota ei kannata ottaa tosissaan.Kolminkertainen eläköönhuuto sharia-laille. En minäkään lähtisi yrittämään. Onneksi minun ei ole tarviskaan.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Meillä normi-ihmisillä on täällä Suomessa aika vähän vaikutusvaltaa mitä esimerkiksi jossain Saudi-Arabiassa tai ääri-islamistisissa terroristijärjestöissä ajatellaan ja tehdään.
En näe todennäköisenä, että Suomessa islamistit alkaisivat tappamaan homoja ja sitä katsottaisiin läpi sormien, joten tälläisiä ajatuksia en ole edes kommentoinut.

Se mitä me voidaan tehdä ja mikä on tällähetkellä ajankohtaista Suomessa, niin huomata että on ne marginaaliset ryhmät niitä ääri-islamisteja, ja sitten ne normijantterit, jotka nyt sattuu olemaan muslimeja.
Ei Suomessakaan luojankiitos kaikkia kirkkoon kuuluvia tuomita kaikkein hulluinpien hihhulien ajatusten ja tekojen mukaan. Muslimit ansaitsevat saman oikeuden.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Oikein hieno kirjoitus näin ihan muslimimaassa asuvan opiskelijankin mielestä.

Vaikka en islamia pidä samankaltaisena uhkana mitä Immonen, on tekstissä esitetyt kaksoisstandardit oikein mehukasta luettavaa.

Vasemmiston moraalinen selkäranka onkin perinteisesti ollut kova kuin märkä paperipussi.

Käyttäjän SakariTimonen kuva
Sakari Timonen

Tiivistäen Immonen siis kirjoittaa, että ainakin kirkko, SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät, Seta ja feministit ovat salaliitossa ääri-islamin kanssa tuhotakseen länsimaisen ja erityisesti suomalaisen kulttuurin. Voimaan tulee sharia ja lapsimorsiamille pakkosyötetään halal-lihaa. Miten ihmeessä tällaisia jatkuvasti päässään pyörittelevä ihminen voi olla kansanedustaja?

Junes Lokka

"Voimaan tulee sharia ja lapsimorsiamille pakkosyötetään halal-lihaa."

Kuten esim. useissa ruotsalaisissa päiväkodeissa.

"Miten ihmeessä tällaisia jatkuvasti päässään pyörittelevä ihminen voi olla kansanedustaja?"

Saamalla 6419 ääntä.

Merja Heikka

Syöttäisivätkö kommentoijat Immosen koirille Pohjois-Korean tyyliin. Ainakin kommenteissa on tullut vastaan toiveita, että kansanedustajuudesta saisi potkut ja pari laittaisi hänet hullujenhuoneelle, eli NL:n ratkaisumallit käytöön.

Ei mitään uutta auringon alla. Aatteet muuttavat vain nimiään. Ihmiset säilyvät entisellään.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Mitä vähemmän lakeja säätävässä elimessä on kaistapäitä, sitä parempi. Jokainen todellisuudesta irrallaan oleva ja omien hallusinaatioidensa valtaama kansanedustaja on liikaa.

Toisin kuin Pohjois-Koreassa, Suomessa on mahdollista vaihtaa kaistapäiset edustajat täysjärkisempiin neljän vuoden välein. Siksi meillä ei koiria tarvita tässä asiassa.

jouko nevaleso

Hirvittää ajatella milloin meille ilmaantuu joku maltillisestakin islamista Breivik'iläisittäin ajatteleva ateisti, omaan pesään kuseva somali tyyliin Ayaan Hirsi Ali.
Ja häntä säestämään teovangoghit ja pimfortyinit.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Viittaatko hirvittävyydellä nyt poliittisiin murhiin, jollaisten uhreina ovat van Gogh ja Fortuyn?

jouko nevaleso

Viittaan tämänkin blogin luomaan vastakkain asetteluun.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #63

Olisihan se perin ikävä maailma jos kaikki ajattelisivat kuin islamistit. Mielestäni.

Vastakkainasettelu rules ok.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #118

Onneksi valtaosa muslimeistakaan ei ajattele kuin islamisti.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #154

Ala-Olla. Minä itse en ole vielä oppinut ajatusten lukemisen taitoa. Yrittänyt kyllä.

Kerrotko kuinka sen teet?

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #169

Koitan juuri löytää uudestaan laajaa tutkimusta, josta sen itse aikanaan luin. Kärsivällisyyttä.

Tässähän tämä:
http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-musli...

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #170

Kyllä on harmi. Tuokaan ei kerro ajatuksista mitään. Tulkintoja ehkä.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #173

Kyselyyn perustuva tutkimus kertoo aika paljon ajatuksista, tai vähintään niistä ajatuksista joita vastaaja arvostaa tarpeeksi halutakseen muiden uskovan hänen ajattelevan niin.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #181

Ala-Olla: Muslimi ei voi kuin hävitä tässä "maahanmuuttokriittisten" pelissä. Hän on joko sharia-lakia ajava terroristi tai valehtelija.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #184

Aina sitä oppii uutta. Kiitos.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #201

Etpä ole juuri seurannut "maahanmuuttokriittisten" kirjoituksia, jos tämä jako kahteen on sinulle uusi asia.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #204

Tiedä häntä. Ainakin nyt se olit sinä joka tuon väitteen kirjoitti.

Hakukone löytää sinun kommentisi. KVG jollet usko.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #231

Joko Hommaforumin lähettämä valistuspartio on lähtenyt liikkeelle? Muistakaa kääntyä liikennevaloissa oikealle, eiköhän se suju.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #233

Toivotaan. Aihetta ainakin olisi.

Kerrohan partiolle terveisiä jos törmäilette.

Junes Lokka

Millä tavalla Ayaan Hirsi Ali "kusee omaan pesäänsä"? Ja mikä on hänen pesänsä?

Käyttäjän perttilaine kuva
Pertti Laine

"äärivasemmistolaiset ja sosiaalidemokraattiset puolueet ovat viime vuosikymmeninä ottaneet tuntuvaa etäisyyttä työväenluokan aatetta ja sekularismia korostaviin juuriinsa"

Ensinnäkin, Immonen ei ilmeisesti ymmärrä, että sekularismi tarkoittaa yksinkertaisuudessa valtion ja uskonnon erottamista toisistaan. Ei siis suinkaan jonkin uskonnon suosimista tai kieltämistä. Kaikilla pitää siis olla uskonnonvapauden nojalla tasavertainen oikeus harjoittaa uskontoa, kuin myös olla uskonnoton. En tiedä missä ihmeessä vasemmisto olisi vaatinut jollekin uskontokunnalle erioikeuksia. Perinteisesti sellaista tekevät oikeistolaiset arvokonservatiivit erityisesti kristinuskon osalta, jopa niin, että Raamattu asetetaan lain yläpuolelle ja vaaditaan uskonnottomiltakin lakiin kirjaamattomien säännösten noudattamista.

jouko nevaleso

Siis "perinteisesti" tekevät oikeistolaiset...
Olen pannut ilolla merkille maltillistenkin muslimien ottaneen esimerkkiä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ovatko "maltilliset muslimit" yhtenäisenä joukkona jotain muuta kuin "oikeistolaiset"? Minusta on kovastikin mahdollista, että heidän joukossaan on niin vasemmistolaisia kuin oikeistolaisiakin.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Tulisikin se salaliitto. Olisi kivaa ja yhteisöllistä kun me kaikki persujen vihaamat oltais jossain mageessa salaliitossa.

jouko nevaleso

Houreista puhetta salaliitosta. Riittä kun emme ehkäise. Ja kun sharia saadaan, hillitsee Bin-Jokke persujen kiusaksi ailahtelevan ajatuksen nostaa kärtty seinälle.

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Ai, sinäkin vaikutat täällä edelleen. No eiväthän nimet maailmasta lopu.

Käyttäjän MaaritLammasniemi kuva
Maarit Lammasniemi

Ongelma on siinä, ettet näe, että niissä persuissa on varmasti myös tuttujasi, ja heidän jälkeen olet vuorossa sinä itse. Katsos, kun sinäkään et kelpaa kääntymättä muslimiksi. Rauha on vielä, kun heitä ei ole riittävästi. Katso miten islam on eri maissa levinnyt, ja mieti edes hetki mitä ihmiset ovat tänne paenneet.

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen

Juho Eerolan avustaja Petri Kivikangas käytti taannoin blogissaan viitteenä
Daily Mailin juttua, jonka mukaan kristinusko muka kiellettäisiin Britanniassa.
Luulin, ettei kyseistä kirjoitusta hyvin pian lyödä vainoharhaisuudessaan tai ainakaan
kovin helposti.

Kansanedustaja Immoselta se kuitenkin onnistui. Tosin kädenjälki vaikuttaa enemmän
James Gonzolta kuin Immoselta. Onnitteluni silti.

jouko nevaleso

Toivon, ettei kristinuskoa tulla koskaan kieltämään EUssa. Dhimmillä on aina mahdollisuus palata islamiin.

Käyttäjän steffers kuva
Tatu Ahponen

Immosen kannattajat ovat aloittaneet näköjään kommenteissa maahanmuuttokriittisten perinteisen veisuun siitä, miten jokaiseen persujen tai muiden nuivien plöräykseen pitää vastata asiallisin ja kiihkottomin argumentein. Tietenkään he eivät kiinnitä huomiota itse siihen, että oikeastaan koko Immosen blogaus rakentuu mitenkään perustelemattomista tai huteralla pohjalla olevista väitteistä. Perussuomalaisuus kun tarkoittaa sitä että mitään ei koskaan tarvitse pyytää anteeksi ja mitään ei tarvitse koskaan selittää.

Otetaan nyt kuitenkin muutama, jotka Immosen soisi selittävän paremmin:

"Arvoliberaalin ja vihersosialistisen elämäntavan vaaliminen johtaisi muslimimaassa suurella todennäköisyydellä raippa- tai kivitystuomioon." Ottaen huomioon että raippa- ja kivitystuomiot eivät ole valtakunnallisesti käytössä suurimmassa osassa muslimimaita, etenkään niissä joista Eurooppaan tulevat siirtolaiset yleensä ovat peräisin, tälle olisi hyvä kuulla tarkempia perusteluja.

"Kyseessä on tietenkin islamilaisuuden pyhä profeetta Muhammad, jonka perustaman uskonnon sisältö ja kannattajat ovat ratkaisevalla tavalla vaikuttaneet vasemmistopuolueiden poliittiseen asemoitumiseen Euroopassa." Millä tavalla? Immonen antaa tästä esimerkkinä sen, että Oulun demareilla olisi ollut islamistisia mielipiteitä omaava "kärkiehdokas" tarkentamatta mitenkään, mikä tästä ehdokkaasta olisi tehnyt "kärkiehdokkaan". Kovin kummoinen kärkiehdokas ei kyseessä ole voinut olla kun ei ole päässyt edes valtuuston varsinaiseksi jäseneksi. (Haluaako Immonen muuten oikeasti että puolueiden linjoista tehdään johtopäätöksiä yksittäisten varavaltuutettujen perusteella? Yleensä persut ovat pikemminkin tupanneet olemaan arvattavista syistä tällaisia päätelmiä vastaan...) Toinen nimellä mainittu esimerkki Immosella demareiden muslimivaikutuksesta on Ruotsin demareista *eronnut* edustaja, muuten Immosen argumentti jää vihjailuihin muslimivaltaisista listoista maahanmuuttajavaltaisilla alueilla.

"Andersson on ollut erityisen huolissaan problemaattisesta modernista diskurssista, jossa muslimit nähdään potentiaalisena turvallisuusuhkana." "Nuori vasemmistoideologi Dan Koivulaakso pitää suurinta osaa islam-kritiikistä virheellisenä, sillä se leimaa ja ylläpitää ennakkoluuloja ja ”kulttuurirasismia”." "[Veli-Pekka Leivon mielestä] muslimien ja islamin demonisointi palvelee ainoastaan äärimuslimeja. Leivo on myös vakuuttunut, että valtavirta eurooppalaisista muslimeista ei ole kiinnostunut elämään sharia-lain alla. Leivon mukaan muslimeja on suojeltava Euroopassa varmistamalla heidän vapautensa elää haluamallaan tavalla." Nämä kaikki ovat asioita joissa Immonen ottaa vasemmistolaisten kommentit yksinkertaisena todisteena näiden islam-rakkaudesta eikä edes yritä pohtia niitä sen yksinkertaisemman selityksen perusteella että vasemmistolaisia oikeasti huolettaa ennakkoluulojen lisääntyminen, turha tuvallisuusuhilla pelottelu tai muslimien vapaus elää haluamallaan tavalla - aivan perinteisen vasemmistoaatteen yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Immonen ei tietenkään myöskään vaivaudu mitenkään itse argumentoimaan että hänen lainaamansa henkilöt olisivat jotenkin väärässä vaan ottaa heidän väärässä olemisensa annettuna asiana.

"Vasemmistoliittolaiset äänitorvet näkevät selvästi islamin ja muslimien hyödylliseksi liittolaiseksi heidän halveksumansa liberaalidemokraattisen ja kapitalistisen järjestelmän vastaisessa taistelussa. Molempia tahoja ajaa eteenpäin heidän patologinen inhonsa nykyistä yhteiskuntajärjestelmää kohtaan sekä halu tuoda siihen muutos vaihtoehtodoktriinilla, joka perustuu vanhentuneeseen ja utopistiseen yhteiskunta-analyysiin." Vasemmistolaisena en ole törmännyt yhteenkään näin ajattelevaan ihmiseen. Jos Immonen on, hänen soisi kertovan kenestä on kyse, mieluiten todistusaineiston kera. Ilman sitä kyseessä on pelkkä Immosen oma yhteenveto siitä, että koska hän ei tykkää islamista eikä vasemmistosta niin vasemmiston ja muslimien on pakko olla liittolaisia. Todella monelle nuivalle tuntuu olevan mahdoton asia ymmärtää että vaikka he ihan tosi kovasti haluaisivat että asiat ovat näin, se ei tarkoita että ne olisivat niin.

"Jos vasemmisto haluaa nostaa kannatustaan, sen on saatava kansa kurjistumaan. Silloin vasemmiston ainoiksi vaihtoehdoiksi jäävät kestävän talouspolitiikan sabotointi ja uuden köyhän alaluokan synnyttäminen maahamme. Muslimien määrän lisäämisellä vasemmisto pyrkii täyttämään heidät hylänneen työväestön jättämän aukon kannatuksessaan. Vasemmiston etuna on myös pitää muslimit Suomessa köyhänä sosiaaliekonomisena alaluokkana, jonka keskuudessa vallitsee katkeruus vauraampaa kantaväestöä kohtaan ja jota lellitään veronmaksajien kustantamilla tulonsiirroilla. Eräät vasemmiston edustajat voivat jopa nähdä muslimeissa uuden proletariaatin vallankumouksen ytimen, jossa islamin pyhät tekstit ja kaikki maailman maat kattava umma ovat korvanneet Kommunistisen puolueen manifestin ja kaikkien maiden proletariaatin yhdistymisen." Taaskin, en ole vasemmistolaisena kuullut yhdestäkään toisesta vasemmistolaisesta joka ajattelisi näin, ja kyseessä on pelkkä Immosen oma maalailu jolle tämä ei esitä mitään todistusaineistoa.

"Lukuisten naisasiaa edistävien toimijoiden mielestä erityisesti musliminaisten käyttämä huivi on feminismin ilmentymä. Huivin katsotaan olevan musliminaisten rohkea ja vapaaehtoinen demonstraatio naisia alistavaa seksuaalisuutta ja kauneutta korostavaa länsimaista kulttuuria vastaan. Nämä feministiteoreetikot samalla rinnastavat naisten hunnuttamisen farkkujen käyttöön. Musliminaisten ihmisarvoa tukevien burka- ja niqab-kieltojen katsotaan taas olevan kolonialistishenkisiä sortotoimenpiteitä, joista pitäisi ehdottomasti pidättäytyä." Tästä Immonen ottaa esimerkkinä *yhden* feministin, joka sanoo selkeästi että huivin käytön täytyy olla vapaaehtoista. Immosen kommentti burka- ja niqab-kiellosta muuten osoittaa varsin selkeästi, mitä hänen tarkoittamansa "etuoikeudet" oikein ovat - yhtäkkiä ajatus siitä, että ei pitäisi olla yhteen tiettyyn uskonryhmään kohdistettuja kieltolakeja, onkin "etuoikeus".

"HLBT-ihmisten asemaa edistävä Suomen Seta ry onkin asettunut raivokkaaksi puolustamaan islamia. On tullut esille tapauksia, joissa järjestöaktiiveja on painostettu eroamaan järjestöstä islam-kriittisten kantojen vuoksi." Tässä Immonen ilmeisesti olettaa että kukaan ei klikkaa linkkiä, jonka hän itse on blogaukseensa liittänyt ja jossa Seta nimenomaan tuomitsi kesksutelunaiheena olleen imaami Bahmanpourin kommentin sharia-lain mahdollistamista homojen kuolemantuomioista. Kannattaa myös huomata miten Immonen käyttää monikkoa ilmeisesti kuvaamana yhtä tapausta, jossa Setan aktiivi on erotettu sen takia että hän on kuulunut FDL:ään, mikä selvästikin johtuu Setan raivokkaasta islam-myönteisyydestä - ei esimerkiksi siitä, että järjestöt eivät noin ylipäätäänkään välttämättä halua assosioitua toisiin järjestöihin jotka larppaavat väkivaltaisia mellakoita järjestäviä brittiläisiä äärijärjestöjä kuten EDL:ää.

"Tämän vuoksi Setan agendaan kuuluu toistaiseksi refleksinomainen islam-myönteisyys, vaikka islam on vakavin uhka Euroopassa HLBT-ihmisten vapaudelle toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan." Tämä on aivan erityisen omituinen väite juuri nyt, kun Venäjällä - ihan ei-muslimien toimesta - ollaan puuhaamassa vapaaehtoiset homosuhteet kokonaan kieltävää lakia.

"Voidaankin kärjistäen sanoa, ettei mikään muu lämmitä vihreää valtavirtapoliitikkoa kuin todistaa kokonaisten suomalaisten asuinalueiden muuttumista ”rikastetuiksi” muslimiterritorioiksi, joissa burkissaan ja niqabeissaan laahustavat naiset ja isäntämäisesti tarpovat pitkäpartaiset imaamit hallitsevat maisemakuvaa." Ilmeisesti "kärjistäen" on Immoselle lupakirja puhua puhdasta paskaa, koska poliitikassa monta kertaa Vihreiden kanssa yhteistyötä tehneenä ja yhteen ottaneena en ole koskaan saanut kuvaa että tämä lämmittäisi vihrietä millään tavalla.

(Immosen kommentteihin luterilaisesta kirkosta en jaksa ottaa kantaa, koska en ole luterilainen, tule luterilaisesta taustasta tai edes tunne erityisen montaa uskovaista luterilaista kristittyä.)

"Ennustan ensimmäisen suuremman yhteiskunnallisen yhteentörmäyksen tapahtuvan sinä päivänä, kun Helsingin valtuuston islam-myönteiset ryhmät ja kirkko alkavat muslimien kanssa yhdessä vaatia orientaalisen megamoskeijan rakentamista pääkaupunkiseudulle. Tätä tullee seuraamaan muslimien jatkuvasti lisääntyvät uudet vaatimukset, muun muassa sharia-tuomioistuimet, islamilaisten lapsiavioliittojen salliminen sekä halal-lihan pakkosyöttäminen lounaaksi suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa. Näissä kaikissa pyrkimyksissä muslimien niin sanotut progressiiviset liittolaiset kantaväestössä tulevat heitä järkkymättömästi tukemaan." Taas kerran, Immonen ei perustele tätä väitettä mitenkään - se on pelkkä Immosen ennustus siitä, mitä tulee tapahtumaan ja miten jotkut ihmiset siihen tulevat reagoimaan. Jos muuten Immonen haluaa estää "halal-lihan pakkosyöttämisen lapsille" niin luulisi hänen kannattavan kasvisruokapäivää kouluihin - sehän tarkoittaisi ainakin yhtä halal-lihatonta päivää.

" Sateenkaariväen, vihervasemmiston, kirkon ja islamin muodostaman epäpyhän allianssin tavoitteiden ja tekojen saattaminen päivänvaloon on ensisijaisen tärkeää, mikäli haluamme torjua länsimaiseurooppalaisen sivilisaatiomme lopullisen romahtamisen." Ja Immonen ei sitä tekstissä onnistu oikeastaan millään tasolla tekemään, joten "länsimaiseurooppalainen" sivilisaatio taitaa olla tuomittu romahtamaan.

Pentti Järvi

Jos oli turhan pitkä bloggaus, niin on myös Ahposen kommentti. Helppo hypätä yli ilman omantunnontuskia.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

... ja kuten nähdään tästä Järven kommentista, niin sen tässä ketjussa peräänkuulutetun analyyttisen palautteen väsääminen totta vie maksaa vaivan.

Ensin tässä ketjussa kaipaillaan sävyisän kriittistä ja maltillisen analyyttistä palautetta, jossa Immosen kirjoitus osoitetaan huolellisesti ja järjestelmällisesti erheelliseksi. Sitten kun joku viitsii nähdä sen vaivan ja uhraa iltaansa moisen kirjoittamiseen, niin vastine on että ei tätä viitsi lukea, ja helppo hypätä yli ilman omantunnontuskia.

On tämä tietysti edistystä siihen aikaisempaan käytäntöön verrattuna. Tavallisestihan niitä aluksi ruinattuja eriteltyjä vastineita kirjoittamaan vaivautuneita on syytetty pakkomielteistä. Nyt ei viitsitä tehdä enää edes sitä.

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi Vastaus kommenttiin #73

Jussi Jalonen, kun nyt nostat asiasta tuollaisen metelin (en viitsi käyttää tiettyjen tahojen lempisanaa nillitys) luin tuon ylipitkän kommentin. Sen verran annan pisteitä, että jos tuohon olisit esim. sinä Jussi yltänyt, niin pitäisin sinua sentään melko paljon fiksumpana kuin nyt pidän.

En väitä, että olisin vakuuttunut, mutta sehän ei olekaan keskustelemisen tarkoitus tai, että se useinmiten olisi edes mahdollista: saada vastapuoli muuttamaan vankka mielipiteensä. Tärkeintähän olisi ymmärtää, miksi toinen ajattelee niin omasta poikkeavalla tavalla. Vielä kun olisin tuossa kommentista löytänyt edes yrityksen nähdä, miten tosiseikkojen pohjalta on mahdollista päätyä myös sellaisiin johtopäätöksiin ja näkemyksiin, joita Olli Immonen kirjoituksessaan esittää. Silloin olisin arvostanut sitä enemmän. Näinkin se kuitenkin oli hurja petraus tähänastiseen, sanotaan nyt vaikka teidän puolenne, antiin tässä keskustelussa.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen Vastaus kommenttiin #86

Minua ei kuule Kristiina oikeastaan kiinnosta pennin latia, mitä meikäläisestä ajattelet. En edes tiedä, kuka olet, saati sitten miksi olet vaivautunut muodostamaan oletetusta fiksuudestani mitään käsitystä. Minä kun en ole esimerkiksi kansanedustaja.

Eikä tarvitse teititellä, kun olet kaiketikin vanhempi kuin minä. Tai mitä lienet tuolla "teidän puolellanne" sitten tarkoittanut? Mutta mitä tähän toiveeseesi tulee:

"Vielä kun olisin tuossa kommentista löytänyt edes yrityksen nähdä, miten tosiseikkojen pohjalta on mahdollista päätyä myös sellaisiin johtopäätöksiin ja näkemyksiin, joita Olli Immonen kirjoituksessaan esittää."

Ylempänähän jo yritin arvuutella, että miten. Veikkaukseni ovat vainoharhat yhdistettynä lapselliseen taipumukseen uskoa mitä typerintäkin propagandaa ja salaliittoteorioita, ja tulkita kaikki mahdollinen niiden valossa.

Tämä on oma veikkaukseni. Ellei se kelpaa, niin muitakin kyllä riittää.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri Vastaus kommenttiin #101

Vainoharhoihin ja vastaaviin minäkin viittasin kommentissani Immosen tuotoksen motiiveista. Tosin en ihan noin suoraan kuin sinä:-)

Jostakin syystä kansanedustaja on poistanut kommenttini ja siihen liittyvän ketjun.

Näinkö toimii persujen kaipaama "sananvapaus"??

Junes Lokka

"Kovin kummoinen kärkiehdokas ei kyseessä ole voinut olla kun ei ole päässyt edes valtuuston varsinaiseksi jäseneksi."

Abdul Mannan (sdp) sai 183 ääntä ja 215:llä olisi päässyt valtuuston. 2008 hän sai 76 ääntä.

Edward Duttonin Siirtolaisuusinstituutille laatima raportti yhdistää imaami Abdul Mannanin (sdp) radikaaliin islamiin (http://www.migrationinstitute.fi/pdf/webreports58.pdf, s. 29). Ennen Ouluun muuttamistaan Mannan vaikutti etenkin Lontoossa aktiivisessa Islamic Forum of Europe -järjestössä. Kyseinen radikaalijärjestö on saanut voimakkaasti vaikutteita muun muassa modernin islamilaisen terrorismin syntyyn vaikuttaneilta uskonoppineilta ja lännenvihaajilta Sayed Qutbilta ja Abul Ala Mawdudilta.

Abdul Mannan (sdp) korostaa, että Koraanin sana "on Jumalalta", ja siksi Koraanin islamilaisiin lakeihin perustuva tapa on ainoa hyväksyttävä tapa johtaa maata. "Todellinen islam on ainoa tie", hän sanoo. Tähän sisältyy "todellisen islamin" levittämistä ja sharia-lain käyttöön ottamista "muslimimaissa". (...) "Varkaiden käsien leikkaaminen irti on osa sharia-lakia. Sharia on suoraan Jumalalta ja minusta Jumala tietää millainen laki on ihmisille paras laki."

Lähde: http://turusenpyssy.blogspot.fi/2011/10/oululainen...

Lauri Korhonen

Ahponen. YLE: "Myös suomalainen ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö Seta Ry on ilmoittanut uutiskirjeessään pitävänsä Bahmanpourin lausuntoa sietämättömänä. Järjestö kuitenkin kirjoittaa, että Bahmapourin lausuntoa on käytetty väärin perustein muslimeja vastaan."

http://yle.fi/uutiset/ylen_islam-ilta_kaynnisti_ke...

Mutta jatketaan ihmettelyä.

Käyttäjän steffers kuva
Tatu Ahponen

Niin? Ei kuulosta edelleenkään "raivokkaalta islamin puolustamiselta".

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #189

Ei ehkä kuulosta mutta vaikuttaa jos siltä tuntuu. Raivokas on subjektiivinen käsite.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen Vastaus kommenttiin #202

Jonka merkitykset määrittelet sinä?

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #212

Saara. Tuota noin - ymmärrätkö mitä tarkoittaa subjektiivinen?

Että minä tykkään näistä keskusteluista - ne jaksaa hämmästyttää joka kerta aina uudelleen. Ainakin melkein.

(Mihinkähän laitoinkaan sen penaalin? Tuli mieleen jotta minun piti teroittaa ne kynät...)

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #202

Mulla on jossain viivotin, jolla voi mitata saivartelua.

Niko Sillanpää

60-lukulaisten ajattelusuuntien - uusvasemmistolaisuus, nykyfeminismi, kolmasmaailmalaisuus/postkolonialismi jne. - ja näiden jatkojalosteiden paradoksaalinen suhde islamin kaltaisiin ilmiöihin on mielenkiintoinen aihe. Mutta toisin kuin Immonen tai haamukirjoittajansa antavat ymmärtää (myönnettäköön, että en tosin jaksanut lukea koko tekstiä syistä, joita yllä mm. Nieminen avaa), tässä ytimessä ei ole islam, vaan näiden ajattelusuuntien puristien kouristuksenomaisen pakolliset solidaarisuudenosoitukset kyseisessä ajatteluviitekehyksessä sorretuiksi ja uhreiksi miellettyjä tahoja kohtaan. Islamin tapauksessa tämä sorrettu on kehitysmaiden toiseus. Kyseisen ajattelun määräävä tekijä ei tosiaan ole islam, vaan käsitys valkoisesta, maskuliinisesta, kapitalistisesta länsimaalaisuudesta pahuuden ja sorron kiteytymänä; Olennaista on siis yhteiseksi koettu vihollinen, sortaja, ei aatteellinen tai muukaan samankaltaisuus.

Ilkka Huotari

"vaan käsitys valkoisesta, maskuliinisesta, kapitalistisesta länsimaalaisuudesta pahuuden ja sorron kiteytymänä; Olennaista on siis yhteiseksi koettu vihollinen"

Tässä hyvä kommentti. Tarkoitus on siis vain tuhota länsimaat, ei sen kummempaa.

Merja Heikka

Mitä Tatu A. mahtaa tarkoittaa tuolla, että perussuomalaisuus on sitä, että mitään ei tarvitse koskaan selittää. Itse en ole perussuomalainen, vaan vapaa "taitelija". Ihmetyttää vain tuo, että sanotaan ettei mitään selitä. Minusta tämä blogikirjoitus oli varsin pitkä ja selittävä, ja persun kirjoittama.

En jaksanut lukea toista pitkää römpsyä perään. immonen kirjoittaa kumminkin hyvin mielenkiintoista asiaa ja mielenkiintoisesti joten hänen bloginsa luin.

Minusta se mitä hän kirjoittaa on aivan pelkän loogisen päättelyn ja intuitiivisenkin lähestymisen kannalta selviö, jos hengittää tätä yhteiskunnan ilmaa, lukee lehtiä yms. Siis selviö on tämä liitto, ja selviö on se, että työväenpuolueet eivät aja enää entisiä arvojaan, vaan globalisaation ja samalla islamisaationkin asiaa. Se on heille pyhä. Kirkosta olen itse ajatellut niin, että sen sisällä ei saa virkoja mikäli ei ole tätä nykysuuntausta puolustamassa. Vaikka se näin kirkkoon kuulumattomasta, kastamattomasta pakanalapsesta vaikuttaakin siltä, että he ovat kaikki leipäpappeja, heillä ei ole aitoa uskoa. He ovat myyneet sielunsa asemasta ja rahasta ja työpaikasta, ja asuntolainansa maksusta. Immosella oli muitakin syitä tähän kirkon rappiotilaan.

Käyttäjän steffers kuva
Tatu Ahponen

Vaikka et olisikaan persu, niin tämäkin kommentti menee samaan logiikkaan: Immosen ei tarvitse selittää kommenttejaan, koska ne ovat "selviö." Mutta kun eivät ole ja Vasemmistoliiton sisällä toimivana Immosen kuvailema logiikka, vasemmiston toimintaa ohjaavaksi väitetty logiikka on minulle täysin vieras.

Merja Heikka

Äänestän kyllä nykyisin persuja, mutta en ole mikään puolueihminen. Niin että minun porinoiden vuoksi ei kannate tehdä päätelmiä "persuista".

Niin, minulle tämä kirjoitus oli selvää pässin lihaa.

Olen kait sitten minäkin niiden pillereiden tarpeessa, mitä ne olikaan, sinisiä (eikö ne ole viagraa) ja valkoisia tapuja. Kiva, kiva. Tapu, tapu.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi

Immonen kirjoittaa täyttä asiaa. Vaikka en itse ollut koskaan kirkon aktiivijäsen tai "uskovainen", ihmettelin kovasti Kirkko ja Kaupunki -lehden ihannoivaa suhtautumista islamiin jo 10 v. sitten. Pakko oli kysyä, mitähän Jeesus ajattelisi islamista- moniavioisuuksineen, kivitystuomioineen, lapsimorsiamineen jne. Ja jos ei Jeesuksen ilmiselvillä opetuksilla näissä asioissa tosiaan ole kirkolle mitään väliä, niin onko kirkko enää missään kohdassa sitoutunut uskontonsa perushenkilöön, Jeesukseen. Vai saako Jeesuksesta enää edes puhua kirkon tärkeimpänä opettajana, vai onko se kenties muslimeja "syrjivää"? ja mitä tulee feminismiin, niin myös Tulva-lehdessä on ollut ajoittain pöyristyttäviä näkemyksiä, kun korostetaan naisten "omaa halua" alistua islamin ihmisoikeusloukkauksiin. Ja myös monet homot ottavat etäisyyttä "etujärjestöönsä", koska se ei selvästi tuomitse islamin epäinhimillisiä asenteita vähemmistöihin. Te jotka täällä moititte Immosta, ette oikeasti pysty kumoamaan hänen väitteitään, ilkeilette vain, kun ette pysty parempaan.

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen

Jeesus oli muuten juutalainen ja ilmeisesti rabbina tunsi hebreankielisen Tooran hyvin (vaikka jostain syystä siteeraakin UT:ssa Septuagintaa). Voit ihan itse katsoa mitä Laki sanoo naisten ja homojen asemasta.

Käyttäjän MaaritLammasniemi kuva
Maarit Lammasniemi

Tarkoititko, että vanhaliitto on voimassa? Ei, vaan Jeesus aloitti itse uudenliiton. Riittäisi suomalaisille ihan, että tuntisivat edes oman uskontonsa perusteet. Se ei tietysti pelasta mitään, vaan usko. Mutta edes yleissivistyksen tasolla..

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

Sivuhuomautus: jo toinen ystävä, josta saan olla ylpeä. Tässähän tekee melkein mieli ruveta kehräämään.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Erinomainen kirjoitus jälleen edustaja Immoselta.

Sari Masku

Luulisi sinun itsesi vähemmistöön kuuluvana tajuavan miten vaarallista avauksen kaltainen mustamaalaus on.

Lauri Korhonen

Kenen kannalta? Kostaako joku?

pekka numminen

Sari Masku,

Kaikki vähemmistöt eivät ole puolustamisen arvoisia ja kaikki vähemmistöt eivät todellakaan aja samoja/toistensa asiaa. Natsit ja kommunistit olivat vähemmistöpuolueita Saksassa 20 luvulla, mutta valitettavasti toinen näistä nousi valtaan.

Hankamäelle voi aiheuttaa "lievää" islaminhoa se että islam julistaa hänelle kuolemaa.

Kuten islamillassa nuori B imaami kertoi: esimerkiksi homoseksuaalien tappaminen on sinänsä ok ja islamin mukaista, mutta koska sharia ei ole Suomessa voimassa (mikä kuitenkin olisi hänestä toivottavaa), niin täällä mennään näillä lailla.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #147

Miten Nummisen lainaaman imaamin puhe poikkeaa kristillisten sanomasta? Heidänkin pyhinä pitämissä kirjoituksissa julistetaan homoille kuolemaa mutta niin ei nykyisten lakiemme mukaan toimita. Meillä on kuitenkin joukossamme kristittyjä jotka haluaisivat palattavan Raamatun "selvään sanaan".

pekka numminen Vastaus kommenttiin #149

Juutalaisen lain mukaan..... Kristityillä ei ole JEESUKSEN antamaa lupaa tuomita ja tappaa toisiaan ( eli "taivaassa vasta vaan, perseet tervataan").

Muslimeilla on Muhammedin lupa ja käsky tappa ja silpoa.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #157

Kristityillä on Jeesuksen antama käsky noudattaa Mooseksen lakia Uuden testamentin kohdassa Matt. 5:17-19. Siellä taas...

Käyttäjän MaaritLammasniemi kuva
Maarit Lammasniemi Vastaus kommenttiin #149

Ne, jotka haluavat palata alkuperäiseen uskoon, tarkoittavat alkuseurakuntaan. Siis Jeesuksen kuolemasta eteenpäin, jolloin ei ollut uskontoa vaan usko. Uskonto on rituaaleja, ei uskoa. He eivät ole palaamassa jonnekin juutalaisuuden alkulehdille, sillä silloin ei ollut mitään kristittyjä. Uskonnon vaikutus huomataan jopa tässä. Edes perusteita kristinuskoon ei tiedetä. Ei edes yleissivistyksen tasolta. Ateistien kanssakin on helpompi jutella. Niillä se useimmiten sentään jokin haju, ja Raamattu luettuna.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #270

Sinulla on tämän ja sarjasi ensimmäisen kommentin mukaa joku idea uskosta jossa hylätään vanha testamentti joka mielestäsi on juutalaisten.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #147

Numminen muistaa väärin. Ajankohtaisen kakkosen islam-illassa vain yksi vieraista kannatti sharia-lain käyttöönottoa Suomessa, ja hän ei ollut eturivissä istunut nuori imaami, vaan takarivin vanhempi herra. Nuorempi ei muistaakseni sanonut, että homon tappaminen on ok, vaan vastasi toimittajan kysymykseen, mikä on Koraanin kanta asiaan. Oman mielipiteensä hän varmaankin ilmaisi kysyttäessä sharia-laista.

pekka numminen Vastaus kommenttiin #187

"Oman mielipiteensä hän (Bahmanpour) varmaankin ilmaisi kysyttäessä sharia-laista."

Bahmanpour:

"–Ne, jotka haluavat sharia-lakia Suomeen ovat pienessä vähemmistössä, eivätkä ole ehkä ajatelleet asiaa loppuun asti, kommentoi Bahmanpour.

Hänen mielestään ”Suomessa pitää olla yksi ja sama laki kaikille”.

–Emme me voi soveltaa yhtä lakia toisille ja toista toisille. Se olisi epäreilua, Bahmanpour sanoo.

-Jokainen harras muslimi haluaisi elää sharia-lain mukaan, mutta ei hyvin harva haluaisi pakolla tuoda sitä Suomeen, Bahmanpour sanoo."
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/63652-tvssa-kohun-...

En tiedä onko imaami Bahmanpour "harras muslimi", enkä tiedä tarkoittaako tuo kommentti: "...ei hyvin harva...", ...siis harva...

Mutta oletan Bahmanpourin olevan harras muslimi, joka haluaa elää sharia-lain mukaan (ja joka haluaisi sharia-lain Suomeen). Lain pitäisi olla myös kaikille yhtenäinen... muttei pakolla tuotuna.

Salminen, jos joku sanoisi että ryhmän x murhaaminen Suomessa olisi tietysti väärin koska nykyinen lakimme kieltää sen, mutta jos jossain maassa se on lain mukaan ok, niin meidän ei pitäisi tyrkyttää omia tapojamme... määrittelisin henkilön kannattavan ko. murhaamista.

En hyväksy esimerkiksi orjuutta tai keskitysleirejä Suomessa saati muualla.. olenko mielestäsi kulttuurirasisti?

Myyryläinen, Jeesus ei muuttanut lakia (siis sitä mikä on syntiä ja mikä ei), mutta hän poisti oikeuden tuomita (ettei meitä tuomittaisi).

Eli kristinusko on esimerkiksi homovastainen, mutta toisilla kristityillä ei ole oikeutta tuomita (synnitön heittäköön ensimmäisen kiven), eli tuomiot jaetaan sitten kuoleman jälkeen.

Ymmärrätkö eron siinä että teko on edelleen väärin, mutta siitä ei enää anneta tuomiota? Hän antoi 10 käskyä, mutta ei antanut meille käskyä/oikeutta rangaista niitä jotka rikkovat 10 käskyä.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #194

Asiani oli, että islam-illan nuori imaami ei kannattanut homojen murhaamista eikä sharia-lain tuomista Suomeen. Ei ole hyvää keskustelua laittaa sanoja toisen suuhun. Niinpä spekulointisi ryhmän x murhaamisesta ei kuulu asiaan, koska mainittu henkilö ei käsittääkseni missään ole puolustellut murhaamista. Jos olen väärässä, varmaankin kerrot, mistä tällaisen lausunnon voisi lukea.

Jos et hyväksy orjuutta tai keskitysleirejä missään, olet mielestäni YK:n ihmisoikeusjulistuksen kannalla. Orjuus ja keskitysleirit tosin eivät ole kulttuurillinen ilmiö "maahanmuuttokriittisten" jankutuksesta huolimatta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #194

Numminen kirjoitti: "Jeesus ei muuttanut lakia (siis sitä mikä on syntiä ja mikä ei), mutta hän poisti oikeuden tuomita (ettei meitä tuomittaisi)."

Jeesus käski kuitenkin kunnioittamaan n.s. esivaltaa. Sen yksi tehtävä on tuomitseminen. Ja toisaalta tuomiot ovat oleellinen osa Mooseksen lakia eikä Jeesus poikennut siitäkään kuin yksittäistapauksessa jossa hänen suuhunsa laitettiin sanat joissa korostiin, että tuomitsijoidenkin pitäisi noudattaa samaa lakia kuin tuomittavan (sinällään kaunis tavoite).

Toisaalta hänen mielestään olisi eräässäkin tapauksessa parempi ripustaa myllynkivi väärintekijän kaulaan ja upottaa mereen. Kun hän ei maininnut, että ripustaja ja upottaja olisi Jahve niin kenenköhän se pitäisi tehdä? Vai voiko Jeesuksen laittaa menemään passiivin taakse piiloon vastuutaan kehottamisesta?

Käyttäjän MaaritLammasniemi kuva
Maarit Lammasniemi Vastaus kommenttiin #248

Lue silti vielä koko uusitestamentti, ja rohkeasti vain katsomaan miten apostolit opettivat. He eivät tappaneet, vaan kuolivat sanomansa tähden.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Mikä vähemmistö, filosofit?

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #214
Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Miksi tällainen Immosen kirjoitus lasketaan rasismiksi? Sen ymmärtäminen vaatii tarkempaa selitystä perinteisen ja modernin yhteiskunnan eroista.
Perinteinen yhteiskunta on yhteiskunnan muoto, joka on vallinnut maailmassa aina siihen asti, kun siirryimme moderniin yhteiskuntaan, eli tällaiseen nykyaikaiseen kapitalistiseen teollisuusyhteiskuntaan, jossa elämme.

Perinteiselle yhteiskunnalle oli tyypillistä seuraavat piirteet:
Ihmiset asuivat maaseudulla ja pienissä kylissä.
Työnjako ei ollut kehittynyt, vaan kaikki ihmiset tekivät samaa työtä, esimerkiksi viljelivät maata tai kasvattivat karjaa.
Yhteiskunta oli säilynyt hyvin samanlaisena satoja vuosia muuttumattomana, ja perinteet määräsivät sen säännöt.
Kaikki ihmiset olivat omaksuneet ja sisäistäneet yhteiset säännöt, uskomukset ja moraalikäsitykset.

Yhteisöt elivät erillään muista ihmisryhmistä, ja siksi ihmiset eivät elämässään kohdanneet muunlaisten kulttuurien edustaja ja muiden uskontojen edustajia, vaan he elämässään tapasivat vain samanlaisia ihmisiä, kuin itse olivat. He siis elivät yksimielisten ihmisten keskellä eristyksissä muunlaista ihmisistä

Uskonto, hyvät tavat ja laki eivät olleet erotettavissa toisistaan, vaan kaikki sulautuivat yhteen.

Jos ajatellaan suomalaisittain, niin perinteinen yhteiskunta oli kuin maalaiskylä, jossa kaikki viljelivät maata, ja kaikki olivat vanhalestadiolaisia.

Kaikki kansat elivät ennen tällaista elämää. Myös suomalaiset. Suuri osa kansoista on vain tämän jälkeen käynyt läpi modernisaation, ja tulleet nykyaikaisiksi ihmisiksi. Modernisaatioon kuuluu se, että ihmiset muuttavat kaupunkeihin, he erilaistuvat ammattiensa mukaan ja ihmisistä tulee yksilöllisiä ja erilaisia. Koska ihmiset asuvat kaupungeissa erilaisten ihmisten keskellä, niin heidän on pakko muuttua suvaitsevaisiksi ja alkaa hyväksyä ympärillään erilaiset ihmiset. Uskonto menettää merkityksensä lähes kokonaan ja ihmisten moraali vapautuu, ja sitä kahlitsee enää löysä lainsäädäntö, joka antaa väljät rajat ihmisille tehdä mitä he itse haluavat.

Kaikki kansat ovat siis ennen eläneet perinteisissä yhteiskunnissa ja he ovat olleet ihmisinä perinteisen yhteiskunnan kasvatteja, eli uskonnollisia, yhteen ainoaan moraaliseen oikeuteen ja yhteen jumalaan uskovia ihmisiä, jotka eivät ole sietäneet mitään erilaisuutta. Kaikki modernit kansat ovat kuitenkin jättäneet tämän perinteisen yhteiskunnan taakseen ja muuttuneet moderneiksi.

Se, miksi Immonen on rasisti, johtuu siitä, että hän väittää, että muslimit eivät muiden kansojen lailla kykene läpikäymään tätä modernisaatioprosessia. Immonen väittää, että islam on sellainen uskonto, että se estää islaminuskoisia sopeutumasta moderniin teollisuusyhteiskuntaan. Immonen väittää, että vaikka islaminuskoiset muuttavat perinteisen yhteiskunnan kyläyhteisöistään teollisuusmaiden suurkaupunkeihin, he eivät sopeudu, vaikka kaikki muuta kansat, jotka ovat saman muuton tehneet, ovat onnistuneet tässä sopeutumisprosessissa.

Mistä Immonen on tämä viisauden ja totuuden löytänyt? Ei ainakaan siitä, että hän on tutustunut islamin uskoa tunnustaviin ihmisiin.

Veikko Penttinen

Mikko, Islam oli aikanaan suhteellisen edistyksellinen, ainakin täällä Espanjassa. Kun heidät ajettiin pois Andalusiasta, ei edistystä ole näkynyt missään, eikä millään alueella.

On syytä olettaa, että jokin heidän kultuuriperimässään suosii peräpeililulttuurin olemassaoloa. Joka tapauksessa missään ei ole vielä nähtävissä ainakaan laajemmassa muodossa islamilaista modernismia.

Merja Heikka

Olivatkohan he koskaan varsinaisesti vapaamielisiä. Keskiaikainen katolisen kirkon aikuinen hirmuvalta oli vain niin synkkää aikaa Euroopan historiassa, että kirjaroviot paloivat. Silloin islamilaiset pelasivat näitä kirjoja kirkon rovioilta.

Arabimaissa on voinut olla vapaamielistä kulttuuria ennen islamia, ja jotain tieteen tapaistakin. Ainakin matematiikkaa ja tähtitiedettä.

Näin historian pienellä oppimäärällä voisin olettaa. En kyllä mitenkään varma näistä tiedoistani ole. Mutta kunhan nyt muistelin.

Eurooppaan tuli kumminkin renesanssi. Islamiin sitä ei ole tullut vieläkään. He elävät yhä keski-aikaa. Mitään innovatiivista siinä kulttuurissa ei voi kehittyä. Miten voisikaan, koska jo alku asetelmissa yli puolet ihmiskunnasta on tuomittu heillä lukutaidottomiksi (naiset), ja miehissäkään eivät älykkäät pääse eteenpäin, vaan heidän on toteltava heimon vanhimpia tai jotain uskonnollista johtajaa, joka huutaa tornistaan UIUIUIUUUUU, vai miten se meni (En ole kuunnellut yhtä tarkasti kuin Hakkarainen).

Koko islamilainen yhteisö on vielä tuottamattomampi kuin mitä NL oli. NL sentään sai aikaan yhden ikioman (ei muilta lainatun tai varastetun) idean: kalasnikovin. Se on pyssy. Islamilainen yhteisö ei ole keksinyt yhtään mitään rapeaan tuhanteen vuoteen, jos ei sitä lasketa, että kamelinpaskasta voi rakentaa vaikka mitä, ja sitä voi polttaakin palmujen puutteessa. Tämä johtuu totalitarismista, siinä kun ei sielut kuki eivätkä hakeudu aurinkoa kohti. Islamilaiset maat sanovat, että syynä on Amerikka ja imperialismi. Ja sitten he keksivät rarkaisuksi sen, että pommittavat torneja New Yorkissa, niin siitä se kehitys lähtee nousuun heilläkin. Sellaista järken juoksua ja innovatiivisuutta.

Sari Masku Vastaus kommenttiin #96

Minä olen kuullut maahanmuuttaja ystäviltäni, että koko läntinen "sivilisaatio" on kaiken velkaaa Islamille. Siksipä en jaksa edes provosoitua näistä avauksista.

Merja Heikka Vastaus kommenttiin #105

Vastaisin hyvin mielelläni kommenttiisi minun kommentistani, olen näpyttelytuulella. Mutta pahoittelen, etten saanut oikein otetta kommentistasi, jotta voisin siihen vastata. Se oli varmaan tarkoitettu sinun sisäiselle minällesi. Niinhän sitä näin yön tunteina monkin itsellensä puhuu.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #105

Masku. Tuossa tulikin oikeastaan kaikki tarvittava tieto ja selitykset yhdessä paketissa. Kiitos.

Nimim. taidan jättää velan maksamatta

Antti Jokinen Vastaus kommenttiin #96

"Koko islamilainen yhteisö on vielä tuottamattomampi kuin mitä NL oli. NL sentään sai aikaan yhden ikioman (ei muilta lainatun tai varastetun) idean: kalasnikovin. Se on pyssy. Islamilainen yhteisö ei ole keksinyt yhtään mitään rapeaan tuhanteen vuoteen, jos ei sitä lasketa, että kamelinpaskasta voi rakentaa vaikka mitä, ja sitä voi polttaakin palmujen puutteessa."

Vaikka asia tietenkin on vakava, niin päivän parhaat naurut kuitenkin sain.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #96

Heikka kirjoitti: "Olivatkohan he koskaan varsinaisesti vapaamielisiä."

Kyllä olivat, etenkin ottomaanit ja maurit.

Heikka kirjoitti: "Arabimaissa on voinut olla vapaamielistä kulttuuria ennen islamia, ja jotain tieteen tapaistakin. Ainakin matematiikkaa ja tähtitiedettä."

Arabialainen tiede kukoisti nimen omaan islamilaisena aikana. Aikoinaan sekulaari renesanssi vie kuitenkin Euroopan heidän ohitseen. Lähinnä siinä oli syynä suhtautuminen kirjojen painamiseen ja sitä kautta tieteilijöiden mahdollisuuteen tietojen vaihtoon.

Heikka kirjoitti: "Islamiin sitä ei ole tullut vieläkään. He elävät yhä keski-aikaa. "

Tarkoittaako Heikka kaikkia islamilaisia? Esimerkiksi tataareja? Elävätkö iranilaiset keskiaikaa kun rakentelevat atomimiilujaan?

Heikka kirjoitti: " NL sentään sai aikaan yhden ikioman (ei muilta lainatun tai varastetun) idean: kalasnikovin. Se on pyssy."

Mihail Timofejevits sai ideansa tutkailemalla aiempaa saksalaista rynnäkkökivääriä ja sama kaasumäntäsysteemi oli jo aiemmin venäläisessä, Emma-lempinimellä tunnetussa pikakiväärissä. Ei siis sekään. Mutta sen sijaan esimerkiksi Tetris jo kelpaa neukkukeksinnöksi.

Heikka kirjoitti: "jos ei sitä lasketa, että kamelinpaskasta voi rakentaa vaikka mitä, ja sitä voi polttaakin palmujen puutteessa."

Koskahan täällä keksittäisi, että sian ja lehmän sekä ihmisten p**ka on pelkkää energiaa. Kannattaisi kai hieman apinoida arabeja, edes tässä asiassa.

Sitä paitsi on ihan hyvä huomio, että palmuja ei kannata kaataa ja polttaa jotta aavikoituminen ei etenisi entistä nopeammin ja taateleita riittää tallattavaksi edistyksellisten länsimaalaisten suureksi riemuksi.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #96

"Ja sitten he keksivät rarkaisuksi sen, että pommittavat torneja New Yorkissa..."

Tuo "he" on tässä nyt jo silkkaa solvaamista. Jopa Palestiinalaisalueilla vain murto-osa muslimeista pitää terrorismia hyväksyttävänä.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Joka tapauksessa missään ei ole vielä nähtävissä ainakaan laajemmassa muodossa islamilaista modernismia"

Islam oli jo pitkällä maallistumisen tiellä siirtomaa-aikoihin, sitten tajusivat länsimaiden kulttuuri-imprialismin olevan nielaisemassa heidän oman kulttuurinsa. Tämän estämiseksi arabimaissa päästettiin vanhoilliset valtaan, eivätkä he siitä ole tähän päivään mennessä luopuneet - kukapa siitä vapaaehtoisesti luopuisi?

Sama jatkuu vielä tänäkin päivänä suurvaltojen puuhaillessa lähi-idässä mitä huvittaa. Kyseiset kansat turvaavat uskontoonsa, koska muuten länsivaltojen ylimielisyys tukahduttaisi heidät.

Ihan itseämme saamme syyttää muslimien 'takapajuisuudesta'. Ainakin vähintään yhtä paljon kuin islamia itseään. Sama meno täällä olisi jos kirkko olisi pystynyt pitämään kiinni vallastaan, mutta tekivät hölmösti päästäessään maalliset hallitsijat lieasta.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi

Timo, totta kai Jeesus tunsi kaikki oman aikansa ns. pyhät kirjoitukset! mutta jos olet ikinä vilkaissut evankeliumeja, tiedät varmaan, että hän ei halunnut noudattaa eikä opettaa kivitystuomioita, moniavioisuutta, lasten hyväksikäyttöä ym. Kylläpä oli onneton kommentti sinulta.

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen

Olen lukenut evankeliumeja. Jeesus oli juutalainen ja vaati, että Lakia noudatetaan.

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan." Matt. 5:17-19

Juutalainen toteutti Jlan tahtoa käytännössä, tekemällä Hänen tahtonsa eli noudattamalla Lakia.
Miksi luulet, että VT on Raamatussa jos se ei olisi Jlan sanaa?

Veikko Penttinen

Vastausten avuttomuus minua eniten ihmetyttää. Uskovaisten kanssa ei voi keskustella, sen opin jo nuorena, kun avasin joskus oven jehovaisille ja sen semmoisille.

Käyttäjän MiikaN kuva
Miika Niemitalo

eiii jaksanu lukea...näitä ku on kerran lukenu nii tietää mitä niissä myöhemminki tulee lukemaan...ja nää jutut on samoja muilla immosen tyyppisillä ihmisillä....eli jutut on samoja mutta jutun kertoja on eri.

Käyttäjän MiikaN kuva
Miika Niemitalo

immonen on ihan jees kun pitää jutut itellään eikä tyrkytä niitä meille muille.

Käyttäjän NiemiVatanen kuva
Niemi Vatanen

Nyt kun tuon Immosen tekstin lukee, niin siitähän huomaa, että Persuilla ja muslimeilla on itseasiassa paljon yhteistä suhteissaan homoliittoihin, naiseen ja tasa-arvoon ja suhtautumisessa muihin uskontoihin kuin siihen omaan. Rikosseuraamuksista ja -rangaistuksistakin persut yleensä ovat siellä kiristämisen ja rankempien tuomioiden kannalla, eli kallellaan Koraanin suuntaan.

Ja tämä siis taas rankasti yleistämällä, sekä Persuja että muslimeja.

Joten pretty fuckin' pliis, säästäkää meidät Suomen Sisulaisilta, ääri-islamisteilta, fundamentalis-vanhoilliskristityiltä ja ortodoksijuutalaisuudelta. Amen.

Kiitos Jumala, että teit minusta ateistin!

Sari Masku

Ihan sama fiilis.

Kyllä tuntuu tyhmältä, että ystävääni pidetään jotenkin omituisena vain siitä syystä, että hän rukoilee viisi kertaa päivässä ja pitää huivia.

Lauri Korhonen

Ota toki niin paljon kuin koet tarvitsevasi.

Käyttäjän kivisto kuva
Harri Kivistö

Täytyy kyllä antaa tunnustusta siitä antaumuksesta, jolla puolustat Immosen kirjoitusta.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #126

Kiitos.

Tekevät sen helpoksi.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Lääketiede lienee voimaton tämän tapauksen edessä, oireyhtymä on päässyt sen verran pahaksi. Voimme vain toivoa ihmeparantumista.

Käyttäjän IlkkaPorttikivi kuva
Ilkka Porttikivi

Miksi islamilaisuutta arvioidaan aina sen fundalistisimman näkemyksen kautta ? Kristinuskokin omaa mitä tiukkapipoisempia suuntauksia, mutta en silti pelkää niiden ottavan valtaa Suomessa ja jollain tapaa muuttavan minun perusoikeuksiani ja vapauttani elää sellaista elämää, jonka itse koen mielekkääksi.

Pelko on tunne ja osalla tunteet ovat ottaneet vallan ihan tavallisen maalaisjärjenkin käytössä. Pelätään jotain mikä ei varmasti koskaan tule Suomessa toteutumaan. Vaikka eduskuntaan joku päivä valittaisiin vaikka 10 sharialakia kannattavaa ihmistä, olisi siellä vielä 190 sellaista, jotka eivät sitä tulisi hyväksymään.

Suomessa tullaan elämään lakien ja määräysten mukaan. Mikäli joku tekee rikoksen ja yrittää oikeuttaa sitä oman uskontonsa tai näkemystensä kautta, tulee hän tästä huolimatta saamaan tuomion.

Tekstin ainoaksi sisällöksi siis jää pelkästään turha pelon lietsominen vailla todellista uhkaa yhtään mistään.

Lauri Korhonen

Laki se on sharia-lakikin. Eli mihin lakiin syvällä rintaäänellä viittaat lainmukaiseen tuomioon?

Toisaalta laillisen ja laittoman väliin mahtuu monta asiaa joiden käytännön toteutuksista ja kehityksestä on lupa olla huolissaan vapaassa maassa jos joku niin tahtoo. Jos joku kutsuu sitä peloksi niin sitten kutsuu. So what!

Luottamus on jännä juttu myös. Jotkut luottavat esimerkiksi ettei matkailijaa kukaan voi kidnapata ja lunnaita vaatia. Joskus vaan niinkin käy. Pelkäsi tai ei.

Kai halal-lammaskin luottaa kunnes näkee mikä odottaa. Yksinkertaisimmat niistä eivät sittenkään kai.

Käyttäjän IlkkaPorttikivi kuva
Ilkka Porttikivi

Viittaan tietysti Suomen lakiin, koska Suomessa elämämme ja täkäläisiä lakeja noudatamme. Suomella ei tule koskaan olemaan mitään intressäjä muuttaa lakejaan sharian mukaisiksi, vaikka siitä kuinka peloteltaisiin. Se, että joku ihminen niin toivoo televisiossa ei tarkoita sitä, että se koskaan tulisi toteutumaan.

Pelko on siitä jännä juttu myös, että kaikkeahan voi aina sattua, joten paras olla vain kotona ja käyttää suihkua vain kerran viikossa, koska liukastumisvaara on ilmeinen.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #144

Porttikivi. En tiedä osaatko kuvitella mutta "ei koskaan" on pitkä aika. Pidempi kuin sinä tai minä kumpikaan elämme. Tai kukaan meistä.

Kuitenkin kovasti tuntuu löytyvän myös niitä jotka toivovat mahdollisimman pikaista tulemista.

Tosi rohkea ei suostu pelkämään mitään. Onhan ihmisiä selvinnyt junan yliajamanakin.

Siitä vain kokeilemaan matkustamista tietyille alueille tietyissä maanosissa jos tekee mieli. Kyllä tosirohkea osoittaisi meille ettei pelkää mitään. Böö.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Taas tätä teurastuslätinää tungetaan silmille. Oikeaoppisesti halal- tai kosherteurastettu eläin menettää tajuntansa alle viidessä sekunnissa johtuen verenpaineen laskusta aivoissa ja kuolee alle minuutissa.

Tuskaa on siis korkeintaan viisi sekuntia, terävällä veitsellä sitäkin hyvin vähän. Se kammottava sätkiminen propagandavideoissa on ainoastaan refleksejä, ei mitään muuta.

Eikä sinun tarvitse sharia-lakeja pelätä. Vain vanhoillisimmissa muslimimaissa enemmistö haluaa sen koskevan ei-muslimejakin ja niissäkin enemmistö tarkoittaa vähän yli puolta vastaajista.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #159

Varmaan tiedät kertoa senkin miltä ne sekunnit ja minuutit tuntuu?

Osaan kyllä muodostaa ja kirjoittaa mielipiteitä asioista pelkäämättäkin.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #168

Olettaisin, että sekunnit aika samalta kuin jos vaikkapa tiskatessa vahingossa leikkaa itseään terävään veitseen. Sitä ei edes huomaa ennen kuin kätensä ottaa pois vedestä.

Minuutit taas eivät miltään, tajuton on kirjaimellisesti tajuton. Niiden ensimmäisen sekuntien jälkeen ei tunne enää mitään.

Pulttipyssyllä tehtävä teurastus epäonnistuu siinä määrin usein, että se on vähintään yhtä suurta kidutusta.

Minna Eerolainen Vastaus kommenttiin #168

Tämä ainainen "teurastuslätinä" on alkanut ärsyttää minuakin, todella. Luultavasti osittain samat ihmiset jotka vastustavat Helsingin koulujen kasvispäivää kauhistelevat muslimien käyttämiä teurastusmetodeja.Kuinkahan moni kauhistelijoista on käynyt täkäläisissä teurastamoissa katsomassa kuinka eettisesti eläimet kohtaavat matkansa pään tehotuotannon osina, siitä on rituaalisuus kaukana joka muslimeilla sentään korostaa eläimen tärkeyttä. Itse en lihaa juurikaan syö, ärsyttää vaan moinen hurskastelu.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #188

Minua ei ärsytä - korkeintaan hmyilyttää "ainainen tehotuotantolätinä". Voitaisiin hyvin lopettaa tehotuotantokin ja katsottaisiin kuka siitä eniten kärsisi.

Koska sillä kärsimyksellähän ei ole väliä.

Käyttäjän jarisuominen kuva
Jari Suominen

Onkohan Korhonen kirjoittanut sen? Suuresti hän Mestariaan näkyy rakastavan kuitenkin.
Oli raskasta lukea tuota Immosen tekstiä ja sitä puolustavia kommentteja. Ajatte kuollutta hevosta, te moniarvoisuuden vastustajat. Itsekin varmaan tajuatte etteivät tervejärkiset juttujanne niele eikä takametsissä riitä potentiaalia siihen että valtaan päsisitte. Hakatkaa vain päitänne seinään jos se teitä lohduttaa. Ehkä me muut keskittyisimme todellisiin ongelmiin eli siihen miten tulisimme toimeen ja säilyttäisimme yhteiskuntarauhan myös tulevaisuudessa.

Lauri Korhonen

Suominen. Olisikin kiva kuulla niitä ehdotuksia yhteiskuntarauhan säilyttämisestä.

Anna kuin arvaan. Ehdotat lisää humanitäärista maahanmuuttoa ja perheenyhdistämisiä?

Sehän on tyypillinen tapa jolla pyritään tasaamaan arvoa - etenkin matalapalkka-aloilla.

Käyttäjän jarisuominen kuva
Jari Suominen

Korhonen kirjoitti "Suominen. Olisikin kiva kuulla niitä ehdotuksia yhteiskuntarauhan säilyttämisestä.

Anna kuin arvaan. Ehdotat lisää humanitäärista maahanmuuttoa ja perheenyhdistämisiä?

Sehän on tyypillinen tapa jolla pyritään tasaamaan arvoa - etenkin matalapalkka-aloilla.
"

Arvaat väärin. Suomalaisen yhteiskunnan menestyminen tulevaisuudessa edellyttää toimivaa taloutta. Harvoja rikastuttavasta ja suuria joukkoja kurjistavasta politiikasta on päästävä eroon. Ensimmäinen keino luoda työllisyyttä nykyolosuhteissa on helpottaa yrittämistä ja työntekoa. Pienyrityäjien sosiaaliturva on saatava kuntoon, minimipalkka säädettävä, halpatyövoiman käyttö estettävä ja veroparatiisit suljettava. Aika iso osa näistä asioista juontuu EU:sta, joten EU:n parlamenttivaalit toukokuussa voivat olla hyvin merkittävät. Jos parlamentin enemmistö ei tanssikaan pankkiirien pillin mukaan, vaan luo aidon vastavoiman rahavallalle ollaan jo päästy vähän eteenpäin.
Mitä Suomessa tulee tehdä? On rohkeasti uudistettava verotusta siten, että kaikki tulomuodot verotetaan samalla periaatteella. On investoitava infrastruktuuriin ja vuokra-asuntotuotantoon, tuettava uusia innovaatioita, perustettava ideataloja maan eri puolille, oikaistava aluepolitiikkaa jotta koko maa pysyy elinkelpoisena. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalla on visioita pitkälle tulevaisuuteen http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?document...

Historia ei pysähdy eikä se toista itseään. On aika lopettaa halpahintainen poliittisen edun tavoittelu ruokkimalla katkeruutta ja kiihottamalla kansaa pakkoruotsin, maahanmuuton, sosiaalipummien ja minkä tahansa kuvitellun ja usein marginaalisen asian parissa puuhaten. On ryhdyttävä tosissaan miettimään sitä , miten hyvinvointivaltio toteutetaan. Tiedämme, että hyvinvointi edellyttää tasaisempaa tulonjakoa. Lähtekäämme siis toteuttamaan sitä. Ryöstötaloudesta kohti kestäää ja reilua taloutta. Yritän myöhemmin jossain yhteydessä käydä läpi eri klustereita, meriteollisuus on lempilapseni, koska siinä on valtava kehityspotentiaali kun pyrimme puhdistamaan Itämerta ja kaikkia meriä, kaasukäyttöiset alukset ja myöhenmin huikeat purjelaivat uuusin teknologioin luovat uskoa tulevaisuuteen. Ainakin minulle.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #165

Kirjoitat asiaa. Homme menee hyvin siihen asti kun (jos) aletaan puhua tasapäistävästä vasemmistolaisesta politiikasta.

Samaa mieltä kaikkinainen halpahintainen poliittinen peli maahanmuuton ympärillä pitää lopettaa. Myös aiheen ympärillä pyörivä business jossa yhdet keräävät voitot ja tai hyvän mielen ja muille jätetään ongelmat.

Jollei se sovi niin sitten katsotaan ketkä taas kärsivän ensimmäisenä ja eniten. Onhan Suomessa niitä lähiöitäkin vielä mihin sijoittaa. Pisteillä tai ilman.

Käyttäjän jarisuominen kuva
Jari Suominen Vastaus kommenttiin #198

Vasemmiston tavoitteena ei ole tasapäistää, vaan tasa-arvoistaa erilaiset ihmiset erilaisista lähtökohdista. Perussuomalaiset sen sijaan näyttäisivät kannattavan homogeenista monokulttuuria. Sitä minä pidän pahimana tasapäistämisyrityksenä mitä kuvitella voi. Tavoittena jokin jota nimitetään perussuomalaisuudeksi ja poikkeavat ghettoihin...

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #235

Siinähän ne perustelut tulivatkin. Kiitos.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Immosen tulkinnat suuresta ja katalasta salaliitosta ovat kummallisia kun hän vetelee niitä ajatuksesta jonka mukaan pitäisi olla johdonmukainen suhtautumisessa kaikkiin uskontoihin ja uskonnonvapauteen.

Olen ollut huomaavinani samaa yksipuolista ja kaksinaismoralististista suhtautumista myös muilla PerSuleilla ja muilla n.s. arvokonservatiiveillä. heille omaksi koetun uskonnon pakottaminen on perinteitä ja kulttuuria mutta pienenkin tilan antaminen muille totalitarismia.

Lauri Korhonen

Ei tarvitse olla salaliitto. Riittää kun ymmärtää ja osaa tulkita Juhana Vartiaisen (sd) kaltaisia ajattelijoita.

Ja kukkikset erikseen.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Toisaalta kun ajattelee sitä, millä innolla perussuomalalaiset (true finns) pyrkivät vaikuttamaan suomalaisuuden imagoon taidelausunnoilla, etnisillä listoilla ja muulla ryhmittelyn korostamiseen tähtäävillä toimilla ja omivat itselleen sen "aidon suomalaisuuden", niin ei liene ihme, että "vihervasemmisto" sun muut vieraantuvat moisesta, koska yksinkertaisesti eivät koe sitä omakseen.

Sushi alkaa maistua hapatetun läskisoossin sijaan.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi

Aivan uskomatonta kamaa täällä taas. Voisiko joku islamin "kunnioittaja" nyt näyttää, missä kohdassa Jeesus hyväksyi kivitystuomiot ynnä muut? Oletteko te täällä siis oikeasti sitä mieltä, että kirkon tulisi pitää islamia aivan tasa-arvoisena uskontona islamin kanssa ja hylätä Jeesuksen opit? Sitten kai olisi korkea aika perustaa uusi kirkkokunta, joka rohkenee asettua Jeesuksen ja ihmisarvojen puolelle. Vanhaa Testamenttia, siis oman aikansa Raamattua, Jeesus kritisoi useasti, kaikkia sen tekopyhiä rituaaleja ym. Voin kuvitella mitä hän olisi mieltä islamin rituaaleista ja armottomuudesta. ja Timo, Jeesus puhui siteeraamassasi kohdassa lähinnä kymmenestä kaskystä. Mutta jos sinulle kivitykset ja raajojenkatkomiset on ok, sitten minulta loppuvat sanat.(Muslimit Jeesus kyllä ottaisi avosylin vastaan, mutta ei islamia.) Ja kyllästyttää sekin lapsellisen vänkääminen, että Immosen täysin perustellut väittämät kumotaan sillä, että "persutkin sitä ja tätä, ite ootte..." Eikö teitä nolota, kun edelleenkään ette pysty kumoamaan Immosen väitteitä?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Komsi kirjoitti: "Voisiko joku islamin "kunnioittaja" nyt näyttää, missä kohdassa Jeesus hyväksyi kivitystuomiot ynnä muut? "

Vaikka en kunnioitakaan islamia yhtään enempää kuin kristinuskoa tai muita uskontoj, vastaan kuitenkin Uudessa testamentissa Jeesuksen suuhun laitetulla: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan." Matt. 5:17-19

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi

Jorma, joku Timo siteerasi tuolla jo aiemmin samaa kohtaa kuin sinäkin. Tuon kohdanko te ymmärrätte niin, että Jeesuksen mukaan kivitystuomiot on ihan ookoo? Jeesus puhuu siinä kymmenestä käskystä. Ja niitä voisi itse kukin alkaa vaikka noudattamaankin.

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen Vastaus kommenttiin #197

Tuula, voisitko vastata klikkaamalla vastaa -linkkiä vastauksen alapuolella niin ketju pysyy siistinä, kiitos?

Joku Timo on edelleen sitä mieltä, että Jeesus tarkoitti Lailla Tooraa. Toora on paljon muutakin kuin 10 käskyä. Suosittelen perehtymistä judaismiin.

Kun lukee Raamattua tai sen kirjoja niin suosittelen pohtimaan sitä, kelle se on kirjoitettu ja missä kontekstissa?

Jos luet UT:ia 2000-luvun literalistin tai evankelisen kristologian pauhatessa niin ei ole ihme ettei ymmärrä Jeesuksen puhetta Laista.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #208

Voisin. Aloittelijan hankaluuksia ;)
En tiedä kenelle Raamattu on kirjoitettu, mutta Jeesuksen puheet on tarkoitettu koko maailmalle. Jeesus ei koskaan sanonut: uskokaa Tooraan. ja nyt Timo ota ne evankeliumit ja lue uudestaan, jos olet ikinä lukenutkaan, ennen kuin rupeat mistään Toorasta hölisemään.

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen Vastaus kommenttiin #215

Olen kiitollinen. Joskus kullakin meillä on aloittelijan rooli.

Me emme tiedä puhuiko Jeesus koko maailmalle. Matteuksen Jeesus kielsi menemästä pakanain ja vierasheimoisten keskuuteen. Se on Matteuksen tulkintaa. Paavali taas oli universaalin sanoman kannalla.

Rabbiinisessa traditiossa seurakunnan mielipiteet saatettiin laittaa opettajan suuhun. Tästä on historiassa lukuisia esimerkkejä.

Toora on Laki ja Lakia tuli noudattaa. Jaakobin kirjeessä sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut usko.
Juutalainen uskonto on oikeita tekoja ei oikeaa oppia.

Evankeliumien lukemisesta ei ole mitään hyötyä jos ei tiedä kontekstia tai sitä kenelle ne on kirjoitettu.
Jos ei ymmärrä judaismin perusasioita niin käy kuin monelle kristitylle.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #197

Jeesus tiettävästi puuttui yhteen kivitystuomioon - huorinteosta tuomion saaneen kivityksen täytäntöönpanoon. Tarkoittaako tämä sitä, että hän vastusti kivitystuomioita vai että hän piti huorintekoa sen verran lievänä rikoksena ettei siitä ansainnut kuolemaa?

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen Vastaus kommenttiin #226

Myöhempi lisäys. Ei ole historiallisen Jeesuksen sanoma. Ei löydy myöskään synoptisista evankeliumeista.
Ei jatkoon.

http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_and_the_woman_t...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #197

Komsi kirjoitti: "Jeesus puhuu siinä kymmenestä käskystä. Ja niitä voisi itse kukin alkaa vaikka noudattamaankin."

Tuossa mainitussa kohdassa ei erotella Kymmentä käskyä muusta laista.

mikael torppa

Jorma Myyryläiselle;

Joh.8:3. Mutta kirjanoppineet ja Pharisealaiset toivat vaimon hänen tykönsä huoruudesta otetun kiinni. Ja kuin he olivat sen hänen eteensä asettaneet,
4. Sanoivat he hänelle: Mestari, tämä vaimo on löydetty itse työssä, kuin hän teki huorin.
5. Mutta Moses on laissa meitä käskenyt, että senkaltaiset kivillä surmattaisiin. Mitäs sinä sanot?
6. Mutta sen he sanoivat, kiusaten häntä, kantaaksensa hänen päällensä. Mutta Jesus kumarsi ja kirjoitti sormellansa maahan.
7. Mutta kuin he seisoivat kysymyksensä päälle, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: joka teistä on synnitön, se heittäkään ensin häntä kivellä.
8. Ja hän kumarsi taas ja kirjoitti maahan.
9. Kuin he tämän kuulivat ja olivat omaltatunnolta voitetut, läksivät he ulos yksittäin, ruveten vanhimmista, viimeisiin asti; ja Jesus jäi yksinänsä, ja vaimo seisoi siinä.
10. Mutta kuin Jesus ojensi itsensä, ja ei nähnyt ketään paitsi vaimoa, sanoi hän hänelle: vaimo, missä ovat sinun päällekantajas? Onko sinua kenkään tuominnut?
11. Hän sanoi: Herra, ei kenkään. Niin Jesus sanoi: en minä myös sinua tuomitse: mene, ja älä silleen syntiä tee.

Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia joka sanoo "älä tapa" (2.Moos.20:13) vaan Jeesus vahvisti lain ja kielsi tappamasta (kivittämästä) huoruudesta tavattua naista. Sen sijaan Jeesuksen ristinkuolema kumosi vanhan liiton (Mooseksen lain). Mooseksen laki ja Jumalan laki ovat kaksi eri asiaa.

Mooseksen lain Mooses kirjoitti lainkirjaan jota säilytettiin lain-arkin ulkopuolella. Jumalan lain (kymmenen käskyä) Jumala itse kirjotti sormellaan kivitauluihin ja tätä Jumalan lakia säilytettiin lain-arkissa.

Mooseksen laki oli voimassa vain vanhan liiton Israelin kansalle. Jumalan laki on voimassa iankaikkisesti kaikille kansoille.

Onko Raamatttu ristiriidassa kun Jumalan laki sisältyy myös Mooseksen lakiin (613 käskyä) ja Mooseksen laissa oli kuoleman rangaistus esimerkiksi huoruudesta?

Ei ole ristiriitaa ja seuraava selventää asiaa;

2.Moos.20:15 Älä varasta.

5 Moos 9:1 "Kuule, Israel! Sinä menet nyt Jordanin yli laskeaksesi valtasi alle kansoja, jotka ovat sinua suuremmat ja väkevämmät, ja suuria, taivaan tasalle varustettuja kaupunkeja,
2 anakilaisten suuren ja kookkaan kansan, jonka sinä tunnet ja josta olet kuullut sanottavan: ‘Kuka kestää anakilaisten edessä?’
3 Niin tiedä nyt, että Herra, sinun Jumalasi, käy sinun edelläsi niinkuin kuluttava tuli; hän hävittää heidät ja nöyryyttää heidät sinun edessäsi, ja sinä karkoitat heidät ja hukutat heidät nopeasti, niinkuin Herra on sinulle puhunut.
4 Kun Herra, sinun Jumalasi, työntää heidät sinun tieltäsi, niin älä ajattele sydämessäsi näin: ‘Minun vanhurskauteni tähden Herra on tuonut minut ottamaan tämän maan omakseni’. Sillä näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra karkoittaa heidät sinun tieltäsi.
5 Et sinä vanhurskautesi ja oikeamielisyytesi tähden pääse ottamaan heidän maatansa omaksesi, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi ja täyttääksensä, mitä Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille.

5:moos.9:23 Ja kun Herra tahtoi lähettää teidät Kaades-Barneasta ja sanoi: 'Menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka minä teille annan'

Jumalan laki (kymmenen käskyä) kieltää varastamisen. Kuitenkin Israelin kansa vanhan liiton aikana meni ja otti itselleen maan toisilta ihmisiltä. Inhimillisesti katsottuna näyttäisi että Israel varasti maan itselleen. Miten Israel voisi varastaa vaikka Jumalan laki kieltää varastamisen? Koska Israel ei varastanut maata vaan otti itselleen maan jonka Jumala heille antoi. Jumala joka omistaa kaiken maan koska on kaiken Luoja. Luoja saa antaa omansa kenelle haluaa.

Israel ei siis varastanut maata toisilta vaan täytti Jumalan käskyn ja otti maan jonka Jumala halusi heille antaa. Kyseessä ei ollut siis varkaus vaikka Israel veikin maan toisilta tavalla joka inhimillisesti katsottuna näyttää varkaudelta.

Samoin Israel ei kyseisessä tilanteessa rikkonut Jumalan lain käskyä "älä tapa" sillä Jumala käski hävittää kyseiset kansat heidän pahuutensa tähden. Jumala joka omistaa kaikki ihmiset halusi tuhota kyseiset kansat ja käytti tässä asiassa palvelijoitaan. Käsky "älä tapa" tarkoittaa sitä ettei ihminen saa tappaa lähimmäistä samoin kun "älä varasta" tarkoittaa ettei saa varastaa lähimmäiseltä.

Israel ei rikkonut kumpaakaan käskyä vaikka he menivät ja ottivat maan toisilta ja surmasivat siellä olleet. Israel ei rikkonut Jumalan lakia koska Jumala itse käski Israelin tehdä niin. Jumala antoi Israelille omansa (maan jonka Jumala omistaa) ja Jumala otti omansa (hengen pahantekijöiltä) ja käytti tässä palvelijoitaan.

Jos ihminen itse päättäisi ilman Jumalan käskyä ottaa lähimmäiseltä lähimmäisen omaa varastaisi ihminen. Tai jos ihminen päättäisi surmata lähimmäisen ilman Jumalan käskyä olisi ihminen murhaaja. Israel ei rikkonut näitä käskyjä koska Jumala antoi omansa Israelille ja otti omansa ja käytti siinä Israelia.

Vanhassa liitossa näiden pahantekijöiden joidenka hengen Jumala otti Israelin kautta synnin palkkaa (kuolemaa) ei ollut maksettu ja siksi nämä ihmiset joutuivat maksamaan syntiensä palkan ja kokemaan Jumalan langettaman kuolemanrangaistuksen. Se mikä nyt on ratkaisevan tärkeää on ymmärtää vanhan ja uuden liiton ratkaiseva ero. Se perustavaalaatua oleva ero!

Uudessa liitossa synnin palkka eli kuolemanrangaistus on jo maksettu Golgatan ristillä. Jeesus sovitti Golgatalla kaikkien maailman ihmisten rikkeet (synnit) Jumalaa kohtaan ja poisti syyn kuolemanrangaistuksille. Vanhassa ja uudessa liitossa on perustavaalaatua oleva ero - Herran Jeesuksen ristinkuolema jonka kautta kaikki voivat päästä sovintoon Luojansa kanssa.

Jeesuksen risti poisti syyn vanhan liiton kuolemanrangaistuksille! Ristillä Jeesus kärsi kuolemanrangaistuksen syyttömänä jokaisen maailman ihmisen edestä ja näin maksoi synnin palkan jokaisen ihmisen edestä.

Näin jokaisen ihmisen synnit on sovitettu Jumalan edessä ja tämän vuoksi Jumala ei uudessa liitossa vaadi kuolemanrangaistuksia koska Jeesus maksoi jo hinnan ihmisten pahoista teoista. Jokaisen ihmisen synnin palkka on maksettu Golgatalla tarkoittaa sitä että jokainen ihminen pääsee sovintoon Jumalan kanssa jos haluaa ottaa Jeesuksen armon vastaan. Jos ihminen ei halua ottaa Jeesuksen armoa vastaan joutuu hän maksamaan itse syntiensä palkan ja kokemaan kuolemanrangaistuksen jonka vain Jumala voi suorittaa koska Häntä vastaan rikotaan.

Jumala tulee tuomitsemaan ja rankaisemaan ihmiset kun Herra Jeesus palaa. Jumala on lykännyt tuomionsa siis Jeesuksen paluuseen ja siihen asti jokaisella on armon aikaa ottaa Herra Jeesus vastaan ja saada sovitus synneistään. Tämä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää. Tämä on evankeliumin ydinsanoma.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #199

Torppa kirjoitti: "Mooseksen lain Mooses kirjoitti lainkirjaan jota säilytettiin lain-arkin ulkopuolella. Jumalan lain (kymmenen käskyä) Jumala itse kirjotti sormellaan kivitauluihin ja tätä Jumalan lakia säilytettiin lain-arkissa."

Raamatun Mooseksen kirjassa ei erotella kymmentä käskyä irti muusta laista eikä Matteuksen evankeliumissakaan Jeesuksen suuhun laitetussa lain kestävyyttä kuvaavassa kohdassa erotella Jahven ja Mooseksen lakia saati kymmentä käskyä vaan puhutaan vain laista joka asiayhteyden perusteella on nimen omaan Toora.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #247

Ja tuon saivartelusi perusteella olet siis tullut siihen tulokseen, että kaikki, mitä me kristityt pidämme Jeesuksen opetuksina, ovatkin väärinkäsitystä, ja Jeesus olikin samanlainen lakiuskovainen julmuri kuin Mooseksen lakeja noudattava juutalainen papisto, kaikki nuo ulkokullatut ja farisealaiset...? Mutta mutta. Miksi me kristityt "haluamme" sitkeästi käsittää mielestäsi "väärin" Jeesuksen humaaniuden? Ollaanko me vain niin tyhmiä? Mikseivät sitten vastaavasti muslimit voi käsittää aivan samalla tavalla "väärin" oman uskontonsa profeettaa? Johtuisko se siitä, että kristinuskon ja islamin keskeisissä toimijoissa olisi sittenkin eroa? Siis ei vain opetuksissa, vaan teoissa: montako ihmistä Jeesus surmautti, kidututti, raiskautti, montako lasta naitti raiskattavaksi vanhalle ukolle? Montako raiskasi itse? Mitä tekoja käski tehdä vihollisilleen? Siitä toisen uskonnon profeetasta nyt en voi sanoa mitään, kun kaltaisesi tapaavat pitää huolen, ettei niistä jutuista saa puhua, tulee uskonrauhatuomio...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #250

Komsi kirjoitti: "Ja tuon saivartelusi perusteella olet siis tullut siihen tulokseen, että kaikki, mitä me kristityt pidämme Jeesuksen opetuksina, ovatkin väärinkäsitystä"

En, vaan siihen tulokseen, että kunakin aikana kukin kaivaa uskontopullastaan ne itselle mieluisat rusinat ja "unohtaa" muut. Raamatun "opetukset" ovat niin monimuotoiset ja ristiriitaiset, että niillä voi perustella ihan mitä tahansa.

Toisaalta minua ihmetyttää kuinka uskovaisten lainaukset Raamatusta ovat perusteltuja ja paikallaan selventämään argumentointia mutta ateistin vastaavat saivartelua kun ne tuovat esille uskovaisille epämiellyttäviä piirteitä pyhinä pidetyistä opinkappalaista.

Komsi kirjoitti: " Mikseivät sitten vastaavasti muslimit voi käsittää aivan samalla tavalla "väärin" oman uskontonsa profeettaa? "

Kyllä voivat ja kyllä tekevät.

Eivätkä muhamettilaiset ole mikään yhtenäinen joukko. Heihin mahtuu esimerkiksi koko kirjo suomalaisista maallistuneista tataareista afganistanistanilaisiin kiilusilmäisiin talebaneihin. Ja myös heidän johtajansa käyttävät ihmisten tietämättömyyden ja uskonnollisten tunteiden cocktailia omien etupyyteidensä toteuttamiseen.

Komsi kirjoitti: " montako ihmistä Jeesus surmautti, kidututti, raiskautti, montako lasta naitti raiskattavaksi vanhalle ukolle? Montako raiskasi itse? Mitä tekoja käski tehdä vihollisilleen? "

Niin, montako ihmistä on surmattu ja mitä kauheuksia tehty Raamatun mukaan jotta "kirjoitukset toteutuisivat" ihan vain Jeesuksen roolihahmon pohjustamiseksi? Onneksi ihan kaikista ei ole historiallisia todisteita joten lienevät vain sepitettä mutta kuitenkin.

Komsi kirjoitti: "Siitä toisen uskonnon profeetasta nyt en voi sanoa mitään, kun kaltaisesi tapaavat pitää huolen, ettei niistä jutuista saa puhua, tulee uskonrauhatuomio..."

En ole yrittänyt kieltää puhumasta Islamin opin sekasotkuista ja niiden nimissä tehdyistä hirveyksistä. Sen sijaan olen pyrkinyt suhteuttamaan niitä muiden, ihmisille täälläpäin tutumpien uskontojen vastaaviin.

Kukaan ei liene saanut tuomiota uskonrauhanrikkomisesta sen takia, että on nostanut esiin todistettavasti muslimien pyhinä pitämistä kirjoituksista löytyviä tesktejä. Sen sijaan perättömistä väitteistä ja vihaa ihmisiä kohtaan lietsovista puheista ja kirjoituksista sellaisen on saanut Halla-aho, ei muut. Hänen tuomionsa syy oli syyttää muhamettilaisten uskontoa yleisesti pedofiiliseksi eli siis kaikkia sen uskontokunnan edustajia.

Henkilökohtaisesti poistaisin koko uskonrauhapykälän rikoslaista ja käsittelisin a.o. tapaukset kunnianloukkauksina ja kiihotuksena ihmisryhmiä kohtaan jos joskus sellaiseen on aihetta. En siis suojelisi mitään uskontoa erityisesti ja pitäisin kaikki, niin uskonnottomat kuin uskovaisetkin samanarvoisina lain edessä.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #251

Jos olet todellakin sitä mieltä, että Jeesuksen tekojen ja sanojen korkeampi eettinen taso verrattuna Mhammedin vastaaviin on pelkkää valikoivaa rusinoitten kaivelua pullasta, olet niin pihalla ja niin oman kaikki-uskonnot-ovat-tasavertaisia -uskontosi sokaisema, ettei keskustelua kannata jatkaa. En ole koskaan ymmärtänyt uskovaisia, en sinunkaan oppisuuntasi fundamentalisteja. Ja P.S. kun puhun Jeesuksesta, en puhu koko Raamatusta, jota myöskään Jeesus EI pitänyt Jumalan sanana Vanhan Testamentin osalta, eikä tiennyt puheidensa tulevan niputettua sen jatkeeksi. Mutta lue nyt vähän jostain teoksista, mitä se mhammed teki ja sanoi, ja puhu vasta sitten.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #252

Juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat pohjimmiltaan samaa juurta. Niillä on vain hieman erilaisia tulkintoja samoista aineksista. Suurin ero lienee siinä pidetäänkö Jeesusta (ja P.Henkeä) jumalana eli onko jumalia yksi vai kolme. Tosin roomalaiset kristinuskoa rakentaessaan ottivat siihen elementtejä myös muualta, pääasiassa auringonpalvojilta.

Jälkikirjoituksessaan Komsi alkaa rakentaa itselleen omaa uskonlahkoa kristinopin kylkeen. Oikeasti Raamattu on kasattu kokonaisuudeksi jossa Jeesuksella on rooli Vanhan testamentin kirjoitusten vapahtaja-ennustusten toteuttajana. Itselleen Jeesukselle on pistetty suuhun sanat joiden mukaan hän ei tullut kumoamaan lakia (s.o. Mooseksen l.) vaan pitämään sen ja, että ennemmin katoaa taivas ja maa ennenkuin tuo laki. Jeesuksen armollisuuden nimiin vannovien on syytä ennen kommentointiaan miettiä mitä se käytännössä tarkoittaa.

Ne Jeesuksen legendaan liitetyt armollisuuden osoitukset löytyvät puhtaampina alkuperäislähteistä eli zarathustalaisuudesta.

P.s. olen tutustunut Mohammedin elämäntarinaan sekä Koraanista että muista lähdeteoksista.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #253

Jorma, en voi kiistää kommenttiasi siltä osin, että toki minun käsitykseni kristinuskosta on vähän erilainen kuin virallisten kirkkokuntien virallisten oppien, koska en ole sitä mieltä, että "Raamattu on Jumalan sana". Minusta vain Jeesus on, ks. Johanneksen evankeliumi. En edes kuulu kirkkoon, mutta teologiseen kirjallisuuteen olen varsin hyvin perehtynyt maallikkona. Saat olla sitä mieltä, että rakennan "omaa uskonlahkoa" - joskus sanon itsekin niin, puolitosissani. Jeesus on minulle uskonnollisesti ainoa todellinen auktoriteetti, ja uskon VT:n kirjoituksiin vain niiltä osin kuin Jeesus osoitti niille evankeliumien mukaan hyväksyntänsä. Ja monille asioille hän ei osoittanut sitä, mutten jaksa luetella kaikkia niitä VT:n julmuuksia joka kommentissa uudestaan, mitä siis Jeesus ei hyväksynyt. Mutta islam hyväksyy ne kaikki julmuudet, ne ovat osa sharia-lakia, joka vissiin on täydellinen... Toki on kaltaisiasi relativisteja, joiden mukaan pahaa ei saa sanoa pahaksi ja hyvää hyväksi, esim. et ole pystynyt kumoamaan sitä, että Jeesus ei kehottanut koskaan tappamaan ketään, kun taas muhmmed käski, ja tapatti surutta vastustajiaan ym. mutta jos näillä henkilöillä Jeesus ja Muhaamed ei ole sinulle mitään eettistä tasoeroa, minkä minä sille mahdan. (Kirjoitan tahallani profeetan nimen väärin, ettei sensuuri iskisi, kuten monilla muilla palstoilla käy.) Usko miten uskot, minä uskon tavallani. Uskon myös, että kristinuskossa, jossain muodossa, on maailman ainoa toivo. Kuului kirkkoon tai ei.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #254

Komsi kirjoitti: "... ja uskon VT:n kirjoituksiin vain niiltä osin kuin Jeesus osoitti niille evankeliumien mukaan hyväksyntänsä."

Matteuksen evankeliumin kohdassa 10:34: "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan." ja evankeliumi Luukkaan mukaan, kohta 22.36 - "Niin hän (Jeesus) sanoi heille: ... Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan." unohtamatta Matt.5:18-19 "Totisesti: laista (Toora) ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi." jamitäniitäonkaan.

Komsi kirjoitti: "Mutta islam hyväksyy ne kaikki julmuudet, ne ovat osa sharia-lakia, joka vissiin on täydellinen."

Koraanista löytyy todellakin kehotuksia julmuuteen mutta myös hyvyyteen ja suvaitsevaisuuteen. Sielläkin on taustalla ihan samat zarathustalaisett opetukset sotkettuna paikallisen kultuurin julmuuksiin. Esimerkiksi Naisten suurassa sanotaan: "27. Jumala tahtoo peittää teidät laupeudellaan, mutta ne, jotka seuraavat himojansa, tahtovat, että te kääntyisitte kauas harhateille. 28. Jumala tahtoo tehdä teidän taakkanne helpoksi, sillä ihminen on luotu heikoksi."

Komsi kirjoitti: "Toki on kaltaisiasi relativisteja, joiden mukaan pahaa ei saa sanoa pahaksi ja hyvää hyväksi,..."

En ole relativisti hyvän ja pahan suhteen vaan en suostu demonisoimaan yhtä uskontoa toisen hyväksi, etenkään silloin kun molemmat ovat samaa juurta ja molempien opit ovat ovat sisäisesti ristiriitaisia niin, että niistä voi kulloinkin repiä ihan mitä tahansa mihin tahansa tarkoitukseen. Oikeasti olen kaikkia uskontoja ja niillä ihmisten sumuttamista vastaan.

Komsi kirjoitti: " Usko miten uskot, minä uskon tavallani."

En toki halua enkä pystyisikään kieltämään Komsin uskoa vaikka minun mielestäni se perustuukin silmien sulkemiseen monilta hänen oman uskontonsa ja muiden uskontojen piirteiltä. Mutta pidätän oikeutenani provosoitua kertomaan oman mielipiteeni silloin kun Komsi tai joku muu kertoo omaan uskoonsa perustuvia milipiteitä julkisesti. Henkilökohtaisina pidetyt uskomukset olkoon sen sijaan jokaisen oma asia.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #255

Olet täysin oman uskonnot-ovat-yhtä-pahoja -uskosi sokaisema, etkä lukuisista pyynnöistäni huolimatta suostu ottamaan kantaa, oliko Jeesuksen ja sen pahemman profeetan toimissa heidän elämänsä aikana mitään tasoeroa. Jeesus oli täysin väkivallataon, voitko väittää mitään muuta?? Muhummed taas aiheutti ruumiita joka paikassa, ja väkivalta on juuri se tapa, jolla hänen uskontonsa levittäytyi. Eikö, Jorma, ole mitään eroa? Miten osaat selittää, että alkuseurakunnassa ekoilla vuosisadoilla kristinusko levisi? Nyt jos sanot että "miekoilla" niin et tunne historiaa lainkaan. Ekojen vuosisatojen kristityt olivat täysin väkivallattomia kuten Mestarinsa. Raamattu koottin myöhemmin, ja ristiretket sitten TOSI paljon myöhemmin, mutta muhammmedin väkivalta se vain uskonnon perustajan esimerkin voimalla jatkuu jatkuu jatkuu ja nyt meidän pitäisi olla muka sitä mieltä, ettei näissä uskonnoissa ole hyvää tai pahaa vaan "samaa juurta" ne on. Kyllähän hyvä ja pahakin voi olla "samaa juurta" mutta toinen on silti kasvanut kieroon. Sen sijaan zarathustralaisuutta vastaan ei minulla ole mitään. Se olisi kelvannut minullekin, mutta sinun puolustelemasi profeetta teki siitä julmasti, hyvin julmasti lopun. Ja jos nyt vielä vastaat tähän, niin pliis ei sitä yhtä raamatunkohtaa, se on luettu jo, vaan vastaa tuohon muhamedon ja Jeesuksen väkivaltaan tai väkivallattomuuteen. Esimerkin voima on kaikkein tärkein voima. Jos et tuohon asiaan voi mitään vastata, niin tulkitsen sen niin, että sulla on argumentit loppu, etkä osaa muuta kuin kierrellä - ja vastaus se on sekin...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #256

Eikö nuo lainaukseni evankeliumeista riitä Komsille? Millä hän ne kumoaa tai miten ne muuten ovat kelpaamattomia? Mitä pitäisi olla lisää? Minusta ne jo riittävät osoittamaan Jeesus-uskomusten perustuvan MYÖS väkivallalle.

Jeesuksen elämäntarinan draaman kaari jo aloitetaan tappamalla läjäpäin poikalapsia jotta "kirjoitukset toteutuisivat". Opetuksissaan hän on valmis ripustamaan myllynkiven pahantekijän kaulaan. Samaten hän oli valmis kivityttämään aviorikokseen syyllistyneen kunhan vain kivittäjät olisivat hänelle sopivan synnittömiä (hän ei itse vissiin pitänyt itseäänkään synnittömänä).

Alkuseurakuntien aikaan ei ollut olemassa vielä kristinuskoa. Se on rakennettu 300-luvulla. Tuona aikana oli juutalainen lahko joka palvoi Jeesus Nasaretilaista jumalansa Jahven poikana ja samaan aikaan yhtenä osana Jahven jumaluutta. Tuo oppi levisi koska sen sanomasta pystyttiin irrottamaan osia jotka vetosivat aikaisempiin uskontoihin pettyneisiin. varsinaisesti se kuitenkin levisi vasta uusi sen pohjalta rakennetusta kristinuskosta tuli Rooman valtionuskonto.

Rajaaminen kristinuskon uhrit vain ristiretkiin on kovin vaatimatonta. Sen puolesta kun on tapettu roomalaisten Goottisodista 300-luvun lopulta aina näihin päiviin ja varmaan jatketaan tästä eteenpäinkin.

Mikä on se väkivallan määrän raja jonka perusteella Komsi saa kristinuskosta islamia hyväksyttävämpi?

En ole mitenkään puolustanut Muhammedia tai piilotellut hänen harjoittamaansa väkivaltaa. Olen vain yrittänyt suhteuttaa häntä myös muiden uskontojen vastaavaan väkivaltaan. Sillä Muhammedin väkivallalla ei korjaudu mikään pahuus kristinuskosta. Ja molemman uskonnon pyhät kirjoitukset sisältävät sekä lempeyttä ja suvaitsevaisuutta sekä tulta ja tulikiveä tappamisineen.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #257

Höps, tietenkään nuo evankeliuminkohdat eivät yhtään millään tavalla todista Jeesuksen olleen "paha" kenellekään muulle kuin sille Jormankaltaiselle, joka pakkomielteisesti yrittää keinolla millä hyvänsä vääntää tekstin vastaamaan omaa tulkintaansa. Toisessa oli kyse dekalogista ja toisessa ennustuksesta. Mutta siinä olen toki samaa mieltä kanssasi, että kristinuskon nimissä on tehty hirveän paljon pahaa. Mutta se paha ei ole missään vaiheessa ollut Jesuksen syy.Sen sijaan Muhammmed syyllistyi i-t-s-e pahan tekemiseen, sen lietsomiseen ja monenlaiseen toteuttamiseen. Ja jos nyt katsot kristittyjä yhteiskuntia ja islamilaisia, niin uskontojen opetukset näyttäytyvät vieläkin selvemmin. Muslimit tuhoavat omat yhteiskuntansa aivan järjestään, ja kehtaavat tulla sitten tänne vaatimaan, että juuri sitä tuhon alkusyytä meidän pitäisi täällä suvaita, kunnioittaa ja opettaa kouluissakin. Itse en tuollaiseen pahan edessä mielistelyyn suostu ikinä. Mutta pidä toki oma monikulttuuriuskontosi, jos se saa sinut tuntemaan itsesi hyväksi ihmiseksi. Äläkä kaada niskaani kirkkojen tekemiä vääryyksiä historian saatossa, vaan pitäydytään mieluummin nykyhetkessä, ja siinä, miten uskontojen keskeisten hahmojen opetukset näyttäytyvät tällä hetkellä. (Ja ehdottomasti olen sitä mieltä, että myllynkivi kaulaan pedofiileille. Uskon, että tämä olisi edelleen Jeesuksen kanta, jos hän pääsisi puhumaan lestadiolaisille tai katolisille papeille. Islam sen sijaan langettaa kuolemantuomion vain homoille, muttei vanhoille ukoille, jotka ottavat itselleen lapsimorsiamia.)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #258

Minusta ajat jolloin meillä oli kristinusko samassa asemassa kuin joissakin islamilaisissa maissa heidän uskontonsa nyt on, olivat ihan yhtä kammottavia. Silloin kristinuskossa pyhinä nykyisinkin pidettävistä kirjoituksista poimittiin ihan eri rusinat kuin Komsi nyt. Onneksi me olemme sekularisoitumiskehityksessämme jo pidemmällä. Toivottavasti annamme myös ismalilaiselle maailmalle saman mahdollisuuden jolloin ihmiset voivat "äänestää jaloillaan" fundamentalisteja vastaan.

JOS Komsi haluaa mainostaa kristinuskoa julkisesti mielipiteillään niin minusta hänen on otettava niskaansa ainakin sen opilliset kummallisuudet ja raakuudet, ne jotka Raamatusta löytyvät. Jos hän ei tunnusta kristinuskossa pyhinä pidettyjä kirjoituksia niin hän on irtisanoutunut kristillisyydestä. Silloin hän on kristinuskon näkökulmasta joko kerettiläinen tai pakana.

Mikähän lienisi armollisen ja laupiaan jumal'olennon kanta pedofiliaan? Eikö hänen pitäisi armahtaa pedofiilit ja parantaa heidät heidän vahingollisesta taipumuksestaan? Kai kuolleita herättelevä ja veden viiniksi muuttava kaikkivaltias sellaiseen pystyisi? Jos hän ei sitä tee vaan on ripustelemassa myllynkiviä niin hän on raaka ja luultavasti sadisti.

Koraanin lapsimorsianjutut ovat kulttuurinen omaan aikaansa sidottu toimintatapa. Sitä tapaa on harjoitettu myös muiden uskontojen parissa, myös kristittyjen. Ihan samalla tavalla kuin tyttöjen sukupuolielinten silpominen on kulttuurinen tapa kaikkialla koillisen Afrikan kansojen keskuudessa uskonnosta riippumatta. Suojaikärajat ovat pikemminkin sekulaari ilmiö kuin uskonnollinen. Toisaalta lapsivaimoja ei harrasteta kaikkialla islamilaisessa maailmassa eikä tietääkseni kukaan harras muhamettilainen tataari ole Suomessakaan ottanut lasta morsiamekseen.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #259

Okei, Jorma, pidä mua pakanana ja kerettiläisenä. Ja ole toki armahtavainen pedofiileille, kun olet niin paljon parempi ihminen kuin Jeesus. Minä edelleen otan oikeuden uskoa Jeesuksen ja myös kristinuskon paremmuuteen, ja edelleen en ota harteilleni kirkkokuntien historiassa tekemiä rikoksia. Ja olen sitä mieltä, että islamin mahdollisuudet on jo nähty. Minulle riittää. Myös tämä keskustelu, tällä erää. Ristiretkeäsi Jesusta vastaan saat käydä vaikka maailman tappiin, mutta kyllä me nyt varmaan ollaan siitä samaa mieltä, että ollaan eri mieltä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #260

Minulle on ihan sama miten Komsi uskoo. Sen sijaan kristinuskon kannalta hän on rusinoita kristillisestä uskontopullasta poimiva kerettiläinen eli harhaoppinen koska ei usko kaikkiin kristinuskossa pyhinä pidettyihin opinkappaleisiin. Vielä n. sata vuotta sitten, kun meillä ei vielä ollut uskonnonvapautta, hänen kohtalonsa olisi saattanut olla kovakin.

Minusta me olemme nähneet jotakuinkin kaikkien uskontojen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Meidän toivomme on sekulaarissa humanismissa.

En voi olla ristiretkellä on en tunnusta kristinuskoa. Se kun on vain heidän/teidän juttunsa/-nne.

Todellakin, ainakin yhdestä asiasta voimme olla yhtä mieltä eli erimielisyydestämme uskonasioiden suhteen. Onneksi se on nykyisessä sekulaarissa yhteiskunnassa mahdollista.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #261

Ja minä kehotan vilpittömästi poimimaan "rusinoita", ainakin se isoimmat. Ne, jotka ravitsevat ja antavat elämälle sisällön ja täyttymyksen. Jos sen seurauksena joku Jorma haukkuu kerettiläiseksi, mitä väliä? :)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #262

"Kerettiläinen" ei ole minulle haukkumanimi. Se vain tarkoittaa henkilöä jota kristityt pitävät harhaoppisena. Minä en ole kristitty. Haukkumisena sitä voi pitää vain sellainen joka on niin varma oman kristinuskonsa paremmuudesta, että pitää toisella tavalla uskovia haukuttavina.

Ja toisaalta, jos joku pitää uskontonsa ja uskomusrakennelmansa omana tietotaan niin todellakin: mitä väliä. Sen sijaan jos alkaa levitellä niitä julkisesti, esimerkiksi tämän kaltaisilla keskustelupalstoilla, antautuu julkisesti arvioitavaksi.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #263

No on vähän vaikeaa pitää omaa uskomusrakennelmaa omana tietonaan, jos osallistuu uskontoaiheiseen kinasteluun... :) Käytän muuten itsekin itsestäni sanaa kerettiläinen joskus, ja olen edelleen sitä mieltä, että kristinusko monissa muodoissaan on parempi kuin islam. Meillä on uskonnonvapaus, paitsi muslimeilla ikävä kyllä ei sitäkään ihmisoikeutta. Koraani kyllä kertoo ikuisessa totuudessaan, mitä tehdään islamin uskosta luopujille. Siinä sulle uskontojen tasa-arvoa. Mutta olipa hyvä että huomasit minun rakentavan omaa "lahkoa" kristinuskon kylkeen. Sitä täytyykin alkaa jatkokehitellä... Jeesus on sen arvoinen. Oisko sulla nimiehdotuksia sille seurakunnalle? "Kerettiläiset" vois olla ihan hyvä kyllä

Käyttäjän JarnoSaaristo kuva
Jarno Saaristo

“Osa kritiikistä nojaa siihen että karismaattisissa tapahtumissa esiintyy ilmiöitä, joille Raamattu ei anna täsmällistä esikuvaa. Esimerkiksi kaatumisia rukouspalvelussa on kritisoitu siitä että ihmiset yleensä kaatuvat kopparin ohjaamina selälleen vaikka Raamatussa mainitaan suoraan vain kasvoilleen kaatuminen.”

Aamen!

Käyttäjän MarkkuJohannesLikitalo kuva
Markku Likitalo

Kyllä se kannattaisi viimeistään tässä vaiheessa lopettaa valtionkirkkoilu ja kärrätä kaikki uskovat antijärki-ihmiset hoitoon! Ei tästä mitään hyvää tule, ei. Jos ihmiset olisi vain ihmisiä ilman noita muinaisia paskajuttuja olisi maailma paljon parempi paikka.

Käyttäjän JuhaniLeppl kuva
Juhani Leppälä

Immosella on paljon asiaa, ehkä tarkoituksellakin kärjistettynä.
Islamin haasteista on kertonut myös paljon David Pawson (Britanniasssa islamin vaikutukset tuntevana), ohessa linkkejä:

Islamin haaste krisityille 1: Britannian henkinen tyhjiö http://www.youtube.com/watch?v=aViBxeb7pi0

Islamin haaste krisityille 2: Islamin viehätys http://www.youtube.com/watch?v=HU8fR7IvaIM

Islamin haaste kristityille 3: hälytysmerkki http://www.youtube.com/watch?v=0DkryKQqyO0

Islamin haaste kristityille 4: Realiteetti http://www.youtube.com/watch?v=ssP8nKcY8lg

Islamin haaste kristityille 5: Relaatio http://www.youtube.com/watch?v=fD2IWAvVdhw

Islamin haaste kristityille 6: Rehellisyys http://www.youtube.com/watch?v=H5x0ZMtCW5c

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"... ei anna armoa löyhille moraalikäsityksille sukupuolten tasa-arvosta, yksilönvapauksista, homoseksuaalisuudesta, eikä se myöskään anna ihmisarvoa muita uskontoja kuin XXX tunnustaville."

Kuulostaa ihan PS eduskuntaryhmän kannaotoille, pääosin.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi

Näytä ihmeessä jokin sellainen eduskuntaryhmän kannanotto, ettei taas mene "ite oot" -huuteluksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Esimerkiksi Soinin kommentit feminismistä ja aborttioikeudesta, Niikon kommentit homoista ja tasa-arvoisesta avioliittolaista, Perussuomalaiset rp:n edustajana esiintyneen kansanedustaja Hirvisaaren puheenvuorot koskien seksuaalivähemmistöjä ja edustaja Tossavaisen vähättelevät blogikirjoitukset ilmastonmuutoksesta huolestuneista aktivisteista sekä asevelvollisuusjärjestelmämme uudistamista koskevaan Ohi on -kampanjaan osallistuvien kutsuminen "käpykaartilaisiksi" näyttävät olevan lähtöisin PS eduskuntaryhmän sisältä...

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #218

Joo, ihanhan noita voi verrata islamin ihmisoikeusrikkomuksiin. Olet hupaisa. Naurattaisi, jos ei kyse olisi kumminkin vähän liian vakavasta asiasta. Että joku on sitä mieltä, että naisten oikeudellisen tasa-arvon kieltäminen ja vapaan puolisonvalinnan kieltäminen ja uskonnonvapauden kieltäminen ja homojen tuomitseminen kuolemaan ja alaikäisten lähettäminen pakkoavioliittoihin ulkomaille on aivan samantasoinen ongelma kuin se, että jotkut eivät kannata tasa-arvoista avioliittolakia.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Periaatteessa Immonen on oikeassa ihmetellessään "suvaitsevaisina" pidettyjen tahojen asettumista ainakin näennäisesti tukemaan joissain muodoissaan äärimmäisen teokraattista ja länsimaisia liberaaleja arvoja sivuuttavaa uskonnollisuutta - näiden ideologisten ajatusvirtojen muodostamien ryhmittymien motiivit ovat silti täysin loogisesti selvennettävissä.

Islam muotoutuu rajavyöhykkeillä, kuten täällä Suomessa, paikallisten lakien ja tapojen alaisuudessa selvästi maltillisemmaksi, kuin missä muodossa sitä ilmenee syntysijoillaan. Strategisesti on mielestäni parempi antaa muslimeiden päättää itse uskontonsa tulkinnoista, Suomen lakien ja tapojen sisällä kuitenkin, ja siten ei ole myöskään mitään syytä ennakoivasti rakentaa erottavia rajalinjoja eri kulttuuriryhmien välille.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

" Näistä tosiasioista huolimatta muun muassa ex-ministeri Heidi Hautala (vihr.) kaipasi taannoisessa televisio-ohjelmassa muslimien paluuta islamin alkuperäisille juurille, jotka korostivat hänen mielestään islamin suvaitsevaisuutta."

Niin. Islamin syntyaikoina islamin oppineet harjoittivat varsin laajasti teologista filosofointia ja keskustelivat monipuolisesti uskonnon tulkinnoista - ijtihad :

http://en.wikipedia.org/wiki/Ijtihad

Samuli Mikkola

"Sosialistien islam-agendan keskeisenä osana on myös ollut mahdollisimman laajamittainen muslimien maahanmuuton edistäminen Eurooppaan."

Tätähän se on kun kuvitellaan, että ihmiset todella toimivat siten kuin islamvastaisen salaliittoteorian uskovaiset kuvittelevat. Heille näköjään on ihan normaalia ajatella, että on olemassa jokin "sosialistinen islam-agenda, joka "rahtaa" muslimeita".

Toimituksen poiminnat