Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Sukupuolikiintiöistä luovuttava

Jätin tänään (11.9.2013) ministerin vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien sukupuolikiintiöistä luopumista:


Sukupuolikiintiöistä luopuminen

Nykyinen laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) pyrkii estämään sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä parantamaan erityisesti naisten asemaa työelämässä.  Muun muassa kyseisen lain 4 a §:n nojalla valtion ja kunnan toimielimissä, kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta, on toisen sukupuolen oltava edustettuna vähintään 40 prosentin osuudella.

On yleisesti havaittu, että miehen ja naisen välistä tasa-arvoa koskeva laki synnyttää ongelmia erityisesti kuntien luottamuspaikkaneuvotteluissa. Kyseisen lain kirjaimellinen noudattaminen johtaa usein siihen, että sekä naiset että miehet joutuvat ottamaan vastaan sellaisia luottamustehtäviä, joihin heillä ei ole kiinnostusta tai tarvittavaa kokemus- ja tietopohjaa. Laki miesten ja naisten tasa-arvosta johtaa väistämättä tilanteisiin, joissa toimielimiin ei saada välttämättä pätevintä henkilöä, jos luottamushenkilön valintakriteerinä toimii sukupuoli eikä kyvykkyys.

Tasa-arvon edistäminen on tärkeää, mutta se ei saa tapahtua jommankumman sukupuolen suosimisen tai syrjinnän keinoin. Jo Suomen perustuslaissa on selkeästi ilmaistu sukupuolten välisen tasa-arvon ja sukupuolisen syrjintäkiellon merkitys. Jokaisella yksilöllä on sukupuolesta riippumatta omat vahvuutensa, joita heidän tulisi saada toteuttaa ilman, että sukupuolikiintiöt estävät heitä toimimasta osaamallaan alalla. Henkilön sukupuoli ei saa mennä hänen pätevyytensä edelle. Ihmisten jaottelu sukupuolen perusteella ei ole enää nykyaikaisen hyvinvointiyhteiskunnan hengen mukaista, vaan jokaista ihmistä on ensisijaisesti kohdeltava yksilönä.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin sukupuolikiintiöiden poistamiseksi lainsäädännöstä?

 

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2013
Olli Immonen /ps.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Joel Leshko

Tuota oli syytä suositella!

Sukupuolikiintiöt ovat räikeästi tasa-arvoajatuksen vastakohtainen ilmiö, hyvin seksistinen sellainen. Jostain syystä sitä ei kuitenkaan välitetä noudattaa monissa sellaisissa yhteyksissä, joissa se vähentäisi naisten osuutta, esimerkiksi se tasa-arvoelin, mikä sen nimi nyt olikaan, jossa kaikki toista tusinaa ovat naisia.

Käyttäjän seppopmuurinen kuva
Seppo Muurinen

Oikea suunta - pitää saada kyseisiin tehtäviin sopivin/halukkain henkilö,joka ei saa olla ns.sopimaton joka on eräällä tavoin "pakoitettu kiintiöprosentteihin" perustuen,jonka lainsäädäntö määrää omilla pykälillään.

Nykyään tuntuu tasa-arvo on jo aika hyvin toteutettu käytännössä,jota ei välttämättä nyky-yhteiskunnassamme kaikilta osin tarvita lainsäädännöilla erikseen määrätä : Korkeintaan suosituksella !

Pakko ei oikein istu tähän aikaan !

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Periaatteessa kunnallisten luottamuselinten sukupuolikiintiöistä voi luopuakin, mutta työmarkkinoiden ammattialojen voimakkaasta sukupuolisegregaatiosta johtuen voi hyvällä syyllä myös olettaa lautakuntapaikkojen jakautuvan kiintiöistä luopumisen jälkeen tuon ammatillisen kinnostuksen ja osaamisen puitteissa.

Eli sosiaali- ja perusturvalautakunnista muodostuisi naisvaltaisia ja teknisistä lautakunnista miespuolisten rakennusmestareiden ja -insinöörien päätäntäalueita. Kiintiöiden hyöty on tällaisten työmarkkinoilla tai muualla yhteiskunnassa esiintyvien asymmetrioiden oikaisu ja päätöksenteon pohjan laventuminen - pelkkä ammattiosaaminen ei ratkaise päätösten hyvyyttä eikä aina tavoita kuntalaisten tarpeita.

Joel Leshko

Varmaan olisi hyvästäkin, jos ammattilaiset olisivat pääasiassa päättämässä heidän osaamisstaan koskevissa asioissa.

Mutta jos tätä ei pidetä hyvänä, niin mikäänhän ei estä ilmankin sukupuolikiintiöitä valita ammattilaisten ulkopuolisia päättäjiä tuoreen veren saamiseksi kyseisiin lautakuntiin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tarkoitatko, että esimerkiksi alkoholipoliittinen työryhmä pitäisi koostaa pääsääntöisesti alkoholisteista, jotta riittävä asiantuntijuus saavutettaisiin?

Maallikkojäsenten tai ammatillista tietoa omaamattomien henkilöiden osallistuminen lautakuntatyöhön ehkäisee sisäpiirikäuppoja ja korruptiota, ja teknisiin ratkaisuihin (esimerkiksi) on saatavilla materiaalia ja selvityksiä, joita pystyy kuka tahansa luku- ja ymmärrystaitoinen käsittelemään. Kuntien investointeja ja resursseja kun käytetään ensisijaisesti kuntalaisten tarpeita palvelemaan, eikä niinkään asiantuntijoiden.

Tietysti lautakunnissa tulee olla myös asianomaisesta alueesta ammattitietoutta omaavia, mutta he voivat olla myös osiltaan jäävejä päättämään esimerkiksi investointeihin liittyvistä hankinnoista juuri sen ammattinsa ja siviilityöasemansa vuoksi.

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Kaikista kiintiöistä tulee luopua eikä ihmisiä saa arvottaa heidän sukupuolensa, ihonvärinsä tai muun tälläisen tekijän perusteella. Ei edes silloin kun se on tehtävään valittavalle eduksi, tai hänen viiteryhmälleen, kun se silloin on jonkun toisen ihmisen etujen vastaista.

Herra pääministeri sanoi että ihmisarvo on jakamaton. Paitsi tietenkin lainsäädönnössä jossa ihmisarvo riippuu vehkeistä, tai Helsingin kaupungilla jossa myös ihonväri vaikuttaa..

Jonas Hellgren

"Kaikista kiintiöistä tulee luopua eikä ihmisiä saa arvottaa heidän sukupuolensa, ihonvärinsä tai muun tälläisen tekijän perusteella."

Muuten kyllä, mutta kun meillä on tämä kieleen perustuva apartheid, mistä ei pääse eroon sitten millään.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Hyvä suunta, mutta koko sukupuoliajattelu joutaisi romukoppaan. Eikö olisi selkeämpää luopua polarisoivasta mies-nais-jaottelusta ja alkaa suhtautua ihmisiin vain ihmisinä.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Hallituksen sukupuolikiintiön huippuhan on tämä laki seksin oston kieltämisestä. Tuomion voi saada vain mies, vaikka lain tarkoitus on torjua siveettömyyttä. Miehille on kiitiöity 100 % rikoksista tuomittujen kiintiöön.

Käyttäjän janimakela kuva
Jani Mäkelä

Tämä on mielenkiintoinen juttu, tämä 40% ylös päin pyöristyvä sukupuolikiintiö luottamustehtävissä.

En ole koskaan tavannut ketään, jonka mielestä kyseinen laki toimii hyvin ja olisi hyödyksi luottamuselinten toiminnalle. Mutta silti kukaan tähän asti ei tiettävästi ole tehnyt mitään asian muuttamiseksi.

Hyvä kun nyt tekee!

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Sinänsä olet ihan oikeassa. Mutta kyllä siellä todennäköisesti olisi muutama kymmenen paljon tärkeämpääkin asiaa käsiteltävä. Mutta näyttää vähän siltä, että teidän halla-aholaisten on ihan kärkiehdokkaan johdolla keskityttävä tällaisiin helppoihin marginaalimuutoksiin, joilla voi hankkia noita marginaaliääniä. Tosin en ole muuta odottanutkaan.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

Mahtava kirjoitus. Ainoana poikkeusena toivoisi tasa-arvovaltuutettua ja muita tasa-arvoelimiä. Niissä pitäisi olla lain vaatimana 50% edustus molemmista sukupuolista.

Toimituksen poiminnat