Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Irti öljyriippuvuudesta

Suomen liikenteen energiantarve olisi helposti tyydytettävissä kotimaisella uusiutuvalla energialla. Esteet uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotolle eivät ole teknisiä, luonnontieteellisiä eivätkä taloudellisia vaan lähinnä liiasta byrokratiasta ja energiakartellista johtuvia.

Fossiilisten polttoaineiden verotuet estävät uusiutuvan energian käytön esimerkiksi maatiloilla. Raakaöljypohjaisia polttoaineita onkin tuettu verotuksellisesti kotimaisia uusiutuvia polttoaineita vastaan huolimatta lukuisista eduskunnassa tehdyistä aloitteista asian muuttamiseksi. Tällä on ollut tuhoisia seurauksia polttoaineomavaraisuudellemme.

Öljyn tuonti ulkomailta rasittaa Suomen kauppatasetta. Maamme tulee pyrkiä öljyn käytön ja tuontiriippuvuuden vähentämiseen. Muita keskeisiä syitä uusiutuvan energian lisäämiselle ovat muun muassa huoltovarmuuden turvaaminen kriisitilanteissa sekä maaseudun hengissä pitäminen: hajatuotanto on parasta aluepolitiikkaa.

Suomen paperiteollisuus tulee väistämättä siirtymään tropiikin tuottoisempien plantaasien ääreen. Tämä avaa merkittäviä mahdollisuuksia luoda uutta työtä ja yrittäjyyttä hyödyntämällä vapautuvia raaka-aineita erilaisiin energiajalosteisiin kuten liikennepolttoaineisiin.

Biokaasu on korkeatasoinen 140-oktaaninen liikennepolttoaine, josta ei synny lainkaan pienhiukkaspäästöjä. Kun biokaasua tehdään bio- ja maatalousjätteistä, prosessissa on kyse ensisijaisesti jätteiden muuntamisesta lannoitteeksi. Prosessin sivutuotteena syntyy kuitenkin myös kaasua. Energiatehokkuutta voidaankin lisätä panostamalla erilaisten energiamuotojen yhteistuotantoon.

Jätteitä tulisi hyödyntää tehokkaasti materiaalina ja energiana. Pelkästään Suomen biojätteet riittäisivät 700 000 auton ja puujätteet 8 miljoonan auton polttoaineeksi. Jätteen synnyn ehkäisyyn, kierrätykseen, käyttöön uusiomateriaalina sekä hyödyntämiseen energiana liittyy myös merkittäviä viennin mahdollisuuksia.

Lisäksi muuta uusiutuvan energian pientuotantoa tulee edesauttaa muun muassa velvoittamalla verkkoyhtiöt ratkaisemaan pientuottajan liittymiseen liittyvät ongelmat, luomalla yksinkertaiset liittymistä ja verotusta koskevat menettelyt sekä selvittämällä nettolaskutusmenettelyyn liittyvät juridiset kysymykset ja optimointiongelmat.

Suomessa on myös edistettävä älykkäitä sähköjärjestelmiä ja niiden kaupallistamista. Infrastruktuurin ja palveluiden automatisoituminen avaa älymittarointiin liittyvälle osaamiselle monipuolisia sovellutusmahdollisuuksia.

Suomen tulee panostaa bioenergiaan ja -materiaaleihin, älykkäisiin energiaverkkoihin, älyliikenteeseen sekä jätehuoltoon. Tärkeässä roolissa ovat erilaiset pilotit, kokeilut, demonstraatiot, referenssilaitokset, standardit sekä uudet rahoitusinstrumentit ja toimintamallit.


Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu

 

(Kirjoitus on julkaistu Forum24-lehdessä 25.6.2013)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Mike Amory

Kun Suomen energiapolitiikan suuntaviivoista viimeksi väännettiin kättä, niin silloin vastakkain oli keskitetty ydinvoima ja hajautettu biovenergiatuotanto. Wärtsilä tarjosi biodieseleitään ydinvoiman vaihtoehdoksi, mutta Suomen hallitus valitsi ydinvoiman.

"Kiitoksena" tästä kauaskantoisesta päätöksesä Wärtsilä sulki Turun tehtaan vuonna 2005 ja siirsi sen Italiaan. Viime töikseen ennen kortistoon joutumista turkulaiset duunarit joutuivat kädestä pitäen opettamaan italialaisille miten voimaloita rakennetaan. Ajoitus vaan meni vähän pieleen, kun tehdas suljettiin juuri ennen suhdannehuippua. Mutta kosto oli suloinen ainakin toim.joht. Ole Johanssonin muelestä.

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Suomen nergiamarkkinat ovat täsin vääristyneet yksipuolisen tuulivoiman tukemisen myötä. Aivan samalla tavalla kuin koko EU:n alueella, mutta Suomessa vielä enemmän, koska meillä olisi paljon enemmän muita uusiutuvan energian mahdollisuuksia.

Kun tuulivoimaa tuetaan, kukaan taho ei ole kiinnostunut muun uusiutuvan nergian kehittämisestä. Kun vielä huomioidaan, että Suomen huonoihin tuuliolosuhteisiin ei tuulivoima sovi, verrattuna esimerkiksi muihin Itämeren reunavaltioihin, niin ollaan menty todella paljon väärään suuntaan.

Tuulivoima ei ole tulevaisuuden ala uusiutuvana energiana, mitä aurinkoenergia selvästi on. Akkutekniikka kehittyy koko ajan hurjaa vauhtia, samoin aurinkokennot.

Puuperäisten polttoaineiden polttotekniikka ja hyötysuhteet niin lämpö- kuin sähköenergiassa ovat myös kehittyneet viime vuosina hurjaa vauhtia. Maalämmön laajamittainen hyväksikäyttö on laiminlyöty.

Jos blogistin analysoimaa jätteiden hyväksikäyttöä ja kaasun talteenottoa tuettaisiin yhtä paljon suhteellisesti kuin tuulivoimaa, tulisi siitä energiaa vientiin saakka.

Paljon eri alueilla luonnossa liikkuneena olen havainnut, että ainakin yhden ydinvoimalan verran suomalaiset metsänomistajat jättävät energiapuuta metsiinsä lahoamaan. Kun olen alan asiantuntijoiden kanssa asian ottanut esille, on selitys aina sama: "ei kannata, kun sitä ei tueta tarpeeksi".

Pasi Viertola

Uusiutuvia polttoaineiden käyttöä voitaisiin edistää Amerikkalaisilta kopioidulla mallilla, jossa velvoitettaisiin esim. 90% uusista autoista olemaan sellaisia, että niissä voidaan käyttää bensiinin sijasta tai lisäksi myös uusiutuvia polttoaineita (bio/maakaasu, etanoli, sähkö, metanoli, jne.)

Nythän ongelma on se, että uusiutuville ei kannata rakentaa jakeluverkkoa, kun ei ole riittävästi niitä käyttämään pystyviä ajoneuvoja. Autokannan uudistuessa näitä flexfuel- ja kaasuautoja tulisi kuitenkin niin paljon markkinoille, että jakeluverkon laajentaminen tulisi kannattavaksi.

Tietoa amerikkalaisten Open Fuel Standard lakialoitteesta:
http://www.openfuelstandard.org/2011/05/why-suppor...

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Iltalehti tänään

"""
VTT selvitti, miten tehokkaasti metsätähteistä saadaan tuotettua liikennekäyttöön soveltuvia polttonesteitä.

Puubiomassasta voidaan tuottaa korkealaatuisia biopolttonesteitä alle yhden euron litrahinnalla, kertoo VTT.

Suomessa kehitetyllä teknologialla voidaan siirtää yli puolet puuraaka-aineen energiasta lopputuotteeseen. Teknologia on valmis kaupallisen tuotantolaitoksen rakentamiseen.

VTT selvitti, miten tehokkaasti metsätähteistä saadaan tuotettua liikennekäyttöön soveltuvia polttonesteitä. Tulosten mukaan päätehakkuiden ja harvennusten tähteistä on mahdollista tuottaa uusiutuvia biopolttonesteitä 50-67 prosentin energiahyötysuhteella.

Jos sivutuotteena syntyvä lämpöenergia pystytään hyödyntämään esimerkiksi kaukolämpönä, nousee biomassan käytön kokonaishyötysuhde jopa 80 prosentin tasolle.

Tutkimusten mukaan paras hyötysuhde ja alhaisin tuotantokustannus saavutetaan biometanolin tuotannossa.

""""""

Käyttäjän markkusalomaa kuva
Markku Salomaa

Ihan ei kyllä mahdu kaaliin miten kotimainen tuulisähkö on niin pahasta kun taas kotimainen biokaasu, biopolttonesteet ym on niin hyvästä!

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Markku Salomaalle.

Suomi tuottaa tälää hetkellä maailman komanneksi eniten uusiutuvaa energiaa kokonaisenergiastaan. Suomi on maailman ykkönen uusiutuvien energiamuotojen monipuolisuudessa. Suomen tavoite on 38 % ja jo nyt tuotamme 33 % uusiutuvaa energiaa. Kun suunnitellut biodiesel-tehtaat valmistuvat, saavutamme tuon 38 %. Siis ei mitään kiirettä. Kiire on aikaan saatu teennäisesti ja tuulivoimayhdistyksen ja tuulivoimarakentajien ahneuden vuoksi. Ja kenen kustannuksella ja vahingoksi?

Suomi on saavuttanut Kioton sopimuksen tavoitteet mitä on sovittu päästöjen määrästä. Suomi on viimeksi vuonna 1990 tuottanut näin vähän päästöjä kuin vuonnan 2012.

Tämä kaikki huomioiden pitäisi viheltää peli poikki ja rauhassa miettiä uudelleen mitä energiaa ja mitä uusiutuvaa energiaa kannattaa rakentaa, koska:

- tuulivoima lisää vain CO2-päästöjä.
- tuulivoima ei tule koskaan kannattavaksi.
- Suomen tuuliolosuhteet ovat huonot. Saksan tuulivoima tuotti vain 17 % asennetusta tehosta vuonna 2012. Suomen tuulet ovat paljon heikommat kuin Saksan, joka on rakentanut myllyt merelle.
- tuulivoman tekniikka ei Suomessa eikä varsinkaan Pohjois-Suomessa toimi (talvella myllyt ei toimi jään vuoksi ja myllyjen ikä vain 12-15 vuotta).
- tuulivoima nostaa kohtuuttomasti kotitalouksien sähkön hintaa
- tuulivoima nostaa teollisuuden sähkön hintaa ja lisää sen vuoksi työttömyyttä.
- tuulivoiman tukeminen vääristää koko energiamarkkinaa.
- tuulivoima ei ratkaise meidän eikä minkään muun maan energian tuotantoa.
- tuulivoima tarvitsee säätövoimaa, joka on fossiilista energiaa.
- tuulivoiman vuoksi joudutaan rakentamaan lisää sähköverkkoja. Saksassa joudutaan investoimaan 120 miljardia euroa verkkoihin.
- tuulivoima ei luo työpaikkoja eikä tue kotimaista työllisyyttä.
- tuulivoima pilaa maisemat ja vaikuttaa ihmisten asumisviihtyvyyteen.
- tuulivoima tuottaa melusaastetta, valosaastetta ja maisemasaastetta ja sen lisäksi vain lisää CO2 päästöjä.
- tuulivoima eriarvoistaa ihmisiä. Kaupunkilaisten on helppo kannattaa tuulivoimaa, kun eivät koskaan altistu sen negatiivisille vaikutuksille.
- tuulivoima laskee kiinteistöjen arvoa, joka lisää ihmisten eriarvoisuutta ja rikkoo perustuslaillisen omaisuuden suojan.

jne.jne.jne.

Tuulivoiman puolustajaksi jää vain raha, jonka tuulivoiman tuottajat saavat syttötariffitukena. Kaikki muut esitetyt puolustelut eivät perustu tosiasioihin.

Ruosin tiedeakatemia antoi julkilausuman jo vuonna 2012, jossa se kertoi suunnilleen samat asiat kuin yllä ja kehoitti hallitusta tuulivoiman rakentamisen sijaan keskittymään liikenteen päästöihin. Saksalaiset ja englantilaiset lehdet suorastaan kirkuvat, kun kertovat näistä epäkohdista. Meillä Suomessa vielä silitetään myötäkarvaan.

Kaksi peräkkäistä hallitusta on tehnyt vääriä ratkaisuja energian suhteen. Ongelma on se, että politiikassa, toisin kuin liikamaailmassa, omia virheitä ei voi eikä haluta korjata. Oppositiolle ei haluta antaa aseita.

Käyttäjän Tkope kuva
Tommi Jalava

"Jätteitä tulisi hyödyntää tehokkaasti materiaalina ja energiana. Pelkästään Suomen biojätteet riittäisivät 700 000 auton ja puujätteet 8 miljoonan auton polttoaineeksi."

Oikeaa asiaa, mutta lukemat kuulostavat huikeilta. Että suuren perheen biojätteillä saisi jo auton liikkumaan?!

Sen tosiseikan, että Suomi tekee energiapolitiikallaankin taloudellista harakiria, kannattaa muistaa johtuvan paljolti myös viherhömpästä. Puu pitää jättää mätänemään metsään ja turvetta ei saa nostaa. Nämä molemmat asiat pitäisi oikaista, vaikka toki jonkin verran metsääkin voidaan jättää "luonnontilaiseksi".

Bioenergiantuotannon saralla voisi olla tulossa jotain todella uuttakin: moni lampi, kuten suomenlahtikin, on päässyt syystä jos toisesta ravinteikkaaseen kuntoon, joten sopivalla leväjalosteella olisi kukaties mahdollisuudet tuottaa nopeasti kasvavaa biomassaa tarkoitukseen sopivilla vesistöalueilla. Siinä olisi todellinen eko- ja talousteko!

Toimituksen poiminnat