Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Väestön etninen tilastointi käyttöön Suomessa

Jätin tänään (11.12.2013) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien etnisten ryhmien tilastointia Suomessa:

 

Etnisten ryhmien tilastointi Suomessa

YK:n alaisen järjestön United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) suosituksessa vuoden 2010 väestölaskentaa varten todetaan etnisyydestä seuraavaa:

Maat, joissa on useita etnisiä ryhmiä ja/tai vastikään saapuneita maahanmuuttajavähemmistöjä, voivat halutessaan kerätä tietoja väestön tai väestönosan etnisestä taustasta. Nämä tiedot ovat tärkeitä kulttuurisen monimuotoisuuden ja etnisten ryhmien yhteiskunnallisen aseman ymmärtämiseksi --”.

Kaikkiaan 28:ssä UNECE:n jäsenmaassa kerättiin vuonna 2010 tietoa väestön etnisestä taustasta. Vuosien 2010 ja 2011 aikana lähes kaikissa Itä-Euroopan maissa, Britanniassa, Irlannissa sekä Euroopan ulkopuolella Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa kerättiin etnisyystietoja väestölaskennan tai muun valtiollisen tilastoinnin yhteydessä. Kuitenkin 19 kyseisen järjestön jäsenmaata, Suomi mukaan lukien, jättivät tiedot keräämättä.

Suomessa ei tilastoida etniseen ryhmään kuulumista. Etnisyyttä koskevien tietojen kerääminen ja julkaiseminen on Suomessa sallittua, mutta virallisia etnisyystilastoja ei ole mahdollista tehdä, koska nykyinen väestötilastointi perustuu rekisteriaineistoihin. Väestötilastoissa on kuitenkin eräitä etnistä taustaa kuvaavia muuttujia, kuten kansallisuus, äidinkieli ja syntymämaa. Näiden lisäksi Tilastokeskus tilastoi myös maamme asukkaita syntyperän mukaan. Tällöin maahanmuuttajataustaiseksi yksilöksi kutsutaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla. Tätä voidaan pitää liian kapeana tilastointimenetelmänä, sillä maahanmuuttajataustaisen väestön faktuaalisen koon määrittely edellyttäisi, että myös Suomessa syntyneet ja oleskelevat kantaväestöön kuulumattomat henkilöt sekä heidän jälkikasvunsa laskettaisiin eri etniseen väestönosaan kuuluvaksi. Tilastoja etnisistä ryhmistä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä nykyisillä rekisteritiedoilla ja haastattelututkimuksilla.

Suomen viimeisin etnistä taustaa kuvaava virallinen tilastointi löytyy vuodelta 1970, vaikka monissa muissa maissa on saatavissa tuoreita väestölaskentoihin pohjautuvia tietoja. Tuolloin, neljäkymmentä vuotta sitten, Suomessa kerättiin tiedot romaneista, saamelaisista ja ruotsinkielisestä väestöstä. Vuonna 1970 käytettiin ensimmäistä kertaa henkilötunnusta väestölaskennassa, jonka avulla voitiin yhdistää väestörekisterin tietoja romanien henkilötunnuksiin. Romaniväestöstä on voitu tehdä vain suuntaa antavia arvioita vuoden 1970 väestölaskennan jälkeen. Nykyisin heidän määrän arvioidaan olevan 10 000-12 000. Romanien tilastointi ei onnistu kielitiedon avulla, koska lähes kaikki romanit ovat väestörekisterissä suomen- tai ruotsinkielisiä. Vuoden 1970 väestölaskennassa saamelaisalueella asuvia saamelaisia koskevat tiedot kerättiin haastattelemalla. Laskennassa saamelaisiksi hyväksyttiin henkilö, jonka ensiksi oppima tai jonka vanhempien tai isovanhempien ensiksi oppima kieli oli saame. Lisäksi saamelaisena pidettiin henkilöä, joka ”yleisen käsityksen mukaan” on saamelainen, vaikka edellä mainitut kriteerit eivät toteutuisikaan. Saamelaisia laskettiin olevan vuonna 1970 yhteensä 3 936. Vuoden 2012 väestötilaston mukaan saamenkielisiä oli 1 900. Tilastoista löytyi heidän lisäksi myös 880 sellaista henkilöä, joiden kieli ei ole saame, mutta joiden isä tai äiti on saamenkielinen. Tilastot ruotsinkielisestä väestöstä tehdään muiden tilastojulkistusten yhteydessä. Sen sijaan Suomen muslimi- ja juutalaisväestöstä ei ole olemassa tarkkoja virallisia tilastoja.

Kansainvälisessä väestölaskentasuosituksessa etnisyyden katsotaan perustuvan etnisen ryhmän omaan käsitykseen historiallisesta ja alueellisesta tai valtiollisesta alkuperästä. Etnisyys ilmenee ihmisen samastumisena tiettyyn ihmisryhmään ja erottautumisena muista ryhmistä. Samaan etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla. Etnisiä ryhmiä määrittelevinä kriteereinä pidetään muun muassa alkuperää, kulttuuria, tapoja, uskontoa, kieltä, etnistä ryhmäidentiteettiä ja ryhmäinteraktiota sekä rotua tai fyysisiä erityispiirteitä. Joissakin maissa otetaan etnisyyttä määriteltäessä huomioon erityisesti väestön fyysiset piirteet kuten ihonväri, kun halutaan luokitella ”näkyvät vähemmistöt”. Onkin tärkeää, ettei etnisyyskäsitettä sekoiteta kansalaisuuteen, syntymämaahan tai kansallisuuteen etnisyyttä kuvattaessa.

Isossa-Britanniassa etniset ryhmät määritellään rodun ja osittain kansalaisuuden perusteella. Laskennassa on mahdollista valita useita kansallisia identiteettejä ja etnisiä ryhmiä. Kansallisen identiteetin tilastoinnissa henkilö voi valita Englannin, Walesin, Skotlannin, Pohjois-Irlannin ja brittiläisen identiteetin. Yhdysvallat keräsi vuoden 2012 väestölaskennassa tiedot rodusta (race) sekä espanjalaisesta tai latinalaisesta taustasta (Hispanic or Latino origin). Virossa vuonna 2011 suoritetussa väestölaskennassa kysyttiin tiedot lomakkeella, joka oli mahdollista täyttää myös internetissä. Tutkijoiden mukaan olisi tärkeää, että valmiiden vaihtoehtojen lisäksi vastauslomakkeista löytyisi avovastausmahdollisuus, johon henkilö voisi ilmoittaa myös oman käsityksensä etnisyydestään.

Maahanmuuton lisääntyessä etnisyys on noussut ajankohtaiseksi ja oleelliseksi asiaksi myös Suomessa. Tämä on näkynyt erityisesti integraatioon ja assimilaatioon liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun sekä etnisiin ryhmiin kohdistettujen kotouttamis- ja sopeutustoimenpiteiden yhteydessä. Erilaisten tutkijoiden mukaan kansainvälistyminen lisää etnisyystiedon tarvetta suomalaisessa yhteiskunnassa, eikä jatkossa ole yhdentekevää, millaisia muuttujia ja luokituksia tilastoissa käytetään. Etnisyyden tutkijat ovat tuoneet esille, että Suomen olisi hyvä ottaa mallia esimerkiksi Yhdysvalloista, jossa väestölaskentojen lisäksi tehdään määrävälein laaja otantatutkimus American Survey. Riittävän suuri otanta tekisi Suomessakin mahdolliseksi tuottaa ja prosessoida tietoa myös pienistä väestöryhmistä.

Etnisten ryhmien tunnistaminen antaa mahdollisuuden ottaa paremmin huomioon eri ryhmiin liittyvät asiat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yleensä tilastoilla pyritään keräämään tietoa etnisten ryhmien alueellisesta sijoittumisesta. Joissakin maissa myös etnisten ryhmien erityisasema tai itsehallinto saattaa olla riippuvainen sen suhteellisesta osuudesta tai koosta. Suomessa olisikin harkittava esimerkiksi viiden vuoden välein suoritettavan väestönlaskennan lanseeraamista, jossa maassamme asuvat eri etniset ryhmät tilastoidaan lukumääränsä mukaisesti etnistä taustaa kuvaavien nimikkeiden avulla. Etnisten ryhmien nimikkeiksi voisivat tulla Britannian väestölaskennallisia käytäntöjä mukaillen esimerkiksi ”suomensuomalainen”, ”suomenruotsalainen”, ”saamelainen”, ”romani”, ”muu eurooppalainen”, ”afrikkalainen”, ”aasialainen”, ”monimuotoinen etninen tausta” ja ”muu etninen tausta”.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin Suomessa asuvan väestön etnistä taustaa koskevien tietojen keräämiseksi, jolloin esimerkiksi joka viides vuosi suoritettaisiin väestölaskenta, jossa tilastoidaan eri etnisiin ryhmiin kuuluvien yksilöiden määrä?

 

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013
Olli Immonen /ps

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (161 kommenttia)

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Voisiko joku kertoa edustaja Immoselle, ettemme elä Briteissä emmekä varsinkaan Yhdysvalloissa, jossa koko yhteiskunta perustuu eri etnisten ryhmien sulatusuuniin?

Minusta tämä alkaa jo lähennellä absurdiutta.

Pekka Heliste

Näin on, persut eivät enää muistakaan, että elämme itsenäisessä Suomessa emmekä alistu USA:n tai Britannian komenteluun

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

No, toivottavasti kyse on vain Immosen omista käsityksistä.

En tiedä mistä tällaisia käsityksiä ylipäänsä voidaan saada näin koulutettujen ja yleissivistyneiden ihmisten maassa, mutta veikkaan että amerikkalaisilla telkkarisarjoilla ja Hommafoorumilla voi tietenkin olla jotain tekemistä asian kanssa.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

1#

"jossa koko yhteiskunta perustuu eri etnisten ryhmien sulatusuuniin"

Ja Suomessako on tarkoitus nimenomaan estää etnisten ryhmien sekoittuminen ?
Kysyn kun en tiedä.

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Voisiko joku kertoa suomalaisille,että Ruotsi ja Norja lopettivat väestön äidinkielen tilastoinnin väestötilastoihin jo 1930-luvulla?

Ja samma på svenska rkp:läisille?

Pekka Heliste

Persuthan ovat ajaneet maahanmuuttajien palauttamista kotimaihinsa

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #6

Ja mitä yhteistä tuolla on edellisen kommenttisi kanssa?

Pekka Heliste Vastaus kommenttiin #7
Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #7

Palautettavat pitää ensin seuloa.

Muokkaus: Kommenttini meni näköjään samanaikaisesti kuin ylläolevakin.)

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #6

Missäs ne tuommosta on ajaneet. Ma luulen että jos asiat on kunnossa tulijan suhteen niin ei persuilla ole mitään maahantuloa vastaan. Oletkohan sinä jotenkin asenteellisesti liikkeellä ?

Käyttäjän SakariTimonen kuva
Sakari Timonen

"Etnisten ryhmien tunnistaminen antaa mahdollisuuden ottaa paremmin huomioon eri ryhmiin liittyvät asiat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa."

"Yhteiskunnallinen päätöksenteko" tarkoittanee Suomen Sisun kielenkäytän ja agendan tuntien sitä, että etnisten ryhmien tunnistaminen antaa erinomaiset lähtökohdat etnisiin puhdistuksiin. Suomen Sisu rupeaa näyttämään todellisen karvansa.

Hannu Töyri

Sakari hyvä, vaikutat voimakkaiden ennakkoluulojesi vuoksi hyvin ahdistuneelta, mutta jos luet tämän Immosen kirjoituksen vielä kerran ilman voimakkaita kielteisiä asenteita niin voit huomata, että siinä ei lietsota rodullista sortoa eli rasismia, vaan suunataan käytäntöön joka perustuu asioiden ymmärtämiseen reaalisen tiedostamisen pohjalta.

Käyttäjän SakariTimonen kuva
Sakari Timonen

Kyllä ne ahdistus ja ennakkoluulot ovat jossain muualla kuin minun korvieni välissä. Suosittelen Immoselle Timo Soinin antamaa neuvoa: Rinkka selkään ja maailmalle, kyllä se pelko siellä katoaa.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Jahas, kansanedustaja Immonen näemmä suunnittelee kansalaisten riemuksi uutta ovelta ovelle -väestönlaskennan mallia.

Tässä elokuvakohtauksessa on mielestäni aika hyvä suositus sen suhteen, miten menetellä kun Immosen perussuomalaiset väestönlaskijat tulevat paikalle kyselemään etnistä alkuperää.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Voi jumpe, tätä videota en ole koskaan ennen nähnytkään.

En edes kysy, miten se liittyy tähän aiheeseen, koska asianosaisten homoeroottisissa unelmissa Dan Koivulaakso tunnetusti liittyy aivan kaikkiin aiheisiin.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #172

Jalonen. Mistä sinulle nyt homoerotiikka mieleen tuli? Mulle voit kertoa vapaasti. Mä kyllä lupaan pitää salaisuutesi - kaikkien nähtävillä. :D

Muuten tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys - kuinka liittyy aiheeseen. Sanotaan vaikka - rasismi mainittu. Olkoon esimerkkinä siitä kuinka vaarallista rasismi on kun ajatus sekoittaa päät ja pistää tuolla tavalla riehumaan. Vähän kuin 6.12. Tampereella.

Vastavuoroisesti omasta puolestani haluaisin kuulla sinulta - kun linkittämisen aloitit - miten aiheeseen liittyy ajatus sarjamurhaajasta taikka ihmisen maksan syömisestä. Mitä halusit meille kertoa?

Ystävällisesti sinun

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen Vastaus kommenttiin #179

Tässä kun on nähnyt miten Uudessa Suomessa alituiseen linkkaillaan Dan Koivulaakso -videoklippejä, niin alkaa vaikuttaa siltä että kyseessä on alitajuinen himo salskean kaljupäisen kaverin kehoa kohtaan. Ei siinä toki mitään väärää tai hävettävää ole, antakaa mennä vain. Mutta ei se minua kiinnosta, joten jakakaa Dan-videoita ihan keskenänne, älkää siis minulle.

Mitä taas tulee Uhrilampaat-klippiin, niin voin auttaa sen verran että vuorosanoissa mainittu "census taker" tarkoittaa suomeksi väestönlaskijaa. Immonen kun tässä väestönlaskentaa kaavaili, niin etnistä alkuperää tivaavan väestönlaskijan maksan syöminen kuulostaa minusta ihan suositeltavalta vastatoimelta.

Mutta ihan selvä, Korhonen. Tällä kertaa on tullut selväksi, että tunnet vetoa Dan Koivulaaksoa kohtaan, ja populaarikulttuuriin perustuva vitsailu on ihan liian korkealentoista huumorintajullesi. Kaikki hyvin, ta-ta.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #233

"väestönlaskijan maksan syöminen kuulostaa minusta ihan suositeltavalta vastatoimelta"

Jalonen. Kiitos. Juuri tämän halusinkin kuulla. :D

Antti Hämäläinen

Tuo "monimuotoinen etninen tausta" kannattanee jättää siitä tilastoinnista pois siitä syystä, että se on kenelle tahansa ei-ksenofobille ainoa mahdollinen vastausvaihtoehto. Jos olet eri mieltä, niin tilastointi eritellee myös savolaiset varsinaissuomalaisista. Miten muuten suomenruotsalaisuus liittyy etnisyyteen?

No, tämä nyt oli tällaista venkulointia. Pahoittelen, että vein hieman turhaan tilaa kommenttiosiosta. Huomattavasti tärkeämpää sinun olisi nimittäin nyt oikein rautalangasta vääntäen kertoa meille minkä vuoksi tällainen tilastointi olisi tarpeellinen. Ihan vaikka jonkinlaisen käytännön esimerkin kautta. Selitä meille kuin selittäisit ala-asteikäisille.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

”monimuotoinen etninen tausta” ja ”muu etninen tausta”

Tarkoittaisikohan Immonen mahdollisesti sukuselvitystä.

Käyttäjän RogerB kuva
Alexander Holthoer

Johan Suomen Sisu:laiset seulottiin ulos PV:n alueilta jokunen aika sitten...luulivat parat että edustavat jotain syvempää ja arvokasta suomalaisuutta.

Riittää minulle luokitteluksi.

Mika Samuel Kiekkijev

"Etnisten ryhmien tunnistaminen antaa mahdollisuuden ottaa paremmin huomioon eri ryhmiin liittyvät asiat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. "

Yllä kansanedustaja Immonen esittää perustelun esitykselleen.

Se, että kommentoijat tietävät paremmin kuin esittäjä itse mistä on kysymys, kertoo enemmän kommentoijista kuin esittäjästä.

Antti Hämäläinen

Yritätkö siis sanoa, että et itse ymmärrä mistä on kysymys, vaikka pidät tuota perusteluna? Kuulostaa aika ristiriitaiselta. Jos haluat hälventää ristiriitaisuutta, niin esitä sinä esimerkki etnisyyteen perustuvasta yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.

Mika Samuel Kiekkijev

Miksi minun tulisi esittää esimerkki, kun en ole esittänyt alkuperäistä esitystäkään.

Ainoastaan kyseenalaistin sen, että niin usein muut tietävät aloitteen tekijää paremmin, aloitteentekijän ajatukset ja motiivin.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Mitäs sellaisia eri etnisiin ryhmiin liittyviä asioita Immonen mahtaa tarkoittaa, joilla pitäisi olla merkitystä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Minä kun nimittäin muistelen, että hän vastustaa erityiskohtelua etnisen syntyperän nojalla. On ihan allekirjoittanut vetoomuksenkin siihen liittyen.

Edelleenkin, siinä kohtaa kun perussuomalainen väestönlaskija tulee kotiovelleni ja alkaa tivata etnistä alkuperääni, niin saatanpa hyvinkin tehdä kuten Hannibal Lecter; kolkkaan häntä päähän ja syön hänen maksansa.

Ellei tämä kommenttini muuten huomiseen mennessä ole Immosen puoluelehden etusivulla otsikolla "Keskustan kuntavaaliehdokas yllyttää kannibalismiin", niin olen pettynyt.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

En ymmärrä, miksi olemattomalle argumentoinnille, asenteellisuudelle ja huomiohakuisuudelle pitäisi antaa oiken julkisuuden palkinto.

Jukka Laine

Jos kieltäytyy vastaamasta, perussuomalainen väestönlaskija laittaa ruksin kohtaan "sekarotuinen", "etnisesti epämääräinen" tai "ei kerro rotuaan".

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"ottaa paremmin huomioon eri ryhmiin liittyvät asiat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa"

Se "yhteiskunnallinen päätöksenteko" kun voi todellakin tarkoittaa aika monenlaista asiaa. Kaunis sana, ei siinä mitään ...

Käyttäjän mattihaapala94 kuva
Matti Haapala

Jos tätä pitää rasismina, niin kannattaisi pistää viestiä Euroopan talouskomissiolle, joka tämän siunaa. (Kuten Immonen kirjoituksen alussa huomauttaa).

Tuossa on UNECE:n sähköpostiosoite: info.ece@unece.org
Tuonne vain viestiä: "Ur racist facist nazis hurr durr derp!1111!!!!!!oneone!!!!11!!!!!"

Ai UNECE ei ole rasisti, mutta Immonen on? Sitten olet vain tekopyhä... sanonko mikä.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni

Osaatko valaista miksi tätä etnistä alkuperää pitäisi rekisteröidä?

Käyttäjän mattihaapala94 kuva
Matti Haapala

Kansainvälistyvä Suomi ei ole enää tai tule olemaan enää homogeeninen kansa, vaan väestöstämme löytyy paljon erilaisia ihmisiä eri kulttuureista, kielistä ja tarpeista. Kun tehdään päätöksiä valtuustoissa ja eduskunnassa, tulevat jotkin päätökset vaikuttamaan johonkin kohtaa väestöä erilailla - hyvässä ja pahassa. Onko se 100 % ok asia, että Aasiasta tulleita ihmisiä ei piitata juuri ollenkaan päätöksenteossa ja näillä ei ole mahdollisuuksia selvitä itsenäisesti yhteiskunnassa?

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #41

"Onko se 100 % ok asia, että Aasiasta tulleita ihmisiä ei piitata juuri ollenkaan päätöksenteossa ja näillä ei ole mahdollisuuksia selvitä itsenäisesti yhteiskunnassa?"

En oikein hahmota mitä tällä kysymyksellä tarkoitat. Miksi aasialaisia ihmisiä ei voisi auttaa ilman rekisteröintiä? Miten niin aasialaisilla ei ole mahdollisuuksia pärjätä itsenäisessä yhteiskunnassa?

Samuli Mikkola

Mitenköhän etnisyys sitten todetaan? Onko kyse ilmoitusasiasta vai laaditaanko siitä sitten oma lakinsa, mikä määrittelee asian? Vai toteaako joku asian kuten eräskin sellissä päivänsä päättänyt entinen poliitikko sanoi "Minä päätän kuka on juutalainen"?

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Minulla olisi yksi käyttökelpoinen ehdotus. Perinnöllisyystutkimusten mukaan DNA-haploryhmä N esiintyy kuudella kymmenestä suomalaisesta miehestä. Koska Y-DNA periytyy vain miespolvissa, maamme miesväestön enemmistö polveutuu joskus reilut kymmenentuhatta vuotta sitten eläneestä kantauroksesta, jolla oli mutaatio Y-kromosomissaan. Tämä yksilö oli aitosuomalaisten miesten kantaisä.

Uudessa tilastoinnissa N-haplotyyppiä kantavat suomalaiset miehet pitäisikin siis luokitella kantaväestön ydinosan muodostavaksi kategoriaksi nimellä PERUSÄIJÄT. Muut ovat sekalaista etnistä taustaa.

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Niin ja kun meidän kaikkien (siis Homo Sapiensiksi kutsuttujen) etninen alkuperä todellakin on Afrikassa, niin tässäkin valossa herra Immosen kysymys on turhaakin turhempi. Immoselle pitää vaan kertoa, että hän polveutuu afrikkalaisesta esi-isästään eli on siis etniseltä taustaltaan afrikkalainen.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #59

Uimonen. Onhan niinkin että se afrikkalainen tausta näkyy eri ihmissä eri tavoin. Paitsi suhtautumisessa asioihin myös tavassa osallistua jne.

http://estudio.edupoli.fi/moty/index.asp?id=718&ka...

"Etnisyyden suhteellinen merkitys vaihtelee paljon.

Etninen identiteetti ja etninen järjestelmä näyttävät olevan kaksinapainen kokonaisuus tai saman kolikon eri puolia, jossa on kyse sekä henkilökohtaisesta minäkuvasta että ryhmän etujen ajamisesta."

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Joskus vuosia sitten asioin tullipostissa, kun olin tilannut tietokoneohjelman suoraan jenkeistä. Ohjelmahan se oli, mistä minä maksanut olin, mutta tullin luokittelussa ei (ainakaan siihen aikaan) ollut tietokoneohjelmaa. Opus, jota sitten tutkisteltiin, jotta saataisiin luokittelu kuntoon ja paketti kainaloon, oli kohtuullisen laaja. Löytyihän se sieltä - magneettinen tallennusväline. Sovittiin niin, kun ohjelma oli korpuilla.

Että kyllä se etnisyyskin aina selviää. Ja ellei selviä, niin sovitaan joku.

Tai mistä tunnistaa lesbon? Olisi tarina Lapin miehestä, joka meni Saariselän baariin. Jne...

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Joo, ehdottomasti. Mää olen luultavasti 16-osaksi mustalainen, puoleksi hämäläinen ja loput savolaista. Ja melko varmasti suurimmalle osalle suomalaisia sukulainen. Saa kirjata ylös.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Saako oikein DNA-pumpulipuikolla tarkistaa?

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Riippuu siitä, että mihin haluat puikon tökätä.

Matias Härkönen

Kun viestintuoja on Persu ja vieläpä tunnettu maahanmuuttokriitikko, niin viesti ammutaan heti alas ja rasistikortitkin viuhuu jo.

On tuossa ehdotuksessa kuitenkin ihan ideaakin. Olen itsekin Mamu ja syntynyt Ruotsissa. Olisi esim. kiva saada tilastoja, miten muut Ruotsista muuttaneet ovat pärjänneet ja onko ryhmässämme jotain erityispiirteitä.

Moniin ongelmiinkiin voitaisiin puuttua paljon tehokkaammin jos etnisyys merkittäisiin eri rekistereihin. Esim. poliisi tilastoisi ulkomaille naimakauppoihin lähetettyjä alaikäisiä. Huomattaisiin, että ongelma koskeekin vain esim. Iranista kotoisin olevia eikä lainkaan vaikkapa Somaleita. Tuolloin valistus ja muu työ voitaisiin kohdistaa tuohon väestönosaan. Ja korostan nyt vielä, että esimerkki ihan hatusta heitetty.

Minna Eerolainen

Blogi näköjään "elää"..Olin nimittäin komppaamassa juuri Pekka Helisten kommenttia siitä kuinka tästä minullekin tuli sama mieleen kuin Pekalle, eli Saksa. Ei vain historiallisessa mielessä vaan ihan nykyajan saksalaiset rakastavat luokittelua jotta he tietävät missä mennään, kai. Siellähän on nyt virallisesti otettu käyttöön kolmas sukupuoli, eli neutri. Saksan lisäksi mieleeni tuli Immosen esitykseen liittyen "miksi"

Minä näet toivoisin että kestäisimme epävarmuutta asioiden suhteen saksalaisia paremmin. Elämä ei voi olla pelkkää hyönteistieteilyä.

Sellainenkin juttu tuli mieleen että Ruotsissa nousi aiemmin tänä vuonna kova kohu siitä että sikäläiset mustalaiset oli tilastoitu ja heidän elämäntapaansa poliisi aktiivisesti tarkkaili. Ruotsissakaan ei lainsäädännöstä löydy tätä etnisten ryhmien tarkkailuoikeutta/velvollisuutta (?) mutta viranomaiset sitä käyttivät. Uskon että Suomessa toimitaan samoin, sitä ei vaan mainosteta. Nämä ovat hankalia juttuja. Suomessa katsottiin jo vuosia sitten aiheelliseksi poistaa ns.irtolaisuuden käsite, olemme pärjänneet tuota luokittelua ilman aika hyvin. Suomen tunnetuin irtolainen tuon pykälän poistuessa oli käsittääkseni maailmalla menestynyt taiteilija Arja Saijonmaa.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

"... maailmalla menestynyt taiteilija Arja Saijonmaa."

Onko Arja joutunut kulttuuriselle ulkokehälle, koska yllätyksekseni hän ei esiintynyt Mandelan muistotilaisuudessa?

Minna Eerolainen

Terävä huomio, Palmen hautajaisiinhan kutsu Saijonmaalle tuli:)

Antti Jokinen Vastaus kommenttiin #85

Se oli vaan sen takia, että Ruotsista ei löytynyt yhtä kovaa kommaria kuin saijonmaa.

Käyttäjän TeroLeikkil1 kuva
Tero Leikkilä

Kunnioittakkaamme Nelson Mandelan perintöä!

Mandelan mustan hallinnon päästyä valtaan, se palautti Etelä-Afrikkaan rotuerottelun jonka valkoinen hallinto oli aiemmin lopettanut.

Yhä tänä päivänä siellä (Mandelan perintöä kunnioittaen) ihmiset jo syntyessään luokitellaan eri rotuihin. Mustiin, valkoisiin, aasialaisiin ja sekarotuisiin. Mustia suositaan ja muita rotuja syrjitään mm. koulujen hauissa ja virkoja täytettäessä, ja sehän on tietenkin suvaitsevaisten rakastamaa "eettisesti oikeaa rasismia".

Kyllä erilaisiin etnisiin ryhmiin liittyviä erityisongelmia voidaan paremmin hoitaa ja käsitellä, kun ryhmät on tarkemmin selvillä.

Järjestelmä myös mahdollistaisi mm. paremmankielisten lasten erottamisen omiin kouluihinsa, jotta heidän "kulttuurinen identiteettinsä" ei saastu suomen- ja muun kielisten lasten vaikutuksesta. Eikun ai joo, niinhän jo tehdäänkin...

Kannatan siis Mandelan ja Immosen ehdotusta.

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

"Samaan etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla."

Loruja. Olen kirjoittajan kanssa kutakuinkin samaa etnisyyttä ja ajattelemme asioista aivan eri tavoin. Minulla on myös koko joukko kantasuomalaisia valkonaamoja kavereina, eivätkä he ajattele useinkaan kuten minä. Käytöksestä puhumattakaan.

Noin muuten tämä kirjoitus on tyhjänpäiväinen ja tuhlaa vain hallituksen aikaa.

Käyttäjän MikaAro kuva
Mika Aro

Hyvä Immonen! Koskeeko ehdotuksesi myös Saamelaisia Romaneja ja rantaruotsalaisia!

Koska nimen omaan tuot esiin. etninen vähemmistö. se että on afrikasta syyriasta etc ei tee etnistä vähemmistöä, vaan myös suomen etniset vähemmistöt tulee tilastoida. vai väitätkö jotain muuta.

Paska on tuulettimessa... joten älä ala itkemään huomisessa Kalevassa ja Hesarissa.. "Sarkasmia, vitsi vitsi yms" hei me kaikki suomalaiset ollaan etnistä vähemmistöö. Laitetaan meille kailille hihamerkki. lappilaiset on etninen vähemmistö Oulussa jne.

Mieti hieman... nää persujen media orgasmit alkaa vituttaa. Ja kun te ette kanna vastuuta. Ei mamut tätä maata lamaan ole ajaneet vaan poliitikot

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

"Väestön etninen tilastointi käyttöön Suomessa"

Okei, ei se minusta ole kiinni. Voit merkitä nimeni sarakkeeseen "itäsuomalainen", tai "savokarjalainen", mutta huom: vain toiseen edellämainituista.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Tieto ei lisää tuskaa muuta kuin tietoa kammoavien joukossa. Mikäli "etnisyys" ei ole jollain tavalla kamalaa, ei sen tilastointikaan pitäisi olla millään tavalla kamalaa.

Lauri Korhonen

Huopainen. Erittäin hyvä pointti. Asiassa jota halutaan piilotella on lähes poikkeuksetta jotakin paljastavaa - sellaista jota on syytä peitellä.

Ehkä vaarallistakin jopa.

Etnisellä taustalla siis todellakin on merkitystä eikä sen merkityksen haluta paljastuvan?

Hmmm...

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Miksei. Tällaiset tilastot olisivat jos ei muuta niin ainakin mielenkiintoista tutkiskeltavaa.

Oleellista on ymmärtää käsite etnisyys. Siihen vaikuttavat monet seikat, kuten Immosen jo yllä mainitsemat äidinkieli, uskonto ja tavat, mutta viime kädessä on kyse identiteetistä eli yksilön omasta kokemuksesta siitä, kuka hän on.

Etnisyys-kysymykseen ei pitäisikään laittaa lainkaan mitään ylhäältä määriteltyjä valmiita vaihtoehtoja, vaan jokaisen tulee voida määrittää oma etnisyytensä avoimesti. Varsinkaan ei pidä käyttää käsitteitä "afrikkalainen" tai "aasialainen", jotka eivät lähtökohtaisesti ole mitään etnisyyksiä, vaan kuvaavat maantieteellistä taustaa. "Somali" ja "vietnamilainen" taas ovat etnisyyksiä, esimerkiksi. Näitä voidaan sitten haluttaessa koota ja ryhmitellä afrikkalais- tai aasialaistaustaisiksi.

Etnisyys eli etninen identiteetti on myös seikka, joka sukupolvien saatossa muuttaa herkästi muotoaan. Lapset saattavat identifioitua eri tavoin kun vanhempansa, mikä koskee erityisesti maahanmuuttajataustaisia. Toisaalta joidenkin ryhmien, kuten romanien, kulttuuri on niin vahvaa, että kokemus erillisestä etnisyydestä säilyy ja periytyy, vaikka esimerkiksi kieli onkin vaihtunut jo suomeen.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Sanon kuten Timo Soini sanoi Immoselle jo taannoin: rinkka selkään ja interrailille niin kyllä se ulkomaalaisten pelko siitä hellittää.

Käyttäjän ilkkah kuva
Ilkka Huotari

En lukenut vielä kokonaan tätä, mutta esim. Yhdysvalloissa tilastoidaan rikoksia etnisyyden perusteella.

Eiköhän niistäkin tilastoista saada jotain hyödyllistä irti.

Antti Jokinen

Eikös tää nyt ollut kuitenkin YK:n alaisen järjestön United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) suositus?

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Ei tuossa kyllä minun mielestä suositeltu, vaan sanottiin, että näin saa halutessaan tehdä.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri

Hienoa, kansanedustaja Immonen!

Alatte päästä samalle aaltopituudelle esikuvienne kanssa!

"Perussaksalaisethan" 30-luvulla hoitivat etnisen tilastoinnin rintaan kiinnitettävällä Daavidin tähdellä!

Antti Jokinen

No nyt menee hauskaksi. YK:n alaisen järjestön suosituksia verrataan natsien toimiin. Hakekaa nyt jo hoitoa.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri

Etköhän sinäkin Antti tiedä, mitä IMMONEN todellisuudessa tuolla etnisellä tilastoinnilla hakee?

Hänen tavoitteenaan tuskin on tarjota rauhaa ja rakkautta etnisesti ei-kotimaisille. Ainakin, mikäli uskoo hänen aikaisempia kannanottojaan maahanmuutosta ja muukalaisista:-/

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #132
Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri Vastaus kommenttiin #134

Kaipa sinäkin Lauri olet lukenut hänen blogejaan. Kyllä ne niin minulle, kuin uskon monelle muullekin, antavat aika selvän kuvan miehen suhtautumisesta.

Ja ellet ole, niin tutustu! Vaikka tokihan sinä tietysti luet ja tulkitset niitä omalla tavallasi, mikä on ilman muuta oikeutesi:-)

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #137

Kouri. Niin niin näenhän minä että uskot ja sinulla on aika selvä kuva.

Mutta TIEDÄTKÖ sinä?

Kiitos että myönnät oikeuteni.

Antti Jokinen Vastaus kommenttiin #132

Mistäs minä tiedän mitä hän hakee. Mutta älkää tekään nyt aina kuulko uunin luukkujen kolinaa joka puolella. Lähinnä teette itsenne naurettavaksi.

Käyttäjän harrihaavisto kuva
Harri Haavisto

Ehdottaman hyvä ja kannatettava ehdotus! Minäkin olen halunnut aina tietää, kuinka paljon savolaista alkuperää olevia on Suomen väestöstä! Epäilen, että ns.piilosavolaisia on paljon oletettua enemmän varsinkin pääkaupunkiseudulla...

Seuraavaksi edustaja Immonen voisi tehdä ehdotuksen kansalaisten seksuaalisen suuntautumisen selvittämiseksi. En osaa kyllä sanoa, millä keinolla ns.kaappihomoseksuaalit saadaan esille mutta varmasti perussuomalaiset siihen tietävät keinon- hehän ovat erikoistuneet antamaan yksinkertaisia ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Ilmeisesti se, että mitään tietoa ei ole, on mielestäsi sopiva keino ratkaista vaikeita kysymyksiä?

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Tässä jäi puuttumaan se syy, miksi pitäisi tilastoida. UNECEn ohjekin sanoo, että näin voi tehdä halutessaan eikä sinällään riitä syyksi puolustella etnistä tilastointia.

Onko se nyt kauhean tärkeä saada ihmiset lokeroitua kategorioihin? Miksi meidän pitäisi tilastoinnilla erottaa "kantasuomalaiset" Suomessa syntyneistä maahanmuuttajien jälkeläisistä? Mielestäni kuka vaan suomen kansalaisuuden saanut on suomalainen eikä siinä ole sen kummempaa miettimistä.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Kategorisointi on tärkeää mm. paremmin suunnitellun ja suunnatun politiikan tekemiseksi. Tuorein PISA-tutkimus esimerkiksi kertoi, että toisen polven maahanmuuttajien suoritustaso on selvästi alle "kantasuomalaisten". Mitään tietoa siitä, pitäisikö opetuksen tukitoimia jne. suunnata savolaisille, ruotsista tulleiden toisen polven maahanmuuttajille tai somaliasta tulleiden toisen polven maahanmuuttajille ei ole.

Hypoteesi: tietty porukka ei halua, että "etnisyyteen" liittyvää tietoa kerätään, koska he pelkäävät jo etukäteen tuloksia. Ei pidä ihmetellä, että politiikka on huonoa, kun todellisuutta yritetään paeta.

Minusta nämä "Olli on naSSe"-vinkujat tekevät karhunpalveluksen usealle "etniselle" ryhmälle - ja siinä sivussa myös omalle uskottavuudelleen. Tosin tätä he eivät tajua.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Me ei pelätä tilastoinnin tuloksia, vaan tilastojen karua väärinkäyttöä vähemmistöryhmien aseman heikentämiseen.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #87

Olen viestisi kanssa aivan samaa mieltä. Tilastointi ei siis ole ongelma sinulle. Vinkki: kannattaa välttää "me"-muodon käyttämistä. Oletan, että puhut omissa nimissäsi.

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen Vastaus kommenttiin #111

Kyllä Saara puhuu aika laajan joukon meitä puolesta.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #142

Millä mandaatilla Me Saara Huttunen puhuu laajan joukon puolesta?

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen Vastaus kommenttiin #146

Muista viesateistä välittyi myös tälläinen ajatus joten tuskin ainakaan ihan yksin olen.

Antti Jokinen Vastaus kommenttiin #142
Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Etnisyyttä käytetään jo nyt luokitteluperusteena peruskoulujen opetussuunnitelmissa - pari kertaa itsekin olen ottanut tästä esimerkiksi Suomen romaneiden erityistarpeet huomioivan Opetushallituksen strategian.

Muitakin kulttuurisensitiivisiä erityiskohteita, joissa etnisestä väestötilastoinnista on hyötyä löytynee runsaasti.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #92

Tosin Immosen aloitteessa mainitaan esimerkiksi "afrikkalaiset" omana etnisenä ryhmänään, mikä kaiken arkijärjen mukaan on liian lavea väestöryhmän määritelmä sovellettavaksi missään suomalaisessa järjestelmässä. Afrikan mantereella kun asuu sarvikounojen lisäksi tuhansia eri etnisiä ihmisryhmiä...

Matias Härkönen

Tuolla kommenteissa on jo aika paljon tullut noita syitä moneltakin, joten en niitä uudestaan viitsi laittaa.

Minäkin tunnen itseni suomalaiseksi, vaikka olen ruotsissa syntynyt ja asunut ensimmäiset 20 vuotta. Ei minua silti haittaisi, että saisin tietää miten muut kaltaiseni ovat pärjänneet ja tarvitsisimmeko me jotain erityistä, miten voisimme pärjätä paremmin? Koska ruotsin ja suomen kulttuurit ei niin oleellisesti eroa, niin tuskin hirveitä eroja kuitenkaan löytyy.

Jos vanhempani olisivat somaliasta ja olisin itse syntynyt suomessa, tuntisin itseni varmasti suomalaiseksi, mutta samalla kategorisoisin itseni ehkä kuitenkin somaliksi, tummaihoiseksi tai mikä tuo "etnisyys" sitten olisikin. Ja pitäisin nyt ihan tärkeänä tietona jo esim. sitä, kuinka monta muuta kuuluisi samaan ryhmään jotta voisin samastua heihin ja saada tietoa muista.

Saamelaisetkin tuntevat varmasti olonsa Suomalaisiksi ja silti saamelaisiksi. Heidän kohdallaan tuo määrittely menee wikipedian mukaan näin:

Saamelaisuuden määritelmä perustuu tunnusmerkkeihin, kuten esimerkiksi kieleen (puhuu itse tai yksi vanhemmista tai isovanhemmista puhuu saamea), kansalliseen tai kulttuurilliseen samaistumiseen sekä perinteisten saamelaiselinkeinojen harjoittamiseen.

Eikä kukaan varmaan pidä huonona asiana sitä, että tilastoimme Saamelaisia? Esim. tukien jakaminen on helpompaa kun tietää minkä kokoiselle ryhmälle tuo tuki tulee.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Onko siis tällaisten tietojen kokoaminen ja julkaiseminen Suomessa kielletty?
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=USA+and+eth...
Itse kuuluin ryhmään "white, caucasian" silloin, kun USA:ssa asustin. Loukkasiko se minua? Ei mielestäni.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Tarvitaanko Suomessa tosiaankin valkoihoisten laskenta? Eikö riitä, että katsoo peiliin?

Käyttäjän TeroLeikkil1 kuva
Tero Leikkilä

Kommenttien yhteenvetona tähän mennessä:

Ehdotus on erinomainen, YK:n hyväksymä malli ja sitä käytetään monissa sivistysmaissa joilla on paljon Suomea vankempi kokemus eri etnisten ryhmien yhdessäelosta. Ylistetyn Mandelan Etelä-Afrikassakin ihmiset jaetaan eri rotuihin ja mustia suositaan, koska muuten he pärjäävät huonommin. Ehdotuksen mukaiselle luokittelulle olisikin tarvetta suunnatessa tukitoimia eri etnisten ryhmien toisistaan poikkeavien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Mutta koska ehdottaja on persu, koko kauhea idea on pelkkää rasismia ja natsia?

Tämä keskustelu on hyvä esimerkki siitä yleisemmästä vaikutelmasta, että perussuomalaiset on ainoa puolue jossa on halua ratkaista maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Muille tuntuu olevan toive ja tahtotila, että mitä enemmän ongelmia maahanmuuttoon liittyy, sen parempi, koska sitä enemmän niistä ongelmista voidaan syyttää myyttistä rasismia, oikeistolaista sortoa ja persuja.

Perussuomalaiset, Suomen ainoa maahanmuuttajamyönteinen puolue.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Eihän se ainoastaan maahanmuuttajia koske, ensimmäisenä tai ensimmäisten joukossa kantaa ovat ottaneet romanit:

Romaniasiain neuvottelukunnan mukaan etnisen taustan kerääminen voi kääntyä vähemmistöjä vastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön alainen neuvottelukunta ei kannata väestönlaskelmia, joiden yhteydessä rekisteröidään etninen tausta.

Neuvottelukunta sanoo, että tietoa etnisistä ryhmistä on käytetty vähemmistöjä vastaan, pahiten holokaustissa.

http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2013/12/11/roman...

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Asuttuani neljässä maassa pitempään, näkökulmani on ehkä "peiliin katsomisesta" poikkeava. Globaali kansainvaellus on paraikaa edelleen menossa ja pelkästään tutkimuksellisinkin perustein saisimme tietoa siitä, mitä on tapahtumassa, missä ja millä intensiteetillä. Se on tutkijan työtä, josta voi olla paljon apua.

Kyse on meillekin tutusta demografisesta tiedosta, jolla voi olla paljonkin hyvää annettavaa, jos ei pelko ole päällimmäinen vaikutin. Jos Suomessa olisi ymmärretty paneutua asioihin jo esim. 1960-1970 -luvuilla, jolloin ilmiö oli vielä meille suht vieras, meillä olisi tänään aivan erilaisia valmiuksia ratkoa ihmisten liikkuvuuteen liittyviä ongelmia.
Siksi lisään pari Wiki-linkkiä loppuun.

Edellä linkkaamani UCLA Lab Schoolin Board of Advisors jäsenenä oli Kai Raustiala. Kysypä Petra Nyqvist häneltä, mihin tätä tietoa käytetään.
http://simple.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_of_...

Tässä toinen Wiki-lähde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_ethnicity_in...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

" Etnisten ryhmien nimikkeiksi voisivat tulla Britannian väestölaskennallisia käytäntöjä mukaillen esimerkiksi ”suomensuomalainen”, ”suomenruotsalainen”, ”saamelainen”, ”romani”, ”muu eurooppalainen”, ”afrikkalainen”, ”aasialainen”, ”monimuotoinen etninen tausta” ja ”muu etninen tausta”."

Mitä ihmeen kulttuurisensitiivistä hanketta tai edes alueellisia tai valtakunnallisia tilastotieteellisiä väestöarvioita palvelevat sellaiset karkeat luokittelut, kuin "afrikkalainen" tai "aasialainen"? Nykyisellään esim. maahanmuuttajien synnyinmaiden (alkuperämaiden) rekisteröinti yksistään on jo huomattavasti tarkempi luokitteluperuste.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Pikkaisen hassu keskustelu. Niin kuin jossain kommentissa jo tulikin esille, ei etnisen tilastoinnin ongelma ole tiedon keruu itsessään vaan se mihin tietoja käytetään ja voidaan käyttää.

Pitäisinkin hyvänä, että Immonen selkeästi ilmoittaa mihin tietoja tulisi käyttää ja mihin niitä ei saa käyttää. Sillä tuskin kuitenkaan on ajatuksena, että tilastoja kerätään valtion varoin pelkästään keräämisen ilosta?

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Ristiriitaakin Immosen tekstissä on:

Tilastot ruotsinkielisestä väestöstä tehdään muiden tilastojulkistusten yhteydessä. Sen sijaan Suomen muslimi- ja juutalaisväestöstä ei ole olemassa tarkkoja virallisia tilastoja.

Etnisten ryhmien nimikkeiksi voisivat tulla Britannian väestölaskennallisia käytäntöjä mukaillen esimerkiksi ”suomensuomalainen”, ”suomenruotsalainen”, ”saamelainen”, ”romani”, Etnisten ryhmien nimikkeiksi voisivat tulla Britannian väestölaskennallisia käytäntöjä mukaillen esimerkiksi ”suomensuomalainen”, ”suomenruotsalainen”, ”saamelainen”, ”romani”, ”muu eurooppalainen”, ”afrikkalainen”, ”aasialainen”, ”monimuotoinen etninen tausta” ja ”muu etninen tausta”.”monimuotoinen etninen tausta” ja ”muu etninen tausta”.

Ts. sijoittuisivatko muslimit esim. nimikkeisiin ”muu eurooppalainen”, ”afrikkalainen”, ”aasialainen”, ”monimuotoinen etninen tausta” ja ”muu etninen tausta”, vai nimettäisiinkö uskonto erikseen.

Lauri Korhonen
Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #135

Sitä sopii kysyä Immoselta, kts. viimeinen virke kirjallisen kysymyksensä kappaleesta, joka alkaa:

Suomen viimeisin etnistä taustaa kuvaava virallinen tilastointi löytyy vuodelta 1970,

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #136
Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #147

Minä voin vastata: ei tietenkään ole. Uskonnot eivät muodosta sisälleen etnisiä ryhmiä. Jos minä olisin kristitty, olisinko samaa etnistä ryhmää kuin nigerialainen tai egyptiläinen kristitty?

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #149
Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Vaimoni vähän epäilee, että "laukkuryssä" olisi jossain vaiheessa käynyt "kylässä" äitini suvussa, kun minulla sattuu olemaan tumma hiukset ja ruskeat simät, no, kun kysytään mistä olet kotoisin vastaan "en mistään".

Käyttäjän wahrheit kuva
Kari Kero

Kuka ihmeen järkevä ihminen suostuu kirjoittamaan Immosen nimissä tälläistä soopaa? Immonen itse esiintymiensä perusteella tuskin pystyy kovinkaan moneen loogiseen
lauseeseen.

Lauri Korhonen

Usein henkilöön käyminen on merkki kommentaattorin kapasiteetin loppumisesta.

Miten mahtaa olla Keron tapauksessa?

Käyttäjän wahrheit kuva
Kari Kero

"Korhonen". No loppuiko se kapasiteetti? Ja Immosen omakätiset kommentoinnit?
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-128863122630...

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #151

Enpä osaa vastata puolestasi.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #153

Ehkä tämä yllä olevasta linkistä auttaa:

Etnisten ryhmien tilastointi ei ole Suomen lain mukaista, kertoo valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen. Hänen mukaansa rotuun tai etnisyyteen liittyvät tiedot ovat arkaluontoisia henkilötietoja, joita saa lain mukaan kerätä vain poikkeustilanteissa.

– En näe nyt hyväksyttäviä perusteita näillä tiedoilla. Lähtökohtaisesti lain näkökulmasta tällainen ehdotus täytyy torjua.

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Kero, tämä Immosen teksti on tiettävästi suunnilleen käännös Geert Wildersin Hollannissa tekemään lakialoitteeseen, takana olevaa piiloagendaa ei siis todellakaan tarvitse arvailla tämän enempää.

Michael Perukangas

Marco täällä hei! Äitini isän puolelta suku on tullut Italiasta, joten se selittää etunimeni. He kuitenkin tulivat Venäjän kautta, joten ovatko he kenties venäläisiä? Eivät, vaan romaneja.

No, entäs isäni? Isäni puolelta Kuutin sukuhaara on von Guteneita Saksasta. Niin, että olenko sittenkin saksalainen?

Millä perusteella valitsen? Siksikö, että tykkään pitää Italian futisjoukkueen pelipaitoja? Vai sillä perusteella, että pidän saksalaisesta musiikista? Entä sitten slaavilaisuus? No, ajoittainen taipumukseni patetiaan taitaa olla niitä peruja, ei sentään perukankaita.

Perukankaista puheen ollen, ovat keskisuomalaisia. Mutta heihin en ole biologisessa mielessä missään tekemisissä, vaan olen isäni puolelta Alestaloja, Perukangas on isäni ottoisän nimi. Olenkin siis hämäläinen. Entäs äitini?

Äidinisäni on kotoisin Joutsasta. Joutsa on Keski-Suomea, tosin ihan Pirkanmaan ja Savon rajoilta. Ja äidinäitini luovutetusta Karjalasta, kuten isänäitinikin. Karjalako takaisin vaiko takaisin Karjalaan? Pitääkö karjalaisuus laskea venäläisyydeksi vai suomalaisuudeksi?

Minä jättäisin nyt kysymyksen Immoselle: millä perusteella etnisyys valitaan? Valitseeko etninen tausta sinut, vai sinä sen? Ratkaiseeko etnisyyden äidinisä vaiko isänäiti, ja ratkaiseeko etnisyyden se, missä äidinisä asui 7-vuotiaana vaiko se, mistä kotoisin olevan miehen kanssa isänäiti meni naimisiin isäni ollessa 2-vuotias? Entä jos isäni asuikin silloin eri maakunnassa kuin mistä tämä mies oli kotoisin?

Vaadin selitystä.

http://furttis.blogspot.fi/2013/12/italialaisvenal...

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Jokainen määrittää itse oman identiteettinsä. Pitää olla myös mahdollisuus jättää kokonaan vastaamatta.

Mielellään kyllä lukisin Immosenkin vastauksen, mutta hän harvoin viitsii omia bloggauksiaan enää kommentoida.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Uskomatonta kommentointia. Usean kommentin perusteella voisi päätellä, että etninen tilastointi johtaisi kansanmurhiin tai syrjintään. Mihin tämä asenne oikein perustuu? Mitä pahaa on datassa? Ylipäätään lienee niin, että mitä enemmän faktaa löytyy, sitä parempia päätöksiä kyetään tekemään. Esimerkiksi kauppaketjujen bonuskorttien käyttöä voidaan käyttää tilastoimaan huomattavasti tarkemmin ihmisten taipumuksia, mutta väestömäärän laskeminen etnisen profiilin perusteella nähdään jonkinlaisena paholaisen keksintönä. Ei kykene ymmärtämään.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

No, itse asiassa en hämmästy sitä, että joillekin tuli sellaisiakin mielleyhtymiä. Kun Immonen kirjoittaa "Samaan etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla", siinä vaiheessa minä varoisin visusti puolustelemasta Immosen jaloja tarkoitusperiä. Se on kummallisimpia ja lapsellisimpia ajatuksia, mitä olen vähään aikaan saanut lukea kansanedustajan kynästä. Tällaisen profiloinnin tarkoitusperät Suomessa jäivät täysin epäselviksi, tosin esim. kommentaattori M. Härkönen arveli sen auttavan rikostutkimuksia ja kommentaattori Fija Saarni näki sillä olevan jonkinlaisen yhteyden suomalaiseen lääketieteeseen, mitä hän ei kuitenkaan osannut sen kummemmin tähdentää. Jään siis ihmettelemään minäkin.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Siis sehän on ihan todellisuutta, että ihmiset kuuluvat mielellään erilaisiin viiteryhmiin. Esimerkiksi minä lasken itseni suomalaiseksi muun muassa siksi, että olen lukenut Kalevalan, minulla on tapana viettää juhannusta, käyn mielelläni saunassa, osaan valmistaa karjalanpaistia ja juon mieluummin keskiolutta kuin kivennäisvettä jne jne.

Mitä syihin tulee, niin lainaan tässä itseäni:

"Ensin on tärkeää ymmärtää, että kansalaisuudella ja ihmisen henkisellä kodilla ei ole suoraa yhteyttä. Esimerkiksi etniseksi vietnamilaiseksi/venäläiseksi/somalialaiseksi/amerikkalaiseksi/intialaiseksi tunnustautuva Suomen kansalainen lasketaan kaikissa papereissa suomalaiseksi, vaikka ei itseään sellaiseksi mieltäisikään. Näin ollen kansalaisuus ei anna todellista kuvaa siitä, millaisia ihmisiä maassamme asuu. Minusta tämä tieto olisi mielenkiintoista jo ihan kantaväestönkin osalta, sillä monet kantaväestön edustajat täälläkin irtisanoutuvat suomalaisesta identiteetistä täydellisesti. Olisiko jopa se mahdollista, ettei enemmistö enää tunnusta etnistä suomalaista identiteettiään? Se olisi esimerkiksi siinä mielessä tärkeää tietää, että päättäjät tietäisivät, millaista kulttuuria maassamme harjoitetaan. Monethan valittavatkin siitä, että päättäjät ovat irrallaan arkitodellisuudesta."

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #167

Ihan totta, ja kaikenlaiset viiteryhmät ovat tietenkin itselle tärkeitä jne.

Mutta jos nyt kuitenkin pysyttäydytään tässä Immosen ehdotuksessa, niin mitä ihmeen hyötyä siitä on, että joku kirjataan "aasialaiseksi" tai "afrikkalaiseksi"? Mitä spesifiä tämä kertoo jonkun taustasta? Käsitteet ovat todella laajoja, eikä sellaisella mitään hyötyä saada, vaan Immonen saisi ne "viiden vuoden" väliset lukunsa.

Ei Immosta kiinnosta, tunteeko joku olonsa vietnamilaiseksi tai laosilaiseksi, vaan pitää saada merkintä aasialaisesta.

Kristallipalloni kertoo, että juttu floppaa niin että pössähdys käy.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt Vastaus kommenttiin #169

Niinpä, ehdotus on epätarkka. Afrikkalaiseksi tai aasialaiseksi luokittelu ei juuri helpota ketään. Olisi parempi, jos luokittelussa käytettäisiin tarkempia määritelmiä siinä mittakaavassa, kun se on tilastoinnin kannalta merkittävää. Onnistunee asiaan vihkiytyneeltä antropologilta.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #171

"Olisi parempi, jos luokittelussa käytettäisiin tarkempia määritelmiä siinä mittakaavassa, kun se on tilastoinnin kannalta merkittävää. Onnistunee asiaan vihkiytyneeltä antropologilta."

Juu, onhan vaikkapa noissa Aasian puolella asuvissa saudeissa, venäläisissä, intialaisissa ja kiinalaisissakin vissejä eroja.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #171

Tästä tietäisi varmaan enemmän sananvapaustaistelija Lavikainen PerusS:n Afrikka-osastolta.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri Vastaus kommenttiin #171

Kun luokitteluasia on Atte sinulle epäselvä, niin pirautapa vaikka Tatu Matinisä Vanhaselle:-(

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt Vastaus kommenttiin #183

Olen Vanhasen Tatun tekstejä lukenut. Harvinaisen epäkorrektia tekstiä, mutta enpä ole juurikaan järkiperusteisia vasta-argumentteja niillekään nähnyt. Yleensä sellainen osoittaa, että asiasta löytyy jotain ituakin.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #169

Kaipa aasialainenkin menee sijainnin sekä valtioiden mukaan ja suurin osa Venäjääkin sijaitsee Aasiassa. Immonen voisi toki tarkistaa vaikka Venäjän suurlähetystöstä tuntevatko Uralin toisella puolella asuvat venäläiset itsensä aasialaisiksi, vai toivovatko kenties jotain erityiskohtelua.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Aasia#Aasian_valtiot

Antti Jokinen

Samaa mieltä Atte. Kyllä osa on sitten saamarin hullua porukkaa.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Veikkaan Halla-ahon tuottamaksi tekstiksi, vaikka onkin SS-Immosen nimissä julkaistu. Sinänsä ihan sama, koska noiden veijareiden ainoa tavoite olisi kerätyn tilastotiedon tarkoituksellinen väärinkäyttö.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Miten tilastotietoa voi käyttää "väärin"?

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

Kysytkö tuota oikeasti vakavissasi? Etkö ole koskaan kuullut sanontaa "vale, emävale, tilasto"?

Tällaisia etnisiä tietoja voidaan käyttää ihmisten syrjintään. Ruotsissahan vasta kohistiin siitä, miten poliisi oli luvatta käyttänyt etnisiä tietoja romaneista. Mielikuvissa väikkyvät natsi-Saksan polttouunit ovat tietysti liioittelua ja pelkoa.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #192

Tietenkin kysyn vakavissani. Syrjintä ja dikriminaatio pitää tietenkin olla kiellettyä, ja niinhän se on jo. Minkä tahansa asian normalisoinnissa ensimmäinen askel on "kaapista ulos tulo".

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

Ristiriitaista ja epätarkkaa:

"Sen sijaan Suomen muslimi- ja juutalaisväestöstä ei ole olemassa tarkkoja virallisia tilastoja." ... johon ratkaisuehdotuksena:

"Etnisten ryhmien nimikkeiksi voisivat tulla Britannian väestölaskennallisia käytäntöjä mukaillen esimerkiksi ”suomensuomalainen”, ”suomenruotsalainen”, ”saamelainen”, ”romani”, ”muu eurooppalainen”, ”afrikkalainen”, ”aasialainen”, ”monimuotoinen etninen tausta” ja ”muu etninen tausta”."

Jään odottamaan volkshelfer Immoselta seuraavaksi kirjallista kysymystä hallitukselle vastattavaksi kaksostutkimusten käynnistämiseksi Suomessa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Immonen voisi nyt vähän vastailla mitä on tarkoittanut, muslimienkin virallisilla tilastoilla jotta minkähän nimikkeen alle suomalaiset käännynnäisetkin kuuluvat jos vielä sattuvat olemaan paluumuuttajia ulkomailta - tulisiko heistä esim. aasialaisia? Tarkennusta tarvittaisiin.

Merja Heikka

Mitäs pahaa siinä olisi, että esim. saamelaisten määrä Suomessa paljastettaisiin.

Voitaisiin sitten tutkia sitäkin, kuolevatko saamelaiset enemmän viinaan kuin esim. suomensuomalaiset. :)

Väin voitaisiin ehkä päästä ennakkoluuloista eroon. Faktatieto on aina faktaa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Väestörekisteriinhän merkitään äidinkieli, joten eiköhän lukumäärä selviä sitä kautta.

Käyttäjän VilleKarinen kuva
Ville Karinen

Eikös palveluiden kehittämiseen yms. kerättävät tiedot voida kerätä tarpeen mukaan. Esim. jos halutaan selvittää etnisen taustan yhteyttä koulunkäyntiin voidaan tarvittava tieto kerätä koulunkäynnin yhteydessä. Tieto voidaan kerätä ja käsitellä niin, että sitä ei voida liittää yksilöihin. Vaikea nähdä, mitä käyttöä etnisellä rekisterillä voisi olla, jos sen yhteyteen ei samalla kerättäisi paljon muutakin tietoa, jota nykyään ei kerätä. Ts. jonkun tietyn yksilön etnisyys ei ole tutkimuksellisesti mielenkiintoinen seikka.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Tämä taitaa olla paikkansapitämätön tarina, mutta kerrotaan se silti: Toisen maailmansodan aikana Tanskassa saksalaismiehittäjät vaativat juutalaisia pitämään vaatteissaan keltaista tähteä. Tanskan kuningas Kristian ilmoitti, että siinä tapauksessa hän on ensimmäinen, jonka rintapieleen tähti laitetaan. Saksalaiset luopuivat vaatimuksestaan.

Kuningas Kristianin hengessä ilmoitan, että jos jokin ed. Immosen lähettämä partio tulee kyselemään minun etnisyyttäni, ilmoitan silmää räpäyttämättä "afrikkalainen", ihan vain kiusatakseni ed. Immosen tapaisia tyyppejä.

Onko joku muuten onnistunut löytämään ed. Immosen mainitseman UNECEn lähteen?

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

Minä aion vastata "uussuomalainen". Eikös 19-vuotias vielä aika uudesta käy? Sitten siinä kolmenkympin korvilla muuttuu vanhasuomalaiseksi.

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

Myös "ei-arjalainen mongoli" voisi olla harkitsemisen arvoinen, olenhan ominaisuuksiltani kaukana arjalaisesta ihanteesta lyhyenä, ruskeasilmäisenä ja tummapiirteisenä. Ilmiselvä juutalainen oikeastaan. :D

Käyttäjän KimmoSainio kuva
Kimmo Sainio

Huhhuh, ei voi kuin toivoa ettei Perussuomalaiset saa koskaan riittävästi vaikutusvaltaa Suomessa…

Ymmärrän persujen euro-kritiikkiä vaikken samaa mieltä olisikaan. Tällaisten hankkeiden heittely ilmaan vaatisi aika vahvat perustelut ja jollei niitä ole niin hanke on esittäjänsä leimaama.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Mikä ehdotuksessa ahdistaa? Oma ensimmäinen reaktioni oli, että ei Taivas Varjele Mitä Sieltä Tulee. Sitten luin vähän ja mietin. Esimerkiksi romanien määrästä Suomessa ei ole pidetty kirjaa 70-luvulta lähtien. Useat asiat mm. terveydenhuoltoon tai sosiaaliturvaan liittyen ovat jossain määrin tekemisissä "etnisyyden" kanssa. Kouluissa huomioidaan jo nyt maahanmuuttaja- tai vähemmistötaustaiset (kuten yksi Vasemmistoliittolainen ketjussa mainitsi).

In short, "etnisyys" on yksi ominaisuus muiden joukossa, ja sillä on yhteiskunnallista merkitystä palveluiden suunnittelussa ja suuntaamisessa. Kysymys kuuluukin: miksi sitä ei voisi tilastoida? Mitä pahaa siinä on?

Kuten toinen Vasemmistoliiton kannattaja tässä ketjussa totesi: ei meitä (?) haittaa ollenkaan tiedonkeruu, vaan se, että sitä tietoa saatettaisiin käyttää väärin. Jos USA tai Englanti voivat pitää yllä tämäntyyppisiä tietoja, mitään periaatteellista "NATSI"-tekosyytä lopettaa ehdotuksen käsittely tähän ei ole.

Pekka Heliste

USA:ssa ja Englannissa etnistä taustaa käytetään rotusortoon.
Esim vaalipiirijako suunnitellaan niin, etteivät väärän etnisen taustan omaavat pääse päättäviin elimiin

Näkyy siinä, että valkoisilla on ylivalta ja muut etniset ryhmät jakavat rippeitä

Seppo Hildén Vastaus kommenttiin #189

Heh, Pekka, eikös niillä ole siellä USA:ssa afroamerikkalainen pressa. Mitenkäs tässä niin on päässyt siellä sitten käymään, jos mielestäsi "väärän etnisen taustan omaavat eivät pääse päättäviin elimiin".

Mielestäni mies, jolle annetaan oikeus päättää ydinaseiden laukaisuista, on päässyt aika päättäviin elimiin.

Pekka Heliste Vastaus kommenttiin #191

Presidentti-äänestys on erilainen, kun ehdokkaita on käytännössä vain kaksi ja jako vaalipiierissä erilainen, koska valitsijamiehiä valitaan enemmän kuin muita edustajia.

Monessa osavaltiossa etnisten ryhmien kasvu heinektää vaalipiirisuunnittelun suunnittelua

Vaalipiirikeinottelu näkyy puolueitten paikkajaossakin kongresissa
Edustajainhoneessa republikaaneilla on enemmistö vaikka demokraatit saivat enemmän ääniä.

Nyt vaalipiirijako muuttuu vuoden 2101 väestönlaskentaa vastaavaksi, joten nyt demokraateilla on mahdollisuus rukata vaalipiirejä demokraatteja suosivaksi

Mutta nyt demokraateissa on paljon etnisiä vähemmistöjä, joten valkoisten republikaanien ja valkoisten yleensä on vaikea saada mieleistään vaalipiirijakoa

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #189

Onko näin, ja mitä asialle pitäisi tehdä? Esitätkö siis, että jos Suomessa väestörekisterissä olisi merkintä, sen avulla Suomen vaalipiirijakoa oltaisiin rukkaamassa uuteen uskoon? Yhtä hyvin voitaisiin perustella, että ikää tai sukupuolta ei saa mainita missään yhteydessä, koska se voi lisätä syrjintää.

Onko jotain linkkiä/tutkimusta esittää aiheesta, josta kerroit, vai oliko tämä vain oma käsityksesi?

Käyttäjän KimmoSainio kuva
Kimmo Sainio

Mikä ehdotuksessa ahdistaa? Ehdotuksessa ei ilmeisesti ole järjen hiventäkään, eihän Immonen avaudu motiiveista millään tavalla. Siihen ei löydy yhtään järkiperustelua, ei mainitsemasi romanien tilastointi tuo mitään lisäarvoa, yhtä vähän toisi saamelaisten tarkan määrän tietäminen. Hupimielessä joitakin voisi kiinnostaa sinisilmäisten blondien lukumäärä mutta kukaan järkevä ei kasvattaisi valtion budjettia turhan tiedon keräämisen takia.

Paljonko Huopainen olisi valmis ottamaan valtiolle lisää velkaa saadakseen etnisyyden tilastoitua?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #196

Perustelusi siis on "ei järjen hiventäkään", "ei järkiperustelua", "ei lisäarvoa". Ja tietenkin valtion velkaantuminen. Väestörekisteritiedoissa muutama tavu lisää per kansalainen ei pitäisi maksaa yhtään mitään. Mielestäni nuo ovat huonoja perusteluita.

Pikaisina esimerkkeinä mieleen tulee maahanmuuttopolitiikan arviointi, suunnittelu, ja sen vaatimien resurssien budjetointi oikein. Samaten perus- ja jatkokoulutusjärjestelmien arviointi/suunnittelu/budjetointi. Taisin tästä jo edellisessä kommentissani mainita. Sitäkin taustaa vastaan vastauksesi on outo.

Uskon, että erilaisten kulttuurien välillä on paljon opittavaa, annettavaa ja sopeutumista puolin ja toisin. Mielestäni tieto ei lisää tuskaa.

Muutama kommentti täällä, kuten 197. alla, käsittelee myös aihetta.

Käyttäjän KimmoSainio kuva
Kimmo Sainio Vastaus kommenttiin #215

En oikeasti ole edes halukas debattiin tällaisesta aiheesta josta olen täydellisen eri mieltä. En todellakaan usko ettei datan keruu maksa mitään, mutta näytön antaminen on ehdottajan puolella. Jokaisessa firmassa jokainen bisnesidea vaatii bisnescasen tuekseen ja miksei sama päde julkisellakin sektorilla.

Kun olet niin varma bisnescasen positiivisuudesta, niin esitä kustannukset ja kulut edes karkealla tasolla samaten kuin tiedosta kertyvät hyödyt. Ilman perusteluja ajatus on täysin typerä enkä ymmärrä miten pidät tällaista täysin normaalia käytäntöä jotenkin outona.

Varo myös sekoittamasta etnisyyttä kultturieroihin, venäläiset ja ruotsalaiset lenevät kaukaasialaisia etnisyydeltään, mutta taitaa tarkempi huomata merkittäviäkin kulttuurieroja näiden välillä. Samaten kuin Yhdysvaltain afro-amaerikkalisilla lienee kulttuurieroja Kenialaisiin jne. Minunkaan mielestäni tieto ei lisää tuskaa, mutta väärä tieto lisää valheita.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Etnisyystietojen kerätään etenkin Pohjois-Amerikassa ja Itä-Euroopassa

Vuoden 2010 väestölaskennassa tieto etnisestä taustasta kerättiin 28:ssa UNECE:n jäsenmaassa. Lähes kaikki Itä-Euroopan maat ja entiseen Neuvostoliitoon kuuluneet maat keräsivät etnisyystiedon väestölaskennan yhteydessä. Myös kaikissa Baltian maissa sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa kerättiin tiedot etnisestä taustasta viimeisimmässä vuoden 2011 väestölaskennassa.

Tietoa ei kerätty 19 maassa. Niiden joukossa olivat Suomen lisäksi muut rekisteritietoja väestölaskennassaan käytävät maat: kaikki Pohjoismaat sekä Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Slovenia. Etnisyystietoa ei myöskään yleensä kerätty vanhoissa EU-maissa kuten Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Portugalissa ja Maltassa. Myös Turkki ja Kirgisia jättivät keräämättä etnisyyttä kuvaavia tietoja. Erityisesti Saksassa ja natsi-Saksan miehittämissä maissa etnistä alkuperää koskevien tietojen keräämättä jättäminen liittyy siihen, että toisen maailmansodan aikana väestörekisteritietoja käytettiin kansanmurhan uhrien tunnistamiseen. Vainojen kohteina eivät olleet pelkästään juutalaiset, vaan mm. romanit ja monet muut etniset vähemmistöt.

Viron vuoden 2011 väestölaskennassa tiedot kysyttiin lomakkeella, jonka saattoi täyttää myös internetissä. Tulosten mukaan viroa äidinkielenään puhui 68,5 ja venäjää 29,6 prosenttia väestöstä. Etnisesti virolaisiksi itsensä ilmoitti 69,7 ja venäläiseksi 25,2 prosenttia. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että myös muissa etnisissä ryhmissä oli paljon venäjänkielisiä. Esimerkiksi valkovenäläisistä 86 prosenttia, ukrainalaisista kaksi kolmasosaa ja latvialaisistakin lähes 40 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen venäjän. (Statistics Estonia 2012.)

Isossa-Britanniassa etniset ryhmät määritellään osittain rodun ja osittain kansallisuuden perusteella. Kansallisen identiteetin tilastoinnissa on valittavana Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin lisäksi myös brittiläinen identiteetti. Lisäksi Ison-Britannian laskennassa on mahdollista valita useita kansallisia identiteettejä ja etnisiä ryhmiä. (Ethnicity... 2011.)

Yhdysvalloissa vuoden 2010 väestölaskennassa kerättiin tieto sekä rodusta (race) että espanjalaisesta tai latinalaisesta taustasta (Hispanic or Latino origin). Aikaisemmin myös luokka "hispanic" tai "latino" muodostivat oman rotukategorian.

https://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23...

Niko Sillanpää

En keksi tämän tyyppiselle, mutta resoluutioltaan tarkemmalle tilastoinnille muuta hyötyä kuin toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajuuttajuuden seurattavuuden helpottuminen esimerkiksi eri maahanmuuttotyyppien vaikutuksia julkistalouteen selvitettäessä. Mutta tältäkin osin on olemassa riittävästi tietoa jopa pohjoismaistakin, joka olisi lähes suoraan sovellettavissa Suomen maahanmuuttopolitiikan suunnitteluun (julkisesti lähinnä Norjasta ja Tanskasta, Ruotsissa tällaisten raakadatojen julkaiseminen on ideologisoituneesta, hysteerisestä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä johtuen mahdotonta).

Yllä olevassa keskustelussa ihmetyttää joidenkin kommentoijien, jotka kuitenkin toisaalta ajavat etniseen ryhmään kuulumiseen perustuvaa positiivista syrjintää, erityissuojelua ja -oikeuksia ja näiden peilikuvana erityisvelvollisuuksia valtaväestölle, skitsofreenista suhtautumista etnisyyden käsitteeseen. Onko se nyt merkittävä yhteiskunnallinen asia vai eikö se ole? Pitääkö etnisyydellä olla vaikutusta yhteiskuntapolitiikkaan vai eikö pidä? Onko se merkittävä asia vain silloin, jos asian perusteella syntyy vähemmistölle/"toiseudelle" oikeuksia ja hyötyä ja valtaväestölle velvollisuuksia esimerkiksi sosiaalisten tulonsiirtojen muodossa?

Artturi Nurmi

"Samaan etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla."
Mahtaakohan Immonen ajatella, että hänen oma etninen ryhmänsä ei itse asiassa ole etninen ryhmä? Jos hän ajattelisi sen olevan, hän ajattelisi johdonmukaisesti myös niin, että kaikki valkoiset suomalaiset käyttäytyvät ja ajattelevat samalla tavalla, mikä olisi tietysti järjetön ajatus. Näin ollen lienee uskottavampaa, että Immonen kuvittelee muiden kuin valkoisten suomalaisten edustavan etnisiä ryhmiä, mikä sekin on järjetön ajatus, koska valkoiset suomalaiset OVAT etninen ryhmä, riippumatta siitä asuvatko he "alkuperäisessä kotimaassaan" vai ei.
Nyt herätys, Immonen. Ihan totta.

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

Tämä ilmiö muuten näkyy arjessa puhuttaessa "etnisistä ravintoloista", käytännössä mamujen ruokapaikoista. Sanapari etninen ravintola on kuitenkin täysin turha, koska joka ainut ravintola on etninen, suomalaisetkin, kun niitä kerran ihmiset perustavat ja pitävät pystyssä. Tietääkseni ei ole olemassa ravintoloita, jotka ovat robottien perustamia.

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

Jotkut tuntuvat närkästyneen siitä, että viestiä ei oteta vakavuudella ja kiihkottomasti viestintuojan vuoksi. No mitä ällistelemistä siinä nyt on? TOTTAKAI sillä on väliä, kuka tämmöisiä ehdottaa! Yleensä ihmisillä on tapana yhdistää uudet tiedot vanhoihin tietoihin jostain ihmisestä. Immonen on kansallismielinen kiihkoilija ja siinä valossa hänen ulostulonsa on tulkittava.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Kuten aiemmin sanoin, minulle ei tuota suuria vaikeuksia sovittaa Immosen tekstiä vaikkapa Heidi Hautalan suuhun. Kyllä tuossa asenteessa on mielestäni ällisteltävää. TOTTAKAI sillä ei pitäisi olla väliä, kuka asian sanoo. Vai onko niin, että tietyt ennakkoluulot ovat parempia kuin toiset ennakkoluulot, Anki?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Että Heidi Hautala esittäisi, että etnististä ryhmistä saataisiin olennaista tietoa jaottelemalla ihmisiä esim. "aasialaisiin" ja "afrikkalaisiin" tai että "etniset ryhmät käyttäytyvät ja ajattelevat samalla tavalla"?

Kun lehmät lentävät, tämä on todennäköistä. Immosella riittää puolustelijoita, vaikka tämä hänen esityksensä meni poskelleen. Hän tarvitsee osaavamman avustajan.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #218

Immosen teksti oli minustakin huono, ja siinä ehdotettu esimerkinomainen etnisyysjako harkitsematon. Tarkoitin tekstin sisältöä - eli tilastotiedon keräämistä.

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

Sillä nyt vain on väliä, näkeehän sen näistä kommenteistakin. Minusta olisi outoa olla pohtimatta viestintuojan motiiveja. Kukaan meistä ei ole neutraali. Immosen aiemmat ulostulot islaminuhkineen on järkevää muistaa. Puheenjohtajuus Suomen sisussakaan ei ole erityisen neutraali ja sivuutettava asia, olkoonkin että järjestö on siistiytynyt.

Tietenkään yhden ennakkoluulot eivät ole parempia kuin toisen. Pidän kuitenkin visiotasi Heidi Hautalan vastaavasta ehdotuksesta hyvin epätodennäköisenä. Ihan siksi, että näillä etnisillä rekistereillä on ikävä historiallinen kaiku, joka sekin ilmenee selkeästi tästä kommenttilootasta.

Toni Seppänen

"Immonen on kansallismielinen kiihkoilija ja siinä valossa hänen ulostulonsa on tulkittava."

Voisitko siteerata Immosta siten että osoitat hänen olevan kiihkoilija?

Odotan.

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

Immonenhan on näitä eurabia-uskovaisia eli uskoo vakavissaan muslimien tekevän Suomesta ja muista länsimaista islamilaisia valtioita. Tämä kertoo jo aivan tarpeeksi, mutta pengotaan nyt kuitenkin.

Tässä kirjoituksessa Immonen pelottelee ihmisiä islamin uhalla:
http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152629-mik...

"Järjestelmäpoliitikot ja sitä tukeva konsensusmedia eivät ole enää pystyneet lakaisemaan maton alle niitä suuria yhteiskunnallisia epäkohtia, mitä monikulttuurinen painajainen aiheuttaa historiallisesti kehittyneille eurooppalaisille kansallisvaltioille."

"Meillä suomalaisilla on vuosisatoja ollut merkittävä historiallinen tehtävä suojella länsimaista kulttuuria Pohjolassa. Tämän kansallisen mission täyttäminen edellyttää islamilaisen kulttuuri-invaasion vastaisen demokraattisen vastarinnan voimistamista Suomen kansan keskuudessa. En halua sellaista tulevaisuutta maallemme, jossa suomalaiset jälkipolvet joutuvat aloittamaan päivänsä muslimien muezzin-huutojen kaikuessa minareeteista kaupungeissamme. En myöskään toivo koskaan näkeväni maamme kaduilla varjoihmisen asemaan alennettujen burqaa ja niqabia pitävien naisten massaa. Maamme kaikkien väestöryhmien sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustasta riippumatta olisi lähdettävä mukaan islamisaation vastaiseen kamppailuun, sillä vain islamin vaikutusvallan patoaminen Euroopassa takaa meille kaikille inhimillisen elämän edellytykset."

Tässä kirjoituksessa hän höpisee suomalaisesta yhteinäiskulttuurista ja sen tukemisesta taiteella:
http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/143912-kan...

"Suomalainen kulttuuri on läsnä jokapäiväisessä elämässämme, tavoissamme ja arvoissamme. Kulttuuripolitiikalla on tärkeä rooli kansallisen yhteenkuuluvuuden vaalimisessa. Täten maamme kulttuuripolitiikan pitäisi vahvistaa kansallista identiteettiä. Taiteen käyttöä suomalaisen yhtenäiskulttuurin turmelemiseen ei tule edistää yhteiskunnan toimesta."

Itse en hahmota, mikä taide nykyään hajottaa jotain yhtenäiskulttuuria, joka taitaa olla kansanedustajan omaa mielikuvitusta. Immosella on selvästi tarkka visio suomalaisesta kulttuurista tai ainakin siitä, mitä sen pitäisi olla.

Toni Seppänen

Minulle suomalainen kulttuuri on sellaista mihin ei ole väkipakolla sekoitettu mitään mitä siihän ei ole luonnostaan vuodet sekoittaneet.

Suomalainen kulttuuri on konstailematonta,aitoa ja rehellistä.

Minulle.

Se on jotain mitä ei voida twiitata #hashtagilla tai jäsentää muulla pinnallisella tyhjänpäiväisellä pop-kulttuurin ilmiöllä kunnes niistä itsestään on tullut osa kulttuuria.

Jos tulee.

Osa asioista ja tavoista on vain läpikulkumatkalla eivätkä ne ikinä jää kulttuuriin elämään.

Minulle suomalainen kulttuuri on myös olemassa siinä kuin suomalainen mielenmaisemakin todellisina jäsenneltävinä asioina ja arvoina.

"Taiteen käyttöä suomalaisen yhtenäiskulttuurin turmelemiseen ei tule edistää yhteiskunnan toimesta."

Minulle tulee mieleen tästä ettei Immonen halua "taiteen" nimissä verovaroin propagoitavan,vähäteltävän ja halvennettavan suomalaista identiteettiä,kulttuuria ja sielunmaisemaa.

Sitäkin on nähty.

Mitä Islamiin tulee niin mielestäni kukaan täyspäinen rehellisesti maailmaa sekä sen ilmiöitä seuraava ei voi kieltää etteivätkö muslimit hanakasti ja mielellään muuttaisi vääräuskoisen yhteiskunnan normeja.

Perään totean että toki maallistuneita muslimeita on siinä missä kristittyjäkin mutta faktaa on että kaikissa maailman kriisipesäkkeissä valtauskonto Islam.

Mieti sitä.

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen Vastaus kommenttiin #206

"Minulle suomalainen kulttuuri on sellaista mihin ei ole väkipakolla sekoitettu mitään mitä siihän ei ole luonnostaan vuodet sekoittaneet."

Kaikin mokomin, en ole eri mieltä tästä. Tosin en ole vakuuttunut siitä, että suomalaiseen kulttuuriin olisi "väkipakolla" mitään sekoitettukaan. Esimerkkejä?

"Se on jotain mitä ei voida twiitata #hashtagilla tai jäsentää muulla pinnallisella tyhjänpäiväisellä pop-kulttuurin ilmiöllä kunnes niistä itsestään on tullut osa kulttuuria."

Nojaa, ehkei voikaan. Twitter on alustana väkisinkin pinnallinen, koska se sallii vain lyhyet viestit. Tietenkään se ei riitä minkään kulttuurin syväluotaukseen. Toisaalta, haittaako se? Voihan sitä kuitenkin saada niinkin lyhyeen viestiin tiivistettyä joitain olennaisia kulttuurimme ominaisuuksia, kuten "Suomalaisuutta on sauna ja sen jälkeinen pulahdus järveen kesäiltana".

"Minulle tulee mieleen tästä ettei Immonen halua "taiteen" nimissä verovaroin propagoitavan,vähäteltävän ja halvennettavan suomalaista identiteettiä,kulttuuria ja sielunmaisemaa.

Sitäkin on nähty."

Esimerkkejä? Enkä nyt olisi tästäkään kovin huolissani. Luotan ja uskon vakaasti, ettei identiteettimme, kulttuurimme tai sielunmaisemamme horjahtele suuntaan taikka toiseen, vaikka joku niitä yrittäisikin halvetaa. Siksi vahvoja ne kuitenkin ovat. On myös hyvä muistaa, että taiteeseen kuuluu olennaisesti vapaus. Kellään ei ole oikeutta määrätä, millaista taidetta pitää tehdä ja millaista ei. Tietysti on olemassa rikoslailliset rajat ääritapauksiin, joissa jotakuta vahingoitettaisiin taiteen nimissä (esim. Teemu Mäen kissantappovideo, joka on eläinrääkkäystä).

"Mitä Islamiin tulee niin mielestäni kukaan täyspäinen rehellisesti maailmaa sekä sen ilmiöitä seuraava ei voi kieltää etteivätkö muslimit hanakasti ja mielellään muuttaisi vääräuskoisen yhteiskunnan normeja."

Ketkä muuttavat, ketkä eivät. Tietenkin on selvää, että muslimeissa on äärityyppejä, jotka hurmahenkisinä käyvät jonkinlaista jihadia. Sellaista ei tietenkään pidä hyväksyä. Minun puolestani kaikenlaiset kiihkoilijat ja porukanlämmittäjät voi huoletta karkoittaa maastamme. Kuitenkin on hyvä huomata se, ettei se ole hullu joka pyytää, vaan se joka suostuu. Kuka vain voi vaatia vaikka kuuta taivaalta, muttei kellään ole velvollisuutta suostua tällaisiin hullutuksiin.

"Perään totean että toki maallistuneita muslimeita on siinä missä kristittyjäkin mutta faktaa on että kaikissa maailman kriisipesäkkeissä valtauskonto Islam.

Mieti sitä."

Kyllä minä mietin sitä jatkuvasti. Pitäisikin nyt tehdä selvä ero maallistuneisiin muslimeihin ja näihin radikaaleihin. Radikaaleja ei tule hyväksyä siinä missä ei islamin inhottavia lieveilmiöitäkään (esim. halal-teurastus tai kunniamurhat).

Käyttäjän KimmoSainio kuva
Kimmo Sainio

Immoselle vinkki:

Ehdota vieläkin tarkempaa tutkimusta, jolla olisi helpommin laskettavissa konkreettiset hyödyt!

Geenitutkimuksen hinta lienee yksittäisen ihmisen tilaamana noin 100 euroa. Jos haluttaisiin tehdä geenitutkimus esim. kaikille alle 50 vuotiaille (vanhemmista ei niin väliä), niin heitä lienee noin 4 miljoonaa. Koko kansan tutkimuksen saisi varmasti tingattua 5 eur/hlö ja olisi täten karkeasti 20 miljoonaa euroa.

Hyödyt:
- koko kansan perinnölliset sairausriskit saadaan kartoitettua (sepelvaltimotaudit, alzheimer, diabetes jne.) ja heille voitaisiin ohjata ennaltaehkäisevää hoitoa
- resessiiviset perimäriskit ennalta tiedossa (kantasuomalaisellehan on aina turvallisinta valinta esim tummaihoinen puoliso jolloin lasten perinnölliset sairaudet ovat hyvin epätodennäköisiä. Tutkimuksella uskaltaisi valita puolison omastakin etnisestä ryhmästä, josko nyt kellään siihen halua olisi…)

Ehkä hyödyt olisivatkin yli tuon 20 miljoonan kertaluokkaisen kustannuserän? En tiedä valtiomme kuluista koskien II-diabetes hoitoa, alzheimer, sepelvaltimotaudit ja monet monet muut perinnölliset sairaudet, mutta olettaisin kulujen olevan huimat.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Hyvin mielenkiintoinen ehdotus. Tästähän löytyy jo kokemustakin:
http://content.time.com/time/magazine/article/0,91...

Käyttäjän KimmoSainio kuva
Kimmo Sainio

Mielenkiintoinen artikkeli. En uskoisi olevani väärässä jos ennustaisin että "geenipohjainen lääketiede" tulee olemaan lääketieteen alalla seuraava merkittävä bisnes. Olisin omasta puolestani valmis tukemaan kenen tahansa puolueen ajamana ehdotusta:

- Kaikki Suomalaiset geenitestiin (ilmainen, valtion sponssaama)
- Tulokset saa itselleen ja sitoutuu antamaan tietonsa valtion käyttöön (näkee omat riskinsä ja datan oikeudet valtiolle, se on todnäk huikean arvokas data…)
- Tuetaan yliopistotutkimusta ja lisensoidaan dataa yksityisten lääkefirmojen hankkeille
- Tekes ja Finnvera tukemaan perustettavia yrityksiä (jotkut tutkijat ovat varmasti halukkaita tuotteistamaan löytöjään)

Huopainen, pidän sinua fiksuna miehenä, älä heittäydy ihan kaikkeen mukaan mitä persuleirissä möläytellään. Jos sinulla on vaikuttamisen mahdollisuus, aja ennemmin vaikka tämän tyyppisiä, oikeasti jotain potentiialia omaavia hankkeita ja unohda etniset rekisteröinnit

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #230

Samasta artikkelista "And within a few weeks, the company will start the final phase of trials for a drug based on a newly identified heart-attack gene that appears to be especially dangerous in African Americans."

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Tuntuu pikkaisen sille että täällä on ihmisiä jotka eivät hyväksy erirotuisia lajitovereitaan vaan kaikki haluttaisiin niputtaa samaan sarjaan.Sehän on rikkaus ja siistiä kun jokainen tuo omaa taustaansa esille.

Ja pitäisi olla ylpeä juuristaan.Es.Kanadassa on tarkat selvitykset kun vaikkapa sukulainen siellä kuolee sen takia on hyvä että taustat ovat selvillä kun perillisiä haetaan joka kolkasta.
Siellähän on paljon eri puolilta tulleita ihmisiä joten jostakin on löydyttävä oikeat omaiset.
Ja mitä siitä jos ihmisen taustat ovat tiedossa,päinvastoin onhan se hienoa että sukujuuret ja eri rodut mitä suvuissa on sekoittunut saa tietää.

Sukututkimusta kun tekee joutuu kaivelemaan tietoja sieltä sun täältä,eikä aina edes löydy.
Mitä ihmeen merkitystä sillä on mitä rotua tai verta siellä kiertää saapahan tiettyjä piirteitä "selitetyksi"koska sukupolvien takaakin voi löytyä samankaltaisia käytöstapoja ,ulkonäköä ja myös tiettyjä sairauksia joista on hyvä tietää.Kiinnostavaa.
Ja poliisi ei näitä tietoja käytä,se on suomessa laitonta eikä sitä ole hyväksytty.Ei näillä ole tarkoitus ketään leimata paitsi niiden mielissä jotka pahinta aina ajattelevat ja hakevat.

Miksiköhän juuri heillä on vaikeinta hyväksyä erilaisuutta ja eri rotuisia ihmisiä?Korjatkaa äkkiä ettei saa sanoa rotu.Nykyäänhän koirakin on hän.Onko koiralla etninen tausta?

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen

"Ja poliisi ei näitä tietoja käytä,se on suomessa laitonta eikä sitä ole hyväksytty.Ei näillä ole tarkoitus ketään leimata paitsi niiden mielissä jotka pahinta aina ajattelevat ja hakevat."

Valitettavasti jonkin asian laittomuus ei vielä takaa sitä, etteikö kyseistä laittomuutta harjoitettaisi. Ruotsissa poliisi on laittomasti kerännyt romanirekisteriä.
http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/ruotsi_poliis...

Enkä minä ainakaan ole eri rotuja tai etnisyyksiä vastaan. Ei tämän Immosen ehdotuksen kritisointi sitä tarkoita, tietenkään. Ei se ole sama kuin ajatus kaikkien samanlaisuudesta. Tässä nyt vain on tuotu erilaisia mahdollisia uhkia esiin.
Ja niin, itse en kuulu niihin, jotka kaihtavat rotu-sanaa. Olen vakaasti sillä linjalla, ettei sanoja pidä luovuttaa pellerasistien haltuun, siinä missä kansallisia symboleja ja tunnuksiakaan (Suomessa esim. leijonavaakuna ja Suomen lippu). Erityisesti nuo tunnukset tulisi mielestäni ottaa takaisin normaalin isänmaallisuuden nimiin, johon ei kuulu toisten kansallisuuksien tai rotujen lyttääminen. Voisinkin vaikka ostaa leijonakorun, kun en sellaista omista.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Johtuen romanikulttuurin erityispiirteistä on ymmärrettävää, että poliisi tutkinnallisista syistä on pitänyt yllä "kuka-on-kuka"-rekisteriä. Se, että se oli väärinkäytös, johtuu siitä, että etninen rekisteri on maassa kielletty. Se, että Ruotsissa rekisteröinti on kielletty ei ole mielestäni perustelu sille, että sitä ei voitaisi tehdä Suomessa.

Olen sataprosenttisesti liberaalina ja suvaitsevaisena ihmisenä kanssasi siitä, että symbolien omiminen tai vaikkapa erilaisuuden kieltäminen ovat umpityperää.

Käyttäjän almafiina kuva
Anki Heikkinen Vastaus kommenttiin #222

Mielipiteitä on monia, mutta minusta ihmistä tulee kohdella yksilönä eikä viiteryhmänsä stereotyyppisenä edustajana. Jokaisen romanin epäileminen rikollisuudesta ei varsinaisesti edistä sujuvaa kanssakäymistä romanien ja muiden Suomen kansalaisten välillä. Tällainen ennakkoluuloisuus voi jopa lietsoa joitain toimimaan ennakkaluulojen mukaisesti, kun ei heistä muuta kuitenkaan uskota. Sama koskee tietysti muitakin vähemmistöjä.

Etnisen profiilin kerääminen ei ole laillista meillä Suomessakaan:
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-128863122630...

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen Vastaus kommenttiin #227

Miten romanipiireissä tapahtuneen rikollisuuden selvittämisen yhteydessä muodostuva tietokanta ja jokaisen romanin epäileminen rikollisuudesta liittyvät toisiinsa?

Linkistäsi myös: "Ihmisoikeusliiton pääsihteerin Päivi Mattilan mukaan tilastointi voisi olla perusteltua, jos sillä olisi selkeä tavoite – esimerkiksi oikeuksien ja palvelujen edistäminen."

Ari Lotvonen

"Es.Kanadassa on tarkat selvitykset kun vaikkapa sukulainen siellä kuolee sen takia on hyvä että taustat ovat selvillä kun perillisiä haetaan joka kolkasta."

- Ei tietenkää se toimi Suomessa, koska Suomessa kaiken pitää mennä valtiolle.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Täällä on armoton määrä ennakkoluuloisia ihmisiä.No,itsestään se piru lain lukee ,sano vanhakansa.
Ja sitäpaitsi Suomessa kerätään ihmisistä rekistereitä joka lähtöön VARSINKIN suomalaisista.Es.lastensuojelu on kerännyt yli 30 000 lapsesta "tietoja"vanhempien tietämättä mukamas hyödyttämään jotakin ,siis mitä huostabisneksen tarpeitako??
Sekä lastensuojelu pitää rekisteriä(jota 75 vuotta säilytetään)vaikka siihen kerätty aineisto olisi laiton,väärä ja anonyymin ilmoituksen tulos.

Säätiöt ovat myös hanakasti mummojen perintöjen perään,varsinkin nämä lasten parasta ajavat etujärjestöt.Metsää myydään niin että naapuritkin ihmettelee.Ei sido lait eikä sopimukset eikä mummujen tahto.

Mutta siltikin eikö voisi hyväksyä ihmiset sellaisina kuin he ovat ja nauttia sekarotuisista juuristaan.Mikä ihmeen tarve on koko ajan korostaa omaa tai toisten taustaa kielteisessä muodossa.Ylpeä juuristaan,rodustaan ,väristään,kulttuuristaan.Miksi antaa politiikoille periksi ja lähteä toistensa kurkkuun kun suomea ollaan ajamassa alta pois.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Ketjussa on niin paljon pahantahtoisuutta, ns. sairasta ennakkoluuloisuutta ja virheellistä ajattelua, että katson parhaaksi lisätä tähän vielä kerran University of California at Los Angeles'in (UCLA) Lab school'in eräitä ydinperiaatteita.

Esim. tästä UCLA:n hyvin perustellusta tiedonkeruusta en ainakaan itse saa pahalla tahdollakaan viitteitä rasismista, natsismista, gulageista tai Pohjois-Korean vankileiristöstä. Tiedonkeruun ja tutkimustiedon vastustajat muistuttavat pahimmillaan jopa keskiajan tai renessanssin katolista kirkkoa, jossa esim. pelkkä Galileon astronominen tutkimustyökin koettiin uhkaksi. (Saa tutkia, muttei kertoa...)

http://www.labschool.ucla.edu/about/

"If we are to achieve a richer culture, rich in contrasting values, we must recognize the whole gamut of human potentialities, and so weave a less arbitrary social fabric, one in which each diverse human gift will find a fitting place." — Margaret Mead (1901-1978, anthropologist)

Our diversity is an integral part of who we are as a school community. The diversity of our families, teachers, and staff enhances and enriches the learning environment, provides opportunities for children's growth, and helps us conduct research and develop curricula that are relevant for a wide variety of schools.

The factors that contribute to our diversity encompass race, gender, ethnicity, geography, language, sexual orientation, learning style, socioeconomics, class and income, religion, physical ability, and family structure. We continually seek ways to build connections among the members of our community so that we can advance what we know and experience regarding diversity and inclusiveness at our school and in the world around us."
---

Palattuani USA:sta, Suomi vauhkoontuneella keskustelukulttuurillaan muistutti ajoittain hullujenhuonetta. Yksi amerikkalainen campus sisältää enemmän erilaisuutta kuin koko Suomen ahdas politisoitunut "keskustelukulttuuri".
Aidon, todellisen älymystön verenvähyyden pitäisi jo alkaa huolestuttaa...

Niko Sillanpää

Seppo, vauhkoontuneisuus ja pitkälti hyster-ia johtuu 60-lukulaisen ajattelun (tai nykykeskustelussa lähellä olevilta näyttävät käsitteet "'68-sukupolvi(-ideologiat)", "jälkimoderni", "kulttuurimarxilaisuus", "uusmarxilaisuus", the new left) yhteiskunnallisen keskustelun osan hegemonian kiihtyvästä murentumisesta kuluneen viiden vuoden aikana. Kyseisen ajattelun edustajat tuntevat maailmankatsomuksensa ja poliittiset tavoitteensa uhatuiksi. Näin todennäköisesti täysin aiheellisesti, koska korjausliike, jossa melkeinpä hyvyyden normiksi muodostuneesta 60-luvun yhteiskuntaradikalismista pakitetaan seesteisempään tilaan, on tosiaan meneillään. Ollaan palaamassa pragmaattisempiin käytäntöihin, kuten kansallisen kilpailukyvyn ja edun asettamiseen prioriteeteissa valtion tärkeimmäksi asiaksi, selvästi tärkeämmäksi kuin esimerkiksi ulkoryhmien, kuten kehitysmaiden, asema ja olot.

Tämä vauhkoontuneisuus on aika huvittavaa seurattavaa.

Esim. Jaakonsaaren "taantumus"-retoriikka, Hassin moralisointi kehitysmailla sellaisen EU-parlamentin päätöksen suhteen, jolla ei ole tekemistä kehitysmaiden kanssa, muunlaista politiikka edustavien esittäminen vihamotivoituneiksi ("viha" sitä, "viha" tätä) tai patologisesti pelokkaiksi ("fobia" sitä, fobia "tätä"), kaikkien poliittisten kysymysten kierrättäminen kolmannen valtakunnan kautta jne. Lisäksi pääsääntöinen ihmisoikeussananhelinä käsiteltävästä asiasta riippumatta, vaikka "ihmisoikeudet" on käsitteenä hierarkinen ja erittäin laaja siten, että pelkkä kattotermi ilman tarkempaa määrittelyä ei kerro oikeastaan mitään. Tämän sanan kuvatun kaltainen käyttö on analogista esim. jumalan tai muun (hyvyyden, auktoriteetin) absoluutin retoriselle käytölle. Vastaavasti "tasa-arvo" tai "oikeudenmukaisuus", jotka ovat samoin hyvin epämääräisi käsitteitä ilman tarkempaa avaamista.

Koska ei kai kukaan voi olla "ihmisoikeuksia", "tasa-arvoa" ja "oikeudenmukaisuutta" vastaan (olematta automaattisesti pahuuden edustaja), eihän?

Käyttäjän lievemaa kuva
Tommi Lievemaa

Immosen aloite muistuttaa taannoista aloitetta - en muista oliko Wahlroos vai kuka asialla -, jonka mukaan toimittajien poliittisista taustoista pitäisi kerätä rekisteri. Näin voitaisiin erotella oikein- ja väärinajattelijat toisistaan jo lähtökuopissa.

Jaakko Häkkinen

Etninen tilastointi olisi kannatettava asia tutkijan näkökulmasta. Moni ehdotuksen kritisoija sekoittaa nyt tilastoinnin ja henkilötietorekisterin keskenään.
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156178-etnin...

Toimituksen poiminnat