Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Monikulttuurisuus pois nuorisolaista

Aloitan tänään 8.5.2013 muiden kansanedustajien allekirjoitusten keräämisen alla olevaan lakialoitteeseeni, jolla pyritään muuttamaan nykyistä nuorisolakia. Jätän aloitteeni eduskunnan keskuskansliaan ensi viikon perjantaina 17.5.2013. Eduskunnassa lakialoite tulee lähetekeskusteluun myöhemmin.

 

LAKIALOITE
Nuorisolain 1 §:n muuttamisesta

Tietosanakirjan määritelmän mukaan monikulttuurisuudella tarkoitetaan useaan eri kulttuuriin liittyvää tai usean kulttuurin piirteitä sisältävää asiaa. Laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna monikulttuurisuus on merkinnyt käytännön tasolla erilaisten kulttuurien välistä vuorovaikutusta saman valtioksi määritellyn alueen sisäpuolella.

Monikulttuurisuuspolitiikkaa on ylläpidetty Suomessa aktiivisesti lainsäädännön avulla. Tämä julkisen vallan juridinen linja on huomattavissa myös nuorisolaissa (72/2006), jonka tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolain 1 §:n 2 momentissa yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus, kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen mainitaan kyseisen lain tavoitteiden toteutumisen lähtökohtina.

Nuorisolain 1 §:n 2 momentin määritelmä monikulttuurisuudesta nuorisolain tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtana voidaan asettaa yhteiskunnallisten reaalihavaintojen perusteella kyseenalaiseksi. Monikulttuurisuuden on todettu arkielämässä aiheuttavan muun muassa eriarvoistumista sekä heikentävän yleistä yhteiskunnallista vakautta ja turvallisuutta. Tutkimustietoa monikulttuurisuudesta on tuottanut Harvardin yliopiston professori Robert D. Putnam, jonka havainnoista käy ilmi, että monimuotoiset yhteisöt heikentävät yleistä sosiaalista luottamusta yhteiskunnassa. Tämä ilmenee esimerkiksi alentuneena uskona omiin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja luottamuksen puutteena virallisia instituutioita kohtaan. Monikulttuurisuuden negatiivisia vaikutuksia yhteisöille ei vähentänyt tutkimusmateriaalin muokkaaminen luokka- ja tulotason mukaan.

Toimivan ja vakaan monikulttuurisen valtion luominen on epäonnistunut kaikkialla siellä, missä sitä on yritetty. Muun muassa Saksan nykyinen liittokansleri Angela Merkel sekä Iso-Britannian pääministeri David Cameron ovat linjanneet monikulttuurisen yhteiskuntakokeilun epäonnistuneeksi huolimatta vuosikymmenten mittaisista ponnisteluista. Suomessa ja muualla Länsi-Euroopassa harjoitettu monikulttuurisuuspolitiikka on kiistämättä aiheuttanut sen, etteivät maahanmuuttajat ole sopeutuneet vallitsevaan yhteiskuntaan, vaan he ovat eristäytyneet omiksi ryhmikseen. Suomessakaan maahanmuuttajia ei kannusteta tarpeeksi sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin, vaan heitä kehotetaan ensisijaisesti toteuttamaan omia kulttuurillisia tapojaan ja normejaan. Joskus nämä vähemmistökulttuurilliset traditiot saattavat olla täysin ristiriidassa Suomen lainsäädännön ja yhteiskuntajärjestyksen kanssa. Tästä esimerkkinä on muun muassa sukupuolten tasa-arvoon liittyvät epäkohdat maahanmuuttajayhteisöjen sisällä. Tämän lisäksi erilaisen kulttuuritaustan omaavan maahanmuuttajan pääsyä esimerkiksi työelämään tuetaan valtion toimesta etnisten kiintiöiden ja positiivisen syrjinnän keinoin. Näitä käytäntöjä perustellaan muun muassa monikulttuurisuuden tukemisella. Vähemmistökulttuurien ja niiden edustajien erityisasema ja -kohtelu ovat omiaan synnyttämään kateutta ja suurentamaan kuilua valtaväestön ja maahanmuuttajien välillä.

Suomessa on käyty jo usean vuoden ajan julkista keskustelua poliittisten puolueiden nuorisojärjestöjen ja muiden nuorison etuja ajavien kansalaisjärjestöjen saamista valtion myöntämistä tukirahoista. Julkisuudessa on esitetty epäilyjä siitä, että nuorisolain 1 §:n 2 momentin mainitseman monikulttuurisuuden kritisointi nuorisojärjestöjohtoisesti kyseisen lain tavoitteiden toteutumisen lähtökohtana saattaisi jopa johtaa tukien menettämiseen. Monikulttuurisuutta ei kuitenkaan voida missään nimessä asettaa perustuslain 12 §:n turvaaman sananvapauden yläpuolelle. Tosiasiallisesti valtion subvention katkaisu nuorisojärjestöille monikulttuurisuuskritiikin vuoksi uhkaisi vakavasti demokraattista yhdenvertaisuutta ja kansalaisyhteiskunnan moniäänisyyttä.

Suomen valtion tulee turvata kaikille yhtäläiset vapaudet ylläpitää Suomen lain asettamissa rajoissa omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, mutta ei ryhtyä vähemmistöidentiteettien ylläpitäjäksi ja rahoittajaksi. Nuorisolain ei pidä olla tässä tapauksessa poikkeus. Valtiovallan juridisen neutraliteetin säilyttämiseksi nuorisoa koskevan kansalaisyhteiskuntatoiminnan tukemisessa ja nuorison oman arvomaailman kehittymisessä olisikin nuorisolain 1 §:n 2 momentista poistettava monikulttuurisuus kyseisen lain tavoitteiden toteutumisen lähtökohtana.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
nuorisolain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorisolain (72/2006) 1 §:n 2 momentti, seuraavasti:

1 §
Tavoite
- - - - - - - -
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.


Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2013
Olli Immonen /ps

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

29Suosittele

29 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (82 kommenttia)

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Miten olisi, että yksilönvapaudet lisättäisiin kyseiseen tavoitelitaniaan? Olisiko liian radikaali veto? Ongelmahan ei ole monikulttuurisuus sinänsä, vaan kulttuurien laadulliset erot, joista aiheutuu konflikteja länsimaisten arvojen kanssa, joiden lähtökohtana on nimenomaisesti yksilönvapaudet. Näin paalutettaisiin omat arvot paikoilleen ja tehtäisiin edes jonkinlaista pesäeroa tiukkaa yhteisöllistä kuria peräänkuuluttaviin kulttuureihin.

Pentti Juhani Järvinen

Suomesta 30 vuotta sitten ulospotkittuna en täsmällisesti tunne maan uusinta lakien kehitystä. Kun itse jouduin lähtemään NL:n lähetystön HeSarissa julkaisemaan artikkeliin kohdistetun protestin vuoksi, ja kun artikkeli oli Etykin oikeuskorista, jota ei täysin sovellettu Suomessa ja kun olin aiemmin osallistunut sen Etykiin liittämiseen, minkä seurauksia myös tunsin, monet asiat Suomessa nykyään vaikuttavat omituisilta.

Siis miksi yleensä on tehty "nuorisolaki?" Tarvitaanko sitä todella? Vai onko se osa niistä sekavista touhuista, joihin alkuun mentiin Suomen muuttamiseksi DDR:n suuntaan? DDR:n innoitusten äkillinen poistuminen ilmeisesti sotki tätä muutenkin sotkuista soppaa entistäkin enemmän; siellä kiellettyjä asioita "suvaittiinkin" äkkiä Suomessa.

Jos on "nuorisolaki," eikö myös laki keski-ikäisille ja vanhoille ole tarpeen? Onko niitä? Vain onko heidän elonsa maassa "laitonta." Tai toisin sanoen: maassa on perustuslaki, joka täsmentää kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet, joita voi vaatia täysi-ikäisiltä. Lapsilla on oppivelvollisuus, vanhemmilla velvollisuus huoltaa, jne. Mutta mitä kumman järkeä on vaatia asioita, joita ei voi määritellä?

Eikö Suomessa mm. vähemmistöillä jo ole oikeus perustaa omia koulujaan, liittyä omiin "seurakuntiin." Kait niitä täysjärkiset kunnioittavat myös ilman erityislakeja. Tässäkin yhteydessä lakisäätäjä on ottanut esiin käsitteen "nuorisolain henki." Mitä se muka on? Kuka sen määrittelee? "Totuuden" vai "Rakkauden" ministeriö? Miksei Perustuslakituomioistuinta vaadita maahan?

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Siis miksi yleensä on tehty "nuorisolaki?"

Kansanedustajat haluavat jättää puumerkkinsä tehtailemalla lakeja. Halosen kauden eduskunnat näköjään aloittavat lain jos lain sanoilla "tämän lain / momentin tehtävä / tarkoitus on lisätä monikulttuurisuutta ..."

Kehityskulusta syntyy lisää valvontaa, byrokratiaa ja lakien aiheuttamia menoja joita valtio ei koskaan esim. kunnille täysmääräisesti kata. Nyt ollaan kehityksen siinä pisteessä että yksikään kunta ei ilman velkantumista selviä tästä lakimäärästä, lakimääräisistä velvotteista. Idealistisessa visiossa tulevien hallitusten tulisikin alkaa karsia lakien määrää joka vähentäisi byrokratiaa, menoja ja niin edelleen.

Henri Ilmonen

Kannataisiko Nuorisolain johdannosta poistaa saman tien sanat "yhdenvertaisuus ja tasa-arvo", eihän persunuoret hyväksy sukupuolineutraalia avioliittoakaan (naispappeus..?).

Saattaisivat sitten saada avustuksia ihan laillisesti.., olettaen, että noudattavat terveitä elämäntapoja...

Petri Kivikangas

Ei sukupuolineutraalissa avioliitossa ole kyse tasa-arvosta tai yhdenvertaisuudesta. Kuka tahansa täysivaltainen suomalainen voi mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen kanssa - myös homot.

Samuli Mikkola

Toi homo voi mennä naimisiin heterosti on melkein yhtä hyvä aus töks töks läppä kuin oli on rasistista dissata rasistia ihi ihi hii... Aivan kun hassus hauskat käsiteleikit asian jotenkin muuttaisivat. Kyse on sukupuolineutraalista avioliitosta juuri siksi, että se olisi tasa-arvoinen eri seksuaalisille identiteeteille. Homoseksuaalista identiteettiä on tietääkseni vaikea heteroavioliitossa toteuttaa.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #63

Avioliitto on ihmisen luoma instituutio. Seksuaalinen identiteetti yksilöllinen ominaisuus.

Avioliittoon mentäessä sinulta ei kysytä seksuaalista identiteettiäsi eikä kuinka aiot sitä toteuttaa vai aiotko ollenkaan.

Kaksi eri asiaa.

Petri Kivikangas Vastaus kommenttiin #72

Mikä on homoseksuaalisen avioliiton yhteiskunnallinen funktio? Vai tuleeko valtion virallistaa ihmissuhteita ajattelematta suhteiden yhteiskunnallista funktiota? Ei nyt mennä puudelivertauksiin, mutta miksi minulla ei tulisi olla oikeutta virallistaa myös ystäväsuhteitani? Koska ystäviä on yleensä useampia kuin yksi, haluaisin luonnollisesti virallistaa useamman ystäväsuhteen, jolloin termit "parisuhde" ja "avioliitto" ovat harhaanjohtavia, etenkin jos haluan virallisten ystäväsuhteiden lisäksi elää myös virallisessa parisuhteessa.

Henri Ilmonen

Huono, vanha vitsi, otan osaa...

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #65

Ilmonen. Sinustako homous on vitsi?

Henri Ilmonen Vastaus kommenttiin #69

Miks ruotsalaisessa poliisiautossa on aina nais- ja miespoliisi..?.

Petri Haapa
Matias Härkönen

Minua tuossa häiritsee tuo monikulttuurisuus, kun sen nojalla toiset voi saada enemmän rahaa kun toiset. Se on kuin taikasana. Ei kaikki toiminta voi liittyä monikulttuuriin, mutta kaikkeen toimintaan voi toki osallistua ihmisiä kaikista kulttuureista. Nyt kuitenkin hakemuksissa voidaan edellyttää että toiminta jollakin tavoin edistää monikulttuurisuutta.

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

"Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa kasvu- ja elinoloja." Näin todetaan lain perusteluista vuodelta 2006. Ensimmäisen nuorisolakinsa Suomi sai vuonna 1972, mutta toki sitäkään ennen maamme nuoriso ei elänyt laitonta aikaa. Tämä nyt voimassa oleva laki on järjestyksessään neljäs nuorisolaki maassamme ja sitä on täydennetty mm. etsivää nuorisotyötä ja nuorisotakuuta koskevilla lain sisällöillä. Uutta tässä v. 2006 voimaantulleessa nuorisolaissa on se, että nuorisopolitiikka on nostettu yhtenä neljästä kehittämisalueesta niin keskeiseen asemaan, että tuosta lähtien on määritelty hallituskausittain Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma.

Nuorisolain tarkoituksena on mm. varhaisen puuttumisen ja sosiaalisen vahvistamisen kautta edistää lasten ja nuorten elinoloja, edistää heidän harrastusmahdollisuuksiaan sekä mahdollistaa mahdollisimman hyvä tie kohti osallistuvaa ja hyvää aikuisuutta. Nuorisolailla on aivan oma erityislaatuinen merkityksensä tulevaisuuden yhteiskunnan luomisessa. Tähän liittyy se yhteisesti hyväksyvämme suomalainen arvopohja, mihin kuuluvat eri kulttuuristen taustojen hyväksyminen ja yhteistyö yli kulttuurirajojen toisiamme kunnioittaen.

Kansanedustaja Immosen lakialoite sopii hyvin siihen kuvaan, minkä Suomen Sisu ja sen edustama linja persuista, on sisäänpäin kääntyneenä, sulkeutuneena ja toisia kulttuureja kunnioittamattomana ryhmänä itsestään antanut. Lakialoite tullee saamaan ansaitsemansa kohtelun eduskuntakäsittelyssä.

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2006/3/uusi_nu...

Käyttäjän TimoKRisnen kuva
Timo Rsnn

Monikulttuurisuus,suvaitseminen ja rasismin vastustaminen ovat muuttuneet jonkinlaiseksi uskonnoksi.Jotkin viranomaiset muistuttavat jo pappeja tulkiten pyhiä lakitekstejä ja tuomiten jumalanpilkkaajia!

Käyttäjän Rajasusi kuva
Jouko Siivonen

Minä pidän oikeimpana monikulttuurisuuden määrittelynä sitä, joka löytyy Stanfordin filosofisesta ensyklopediasta: "Multiculturalism is a body of thought in political philosophy about the proper way to respond to cultural and religious diversity. Mere toleration of group differences is said to fall short of treating members of minority groups as equal citizens; recognition and positive accommodation of group differences are required through “group-differentiated rights.” Suomeksi sanottuna kyse ei ole pelkästään suvaitsevuudesta vaan siitä sallitaanko ryhmäkohtaiset erioikeudet keinona suhtautua kulttuuriseen ja uskonnolliseen moninaisuuteen. Jos ne sallitaan voidaanko enää puhua universaaleista ihmisoikeuksista?

Irmeli Koivuhalko-Pyjama

Aivan loistavaa, tämän takia sinua on äänestetty!

Jari Teräväinen

Monukulttuurisuus, onko se vähän samanlainen sana kuin aikoinaan 80-luvulla oli tää hallitturakennemuutos ?:)

Lauri Korhonen

Oikealla asialla.

Wikipedia monikulttuurisuudesta:

"Monikulttuurisuus käsitteenä tarkoittaa useaan kulttuuriin liittyvää tai usean kulttuurin piirteitä sisältävää asiaa[1]. Käsitettä käytetään ainakin kolmella tapaa: synonyymina kulttuuriselle monimuotoisuudelle, kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvään poliittiseen ohjelmatyöhön tai poliittiseen kokonaisnäkemykseen kulttuurisen monimuotoisuuden hallinnasta[2][3]. Monikulttuurisuuden käsite on laajentunut etnisten ryhmien lisäksi koskemaan myös erilaisia alakulttuureita kuten vammaiset ja sukupuolivähemmistöt [4][5][6][7]."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Monikulttuurisuus

Mikäli PS nuorissa asiana on edistää esimerkiksi suomalaista ja saamelaista kulttuuria niin tavoite moniukulttuurisuudesta on saavutettu.

Kaksi kansallista kulttuuria täyttää monikulttuurin määritelmän onhan se myös "useita". Suomalaisessa kulttuurissa on useita piirteitä joten jo pelkkä suomalaisen kulttuurikirjon ajaminen täyttää määritelmän "useita". Tällöinkin voidaan käyttää soveltavasti termiä "monikulttuuri".

Wikipedia kulttuurista:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuuri

Kulttuurilla on monia toisiinsa liittyviä merkityksiä:

- yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus: tässä merkityksessä käytetään myös sanaa sivistys.[1]

- Yhteiskuntatutkimuksen näkökulmasta: erottelujen järjestelmä, jonka avulla ihminen luokittelee ympäristöä, arvottaa itseään ja muita sekä rakentaa identiteettiä.[2]

- Jaettujen asenteiden, arvojen, tavoitteiden ja käytäntöjen kokoelma, joka on luonteenomainen instituutiolle, organisaatiolle tai ihmisryhmälle.

- Opittujen ja opetettavien taitojen tai kykyjen summa.

- Ne käytöksen piirteet, jotka vaihtelevat maantieteellisesti alueittain.

Kuten huomataan monikulttuurisuus ei edellytä että "useat" kulttuurit edustaisivat eri maiden kulttuureita.

Lisäämällä soppaan suomalainen - ja miksei se saamelainenkin - ruokakulttuuri musiikkikulttuuri olutkulttuuri viinikulttuuri kaupunkikulttuuri maaseutukulttuuri jne. vahvistetaan monikulttuurisuuden määritelmää järjestön toiminnassa.

Jos tämä määrittely ei riitä kysykää pitääkö suomalaisten poliittisten nuorisojärjestöjen hyväksyä ja edistää kaikkia maailman kulttuureita? Laittakaa vastapuoli perustelemaan näkemyksensä - mitä laissa tarkoittaa monikulttuurisuus?

Tarvitaanko järjestön tavoitteeksi ja repertuaariin k a i k k i kulttuurit mitä maailmalla on tarjolla jotta lain henki ja kirjain täyttyy?

Oikeasti monikulttuurisuus on vain ideologia. Lakiin lisättynä sillä ei ole mitään sellaista arvoa jonka perusteella voidaan määritellä täyttääkö jokin nuoriso tms järjestö toiminnalle asetettavat vaatimukset. Monikulttuurillisuus on vaikeasti määriteltävä asia eikä ollenkaan yksiselitteinen. Sisältää kaiken eikä toisaalta edellytä yhtään mitään.

[muokattu]

Käyttäjän joonasl kuva
Joonas Lyytinen

Perussuomalaisten argumentaatiokurssi, osa 12,3*10^4:

Jos valtio ei tue tahon X toimintaa, se rajoittaa tahon X sananvapautta.

Lauri Korhonen

Toisin sanoen Lyytinen kertoo kannattavansa valtion omia kansalaisiaan kohtaan harjoittamaa valikoivaa tukipolitiikkaa.

Eikä pelkästään sananvapautta vaan toimintavapauksia myös. Vähemmän rahaa tarkoittaa tietenkin myös vähemmän mahdollisuuksia harjoittaa toimintaa. Sinun urheilumiehenä pitäisi tämä tietää. Voitaisiin ottaa kuntien ja valtion tuki urheilulta ja katsotaan kuinka moni jatkaa miekkailuharrastusta ilman tuettuja liikuntapaikkoja. Deal?

Käyttäjän joonasl kuva
Joonas Lyytinen

Ensinnäkin, valtio ei oikeastaan merkittävästi tue liikuntapaikkoja, kunnat tukevat. Ja kunnat kohdentavat tukea jo nyt erittäin merkittävästi tietynlaisille toiminnoilla ja ryhmille. Esimerkiksi Helsingissä liikuntaseurojen toiminta-avustuksia kohdennetaan pääosin lapsi- ja nuorisoliikuntaan ja lähdetään siitä, että aikuiset maksavat liikuntaharrastuksensa itse.

Koko julkisen sektorin tukipolitiikka on lähes poikkeuksetta valikoivaa: valitaan mitä kulttuurilaitoksia ja taiteilijoita tuetaan taiteellisin ja taloudellisin perustein, mitä elinkeinoja tuetaan aluepoliittisin ja elinkeinopoliittisin perustein, valikoidaan keitä urheilijoita tuetaan tulosten ja muiden tekijöiden perusteella.

Eli, kyllä, valtion tukipolitiikan tulee olla valikoivaa. Valintaperusteista pitää toki voida keskustella ja ne nimenomaan ovat niitä poliittisia kysymyksiä, mutta ajatus, että valtio tukisi täysin valikoimatta ihan mitä tahansa toimintaa on hömelö ja ihan taloudellisten realiteettienkin kannalta mahdoton ajatus.

Sanan- tai yhdistymisvapaus ei missään, koskaan ole ollut eikä tule olemaan tae siitä, että julkisen vallan velvollisuus on automaattisesti tukea kaikkea noiden kahden perusoikeuden piirriin kuuluvaa toimintaa.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #31

Ensinnäkin "ei merkittävästi" tarkoitaa että valtiokin tukee liikuntapaikkoja. Siis myönnät mitä kerroin. Toisaalta vahvistat mielikuvaani siitä että sinusta eriarvoisuus on hyvä juttu.

Valintaperusteistahan nyt on mitä suuremmassa määrin kyse ja niistä itsekin totesit "pitää toki voida keskustella". Sitä Immonen juuri tekee siinä työssä johon hänet on demokraattisesti valittu. MOT.

Ollaksesi looginen ja rehellinen sinunkin pitäisi myöntää että Immonen on aloitteellaan oikealla asialla. Immonen nostaa keskustelua valintaperusteiden takana olevista säädöksistä - nostaa keskustelua lain sisällöstä johon vedotaan kun valintaperusteista ja sitä kautta tuen jakamisessa päätetään.

Ei mulla muuta. Palataan jos aihetta ilmenee.

Käyttäjän joonasl kuva
Joonas Lyytinen Vastaus kommenttiin #41

Immosella on täysi oikeus ehdottaa muutoksia noihin jakoperusteisiin. Sen sijaan argumentti, että valintakriteerit sinällään olisivat sananvapauden vastaisia on järjetön. Lisähuomautuksena pitänee todeta vielä, että että tämän lisäksi väite, että "monikulttuurisuutta vastustavilta" järjestöiltä olisi evätty avustuksia ei liene mitenkään empiirisesti tosi. Tai jos on, niin olisi hyvä saada joku esimerkki tapauksesta, jossa tällä perusteella joltain taholta olisi tuki evätty.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #48

Immosen argumentti pätee.

Kulttuuriministeri Arhinmäki blogissaan jo 2011 itse yrittää ensin kumota ettei kyse ole sananvapauden rajoittamispyrkimyksestä "Kysymys ei ole järjestötoiminnan tai sananvapauden rajoittamisessa. Ne ovat arvoina edelleen pyhiä.".

Heti perään Arhinmäki kuitenkin toteaa "Mikäli järjestöt kuitenkin saavat valtionapua, on niiden noudatettava nuorisolain kirjainta ja henkeä.".

Ja jatkaa "Nuorisotyön avustuksia myönnettäessä aiotaan entistä tarkemmin kiinnittää huomio arvopohjaan, joka nuorisotyötä ohjaa."

http://www.paavoarhinmaki.fi/blogi/2011/ei-valtion...

Ei siis vaadita pelkästään kirjainta vaan myös oikeaksi määriteltyä henkeä. Vain toinen puoli monikulttuurisuuteen liittyvistä mielipiteistä on sallittu muuten avustukset menevät harkintaan.

Julkisuudessa on jo myönnetty että PS Nuorten ohjelma ei ole ristiriidassa lain kirjaimen tai hengen kanssa. Mutta "Yksittäiset mielipiteet" onkin jo toinen juttu siispä koko järjestö on epäilyksenalainen.

Keskustelu on ehkä sallittua mutta sanat pitää valita oikein - tai muuten.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard Vastaus kommenttiin #31

Lyytinen (kommentti 31),

Muistutan että nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi ovat opm:n itsenäisiä hallinnollisia yksiköitä. Nuorisotoimi ei jaa avustuksia nuorten urheiluseuroille eikä tue liikuntapaikkojen rakentamista. Nuorisotoimi tukee nuorisotutkimusta ja yhteiskunnallisia sekä poliittisia nuorisojärjestöjä. Koordinoi kansainvälistä toimintaa valtioiden tasolla, kuten jokainen yllä mainituista yksiköistä tekee omalla tahollaan.

Liikuntatoimen toimenkuvaan kuuluu taasen tukea liikuntaa ja urheilua niin tutkimuksen kuin käytännön urheiluseura tasolla. Myöskin kilpaurheilun tukeminen, mm. KIHU:n toiminta (kilpaurheilun tutkimuslaitos) sekä UKK-instituutti ovat valtion liikuntatoimen keskeisiä yhteistyökumppaneita. Liikuntatoimi tukee kunnallisen liikuntapaikkarakentamisen ohella myös yksityistä alan toimintaa, josta esimerkkinä opm:n taannoinen tuki Hjalliksen Areenan rakentamiseen.

Kulttuuritoimi on taasen oma hallinnollinen yksikkönsä joka nimensä mukaisesti tukee vastaavasti kulttuurielämää.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Korhonen kirjoitti: "Toisin sanoen Lyytinen kertoo kannattavansa valtion omia kansalaisiaan kohtaan harjoittamaa valikoivaa tukipolitiikkaa."

Tarkoittaako Korhonen, että julkinen valta tukiessaan joitakin asioita ei saisi arvottaa tukemisensa kohteita? Se kai tarkoittaisi, että jos valtio katsoo asiakseen tukea hyviä asioita edistävää niin pitää tukea myös pahoja. Esimerkiksi jos tuetaan terveitä elämäntapoja niin pitää tukea myös huonoja eli jos tuetaan raittiutta niin on tuettava myös kännäämistä.

Kyse ei ole sen enemmästä kuin siitä, että monimulttuurisuutta ja kulttuurisen erilaisuuden sietämistä pidetään suotavampana kuin kaikkien pakottamista yhteen kulttuuriin. Meillä on historiassa ja nykymenostakin monokulttuuriin pakottamisesta niin selviä huonoja esimerkkejä, että on käsittämätöntä jonkun vielä sellaista haluavan.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #70

Myyryläinen. Sitähän myös sukupuolineutraalia avioliittolakia ajavat haluaisivat - että valtio ei arvottaisi kohteita. Ei haluttaisi että valtio tukee nykyistä avioliittokäytäntöä vaan kaikkia pitäisi koskea samat säännöt seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta eli kuka tahansa voisi mennä avioon kenen tahansa kanssa.

Ettet vain ajaisi kaksoistandardeja?

Oletko sokea pidätkö suomalaista kulttuuria monokulttuurina?

Pidätkö kaikkia maailman kulttuureja ja tapoja tervetulleina Suomeen - ihan kaikkia?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #75

Korhonen pitää sukupuolineutraalia avioliittolakia arvottamattomana. Minä en vaan minusta siinä arvotetaan tasa-arvoa ja yhtäläisiä oikeuksia tarkeämmäksi kuin vanhat seksuaalisuutta rajoittavat normit.

En aja kaksinaismoralismia (huom. kaksoisstandardit ovat kielellisesti jenkismi).

En myöskään pidä Suomea monokulttuurina. Päinvastoin pidän Suomea monikulttuurisena ja sen takia monikulttuurisuuskritiikkiä pösilönä.

Kaikkien maailmankulttuurien ja tapojen kirjo on melkoisen laaja. Joukkoon mahtuu varmaan sellaisia joista en pidä. Samaten Suomessa ihan suomalaisillakin on tapoja joista en pidä. Minun tykkäämiseni ei kuitenkaan ole mikään kriteeri siihen pitäisikö joku kulttuuri tai tapa päästää Suomeen.

Santeri Halmetoja

Mikähän olisi vihreiden nuorten kanta siihen, että heiltä otettaisiin tuki pois ja kaikille muille se jäisi?

Halpamainen veto.

Käyttäjän joonasl kuva
Joonas Lyytinen

Ööh, keneltä on otettu tuki pois?

Käyttäjän tapio kuva
Tapio Äyräväinen

Aivan loistavaa, Olli.

Näitä onkin odotettu pari vuotta.

Pari vuotta on myös vielä aikaa.

Aloiteella ei ole mahdollisuuksia mennä läpi, mutta pääasia, että näitä tehdään.

Käyttäjän jtk kuva
Juha Korhonen

Hyvä Immonen, tehdään Suomesta Pohjolan Iran! Oikealla uskonnolla tietysti...

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Korhonen, Suomella on jo suunta katsottuna mikäli Vihreiden puheenjohtajan ja työministerin ominaisuudessa valtiollisen kanavan ajankohtaisohjelmassa pari vuotta sitten lausuttu Anni Sinnemäen visio on edelleen voimassa.

Sinnemäen mukaan tulevaisuutemme ei ole suinkaan Iran, vaan Afrikansarven meininki.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Nuorisolailla on määritelty, että kaikkien täyspäisten nuorten toimintaa voidaan tukea. Ihan hyvä sellaisenaan.

Lauri Korhonen

Uimonen. Täyspäinen on aika rahvaanomainen määritelmä. Mutta väitätkö tai annatko ymmärtää että laki rajaa mm eri tyyppisistä mielenterveyshäiriöistä kärsivät nuoret ml mahdollisesti traumoista kärsivät maahanmuuttajanuoret pois tuen piiristä?

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

En ihan suoralta kädeltä menisi vertaamaan vaikka partiolaisia ja 60+v demari 'nuoria'. Laki on poikkeuksellisen huono.

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Mikä ihmeen peikko monikulttuurisuus on arvoisalle kansanedustajalle? Globalisoituvassa maailmassa monikulttuurisuuden pitäisi olla itsestäänselvyys.

Ari Lotvonen

Miksi itsestäänselvyyttä pitää erikseen tukea ja pitää perusteena mm. tukien jakamiselle ja jakamatta jättämiselle?

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Tietoa vai luuloa: "pitää perusteena tukien jakamiselle ja jakamatta jättämiselle"?

Itsestäänselvyyttä on syytä korostaa silloin, kun jotkut piirit eivät ymmärrä asiaa itsestäänselvyydeksi.

Ari Lotvonen

Jos nuorisolailla on määritelty, että kaikkien täyspäisten nuorten toimintaa voidaan tukea...

Niin miksi ihmeessä kommunistisille yms. vasemmistolaisille anarkistijärjestöille annetaan suuret tuet?

Ei kukaan vasemmistolainen voi olla täysipäinen.

Henri Ilmonen

Mikä teitä persunuoria oikein vaivaa?
Kesä tulossa ja kaikki.

Perustakaa vaikka lennokkikerho, 20 000:n nuorisoavustuksella saa esim. tälläisen:

http://www.keltainenporssi.fi/search/harrastukset-...

Propelli ja kaikki, pilottitakki kaupan päälle...

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.ksbs...

Lauri Korhonen

Vaivaisiko aiheellinen huoli eriarvoisuudesta?

Henri Ilmonen

Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuu näyttää jäävän demareiden huoleksi... Samuli Voutila (ps-jugend/hki) on enemmän huolissaan susista ja lohista...

http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/135...

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #50

Lisää floppeja demarit mitä ilmeisemmin hakevatkin?

YLE: "Nuorisotakuu vaikuttaa täydeltä flopilta" – Uusi laki vaikeuttaa nuorten pääsyä työpajoille

http://yle.fi/uutiset/nuorisotakuu_vaikuttaa_tayde...

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi

"Henri Ilmonen" etkö enää kannatakaan naiskentelua ympäriinsä ja euroviisuja? Alkaako itsesensuuri ja paine poliittiseen korrektiuteen saada niskalenkin sinustakin?

Henri Ilmonen

Kristiina, katso sinäkin: www.porn , se helpottaa..

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #94

Mihinkä se on sinua helpottanut ei nimittäin siltä vaikuta?

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Yhteenvetosi Robert D. Putnamin julkaisusta "Bowling Alone: America's Declining Social Capital", johon todennäköisesti viittaat, on virheellinen.
Julkaisu käsittelee USA:ta. Kun ottaa huomioon USA:n rasistisen historian ja lähihistorialliset sotatoimet ulkomailla sekä tapahtumat maan sisällä, ei ole ihme, että raja-aidat etnisten ryhmien välillä ovat korkeat. Julkaisun yleismaailmallisuus on romutettu sen sileän tien, koska maissa, joissa etnisten ryhmien väliset aidat ovat perinteisesti olleet matalia, ryhmien määrällä, koolla tai koostumuksella ei juurikaan ole havaittu vaikutusta ihmisten kansalaisaktiivisuuteen. Sen sijaan kansalaisaktiivisuus on viestintävälineiden kehittymisen myötä monipuolistunut, olkoon vaikka tämä Uusi Suomi siitä esimerkkinä.

"Suomessakaan maahanmuuttajia ei kannusteta tarpeeksi sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin, vaan heitä kehotetaan ensisijaisesti toteuttamaan omia kulttuurillisia tapojaan ja normejaan."

Pöyristyttävä väite, vaikka käytätkin liukkaan niljakasta ja epämääräistä sanaa "tarpeeksi". Kotouttamisen tarkoituksena on nimenomaan sopeuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen kieleen, kulttuuriin, tapoihin ja normeihin. Kotouttamisen tehtävä ei ole repiä maahanmuuttajan jo valmiiksi rakentunutta identiteettiä riekaleiksi ja aivopestä tilalle uutta identiteettiä.

Lauri Korhonen

Entä jos maahanmuuttajan identiteetti ei hyväksy suomalaista kulttuuria tapoja tai normeja? Revitkö ja rakennatko uuden identiteetin vai annatko vapasti toteuttaa omaansa?

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Yksikään maahanmuuttaja ei maahan tullessaan tai jo maassa ollessaan hyväksy tai siedä kaikkia suomalaisia tapoja, esim. alastomuus saunassa, eikä sitä koko kulttuurin kirjoa voi täysin minkäänlaisissa olosuhteissa opettaa, vaan ne tulevat vastaan ajan myötä eikä yhteentörmäyksiltä voi välttyä. Suomalaisen yhteiskunnan asettama paine yksilön suhteen on kuitenkin niin voimakas, että ajan myötä hänen identiteettinsä sopeutuu sietämään ja jopa hyväksymään ne ja toimimaan tapojen ja normien mukaan. Muussa tapauksessa hän syrjäytyy siinä missä suomalaisetkin.

Ja kyllä, hän saa Suomen lakien ja asetusten puitteissa toteuttaa omia tapojaan ja olla oma itsensä siinä missä me suomalaisetkin.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #57

Kuulostaa kuin sinulla syrjäytyminen olisi hieman bad luck -juttu. Eipä juuri muuta?

Ehkä olet oikeassa. Voisi kuvitella että jotkut jopa kaipaavat lisää syrjäytymistä Suomeen sen verran varmoja mielipiteitä tässäkin ketjussa on esiintynyt.

En tietä suomalaisissa vankiloissa olevien maahanmuuttajataustaisten vankien määrää tällä hetkellä mutta kuulema ne ovat huomattavat.

Yhtä kaikki tämän blogin aihe ei ole maahanmuuttopolitiikka eli lopetan aiheesta tähän.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Korhonen juttelee:

"Entä jos maahanmuuttajan identiteetti ei hyväksy suomalaista kulttuuria tapoja tai normeja?"

No, sitten hänellä varmaan voi käydä aika pitkäksi tässä maassa. On varsin todennäköistä, että hän muuttaa aikanaan muualle.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #89

Jalonen. Enpä ihmetelisi jos maastamuuton sijaan pyrkisi muovaamaan suomalaista yhteiskuntaa paremmin hänelle sopivaan muottiin. Tai sitten ehkä valitsee valtion tarjoaman täyden ylläpidon tavalla tai toisella. Tai jotakin.

Oliko se Suomalaisuuden liitto jossa sinä itse vaikutat?
http://www.suomalaisuudenliitto.fi/

Käyttäjän mikael kuva
Mikael Lönnroth Vastaus kommenttiin #96

"Enpä ihmetelisi jos maastamuuton sijaan pyrkisi muovaamaan suomalaista yhteiskuntaa paremmin hänelle sopivaan muottiin."

Tämä pitäisi tietysti jollain lailla estää. Äänioikeus pois heiltä, jotka ovat asioista eri mieltä tms.

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Lisäys: en ole itse lukenut Putnamin julkaisua.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen Vastaus kommenttiin #56

Hohhoijaa Korhosen argumentaatio. Vähän fiksumpi tajuaisi olla hiljaa jos ei tiedä asiasta mitään.

Jukka Mäkinen

"Kotouttamisen tarkoituksena on nimenomaan sopeuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen kieleen, kulttuuriin, tapoihin ja normeihin."

Väärin. Kotouttamisen tarkoitus on työllistää kotouttajia ja tuottaa voittoa kotouttamisbisnekselle.
Lisäarvona saadaan puvimussuille eksoottisia ruokakokemuksia ja muuta ihqua jännää.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Immonen on tainnut nukkua historian tunneilla, Suomi on ollut jo vuosisatoja monikulttuurinen maa. Eri kulttureista imetyt tavat ovat muotuneeksi tavaksi miten suomalaiset pääosin elävät, tosin sekin on muuttunut ja muuttuu tulevien vuosikymmenten aikana. Lotvoselle, mielestäsi sellaiset kirjailijat kuten Väinö Linna, Lauri Viita, Hannu Salama, P.Saarikoski tai vaikkapa Arto Paasilinna ja edesmennyt Tommy Taberman eivät olisi täyspäisiä.

Käyttäjän immonen kuva
Olli Immonen

Henkilökohtaisesti näkisin, että tilanne sen suhteen, millä tavalla tapoja eri kulttuureista imetään on muuttunut Suomessa merkittävästi erityisesti islamilaisista tai muista ei-länsimaalaisista maista alkaneen maahanmuuton seurauksena viimeisten 20 vuoden aikana. Useat kyseisistä maahanmuuttajista ovat tuoneet maahamme valtavirrasta radikaalisti poikkeavia tapoja, jotka eivät yksinkertaisesti ole yhteensovitettavissa länsimaisen suomalaisen elämäntavan kanssa.

Laajemmin tarkasteltuna maahanmuuttoilmiö oli länsimaisen kulttuurialueen piirissä aina 1950-luvulle asti lähes kokonaan läntisen maailman sisällä tapahtuva ilmiö. Eurooppalaiset kulttuurivaltiot olivatkin olleet siis ns. kypsiä kulttuureja jo vuosisatoja, minkä vuoksi laajamittainen ei-länsimaalaisten ihmisten pysyvä muutto Eurooppaan kuluneen puolen vuosisadan aikana on ollut lähinnä eurooppalaisten valtioiden kulttuurillisista yhtenäisyyttä häiritsevä tekijä ja taloudellinen rasite.

Henri Ilmonen

"Parodia on käynyt mahdottomaksi, he tekevät sen itse..." (Paavo Haavikko)

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

Käytkö koskaan pizzalla, burgerilla - tai maistuuko jäätelö, olut, chateaubriand, stifado tai pelmenit? Ajatko tien oikeaa puolta tai käytätkö slangisanoja - okei? Jos vastasit johonkin näistä myönteisesti olet monikulttuurinen henkilö ja arvostat monikulttuurisuutta.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #78

Ai monikulttuurisuus onkin pelkkää ruokakulttuuria ja muita mukavia asioita. Kiva tietää.

Arvostaahan saa mutta ei se tarkoita sitä että Immosen pitäisi maksaa sinulle sinunkin pihvit oluet ja muut. Eikä sitä että pizza pitäisi olla turistin tekemä jotta siitä olisi lupa nauttia.

Samuli Mikkola

Tässäkin tulee taas tämä, että ellei Soini olisi pelkurimaisesti luistanut hallitusvastuusta, nuorisotuista tuskin päättäisi Arhinmäki.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Hiemankaan avoimet kultuurit ja yhteiskunnat ovat väistämättä monikulttuurisia. Immonen ei voi sitä estää sulkemalla omat silmänsä ja yrittämällä peittää myös muiden silmät. Jos jonkun, vaikka Immosen, mielestä joku asia ei toimi, oikea ratkaisu olisi pyrkiä toimimaan sen korjaamiseksi eikä yrittää kieltäytyä näkemästä ilmiötä.

Immosella menee käsittämättömästi sekaisin vähemmistökulttuurien tukeminen ja nuorisolain hakema monikulttuurisuuden edistettävyys. Sitä paitsi sananvapautta ei monikulttuurisuuskriitikoilta ole oltu viemässä vaikka monikulttuurisuuden edistäminen arvotettaisikin kannatettavammaksi kuin sen vastustaminen.

Immosen esimerkit eurooppalaisten porvaripoliitikkojen lausunnoista ei ole mikään todiste minkään epäonnistumisesta vaan vain puoluepoliitikkojen lausuntoja puoluepoliittisiin päämääriin pyrittäessä. Ihan samanlaisella asialla taitaa olla Immonenkin eli kalastelemassa yhteiskunnan syvimmissä ja pimeimmissä pohjamujuissa.

Lauri Korhonen

Suomi on monikulttuurinen jo sitäkö yrität kertoa?

Siinä tapauksessa kaikki toiminta Suomessa liittyy tavalla tai toisella monikulttuurisuuteen. Tarkoittaa sitä että perusteet nuorisolain muuttamiselle ovat selkeät aivan kuten Immonen ehdottaa.

"Monikulttuurillisuus on vaikeasti määriteltävä asia eikä ollenkaan yksiselitteinen. Sisältää kaiken eikä toisaalta edellytä yhtään mitään."

http://immonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139753-mon...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Korhonen kirjoitti: "Siinä tapauksessa kaikki toiminta Suomessa liittyy tavalla tai toisella monikulttuurisuuteen. Tarkoittaa sitä että perusteet nuorisolain muuttamiselle ovat selkeät aivan kuten Immonen ehdottaa."

Ei, vaan päinvastoin. Kun suomi on monikulttuurinen niin Immosen lakimuutosehdotus on yritys sulkea silmät tosiasioilta. Toisaalta Immosen yritys lienee nostaa kulttuuriemme monimuotoisuuden rajoittamiseen pyrkivien toimet samanarvoiseksi kuin yhteiselämän helpottamiseen pyrkiminen. Immosen tavoitteet lienevät selvät mutta niiden perusteet eivät kestä päivänvaloa sillä sieltä paljastuu yritys väkivaltaiseen pakottamiseen yhteen muottiin. (huom. kaikki väkivalta ei ole fyysistä).

Jari Vuorinen

Kultuuri syntyy sisäisenä tarkoituksena,joten jonkin kultuurin-monikultuurinkin-sitominen ulkoapäin johonkin lakiin on outoa.

Niinpä monikulttuurisuus voidaan perustellusti poistaa nuorisolaista.

Matti Mottonen

Ensimmäinen askel parempaan olisi Nuorisolain kumoaminen.

Mihin ihmeeseen näitä lakeja säädetään? Hallinnon ja puolueorganisation työllistämiseksi?

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Immonen on Suomen Sisu-puheenjohtajuutensa myötä Suomen näkyvin ihmisoikeuskriitikko tällä hetkellä kun Halla-aho nieleskelee pettymyksiään ja Hirvisaari ei edes yritä olla ihmisiksi kommenteissaan esim. oikeuslaitosta kohtaan.

Immonen tietenkin toimii niin kuin kansanedustajan tuleekin eli tekee lakialoitteita niiltä osin kuin kokee lait vääriksi. Mikäs siinä, lakialoitteista äänestetään ja jäädään odottamaan, saako tämä aloite edes kaikkia perussuomalaisia taakseen. Muista puhumattakaan. Olen lähes varma, että ei saa.

Näin Immonen tarjoilee siis mielenkiintoisen pienoistestin perussuomalaisten yhtenäisyydestä.

Käyttäjän JormaHrknen kuva
Jorma Härkönen

Korhonen, olen hyvien kirjojen ja toisenlaisten tekstien ystävä. Hyviä pyhiä!

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #99

Siinä tapauksessa suosittelen lukemaan Kirjoituksia uppoavasta Lännestä ISBN 978-952-92-5213-8.

Henri Ilmonen Vastaus kommenttiin #104

heh! mieluummin grimmin satuja...

Krista Katainen

Hienoa, Olli! Tämä on oikea tapa reagoida. Sinun kaltaisiasi kansanedustajia lisää. Muut persut kitisevät, sinä tartut härkää sarvista.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Koska Suomi on jo monikulttuurinen maa, ei ole järkeä tehdä monikulttuurisuuden huomiottajättävää politiikkaa. Se nyt vaan on fakta, että Suomessa asuu muitakin kuin sukujuuret Suomessa omaavia, valkoihoisia kristittyjä. Perssuomalaisnuorten kannattaisi tämä fakta huomata ja tiedostaa, ja lopettaa monikulttuurisuuden pelkääminen ja inhoaminen.

Santeri Halmetoja

Maailma on aina ollut 'monikulttuurinen', eihän sitä kukaan kiistä. Nyt sanaa mitä ilmeisimmin nuorisolaissakin käytetään tarkoittamaan maahanmuuton lisäämistä.

Perussuomalaisilla nuorilla pitäisi olla oikeus olla kannattamatta lisääntyvää maahanmuutoa ja tätä monikulttuurisuutta, ihan niin kuin Vasemmistonuorilla pitäisi olla oikeus olla kannattamatta 'isänmaallisuutta'.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Nuorisolaissa ei puhuta mitään maahanmuutosta joten se on ihan eri asia kuin ...

Miksi vasemmistonuoret haluaisivat olla kannattamatta isänmaallisuutta. Paistaako tässä läpi, että Halmetojalla on joku oikean isänmaallisuuden mitta ja malli jonka ulkopuolelle hän ei salli muunlaista isänmaallisuutta? Millainenkohan se malli mahtaa olla ja miten paljon siinä mitäkin ainesosaa on?

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

Kansanedustaja Immonen on sentään aloitteellinen kansanedustaja persujen eduskuntaryhmässä. Missä vaiheessa on odotettavissa aloitteita hänen ja hänen ryhmänsä havaitsemien maahanmuuttopolitiikan virheiden korjaamiseen tähtääviä lakialoitteita? Kaksi vuotta on ollut jo aikaa harjoitella lakialoitteiden tekoa ja samanaikaisesti netti on täyttynyt heidän toimestaan maahanmuuttopolitiikkaa arvostelevista kirjoituksista. Vai napanöyhtääkö nämä kirjoitukset vaan ovat?

Toimituksen poiminnat