Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

AYO:lla hankaloitetaan aseharrastusta

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen vastasi 25.10.2012 kirjalliseen kysymykseeni (KK 737/2012 vp) koskien aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen (AYO) päivitettyä versiota. Ilmaisin kysymyksessä huoleni siitä, että ohje tulisi olemaan ristiriidassa voimassa olevan ampuma-aselain kanssa. Toin myös esille, että aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeeseen liittyvät epäkohdat tulisi saada korjatuiksi.

Ministeri Räsäsen vastauksesta paistaa läpi Poliisihallituksen (POHA) käsiala ja POHA:n merkittävä ohjausvoima ministeriin. Vastaus osoittaa huolestuttavalla tavalla Räsäsen välinpitämättömyyttä POHA:n laatimien laittomien ohjeiden kumoamiseen. Vielä ministerikautensa alussa Räsänen tuntui osoittavan aitoa kiinnostusta aselakia ja siihen liittyvän ohjeistuksen toimivuutta kohtaan. Sittemmin kiinnostuksen voidaan nähdä lopahtaneen. Onko ministerin ja hänen oman poliisihallinnosta riippumattoman esikuntansa työmäärä niin iso, etteivät he ehdi paneutua asiaan, vai eikö heitä vain kiinnosta? Ministeri Räsäsestä näyttää tulleen edeltäjänsä Anne Holmlundin lailla POHA:n marionetti.

AYO:n epäkohdat kärjistyvät erityisesti alle 84 cm pituisten kiväärien (muu ase) kohdalla. Vastauksessaan Räsänen muun muassa puolustaa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksiin vedoten lupaviranomaisen tekemiä alle 84 cm pituisten kiväärien hylkäyspäätöksiä. Tämä on kylmä suihku reserviläisammuntaa harrastavien suomalaisten kasvoille. Räsäsen vastauksesta käy ilmi välinpitämättömyys lain noudattamista kohtaan, sillä lakihan ei kategorisoi alle 84 cm pitkiä kivääreitä muita vaarallisempaan luokkaan. Päinvastoin laki nimenomaan sallii ne esimerkiksi reserviläisammunnan lajeissa. Ministeri Räsäsen antaman vastauksen jälkeen onkin odotettavissa, että selkeästi lainvastainen AYO saa jatkoa ja lupakielto tulee olemaan entistä täydellisempi. Näin siis siitä huolimatta, että laissa ei säädetä erityisiä rajoitteita alle 84 cm pituisille kivääreille, kuten puolestaan esimerkiksi taskuaseiden kohdalla on tehty.

Juridiikalla ei näytä olevan uudessakaan AYO:ssa mitään merkitystä. Ohje tulee edeltäjänsä tavoin kohoamaan lain yläpuolelle ja kieltämään alle 84 cm pituiset kiväärit. Tämä vain osoittaa sen, että pelkällä virkamiehen kirjoittamalla ohjeella voidaan kieltää joku asetyyppi, vaikkei eduskunta olisi todennut sitä muita vaarallisemmaksi. Mihin enää tarvitaan parlamentarismia ja kansanedustuslaitosta näistä asioista päättämään?

Suomessa on myönnetty etenkin ennen AYO:n voimaantuloa lupia tuhansille "alimittaisille" kivääreille. Nämä tulevat muuttumaan omistajilleen arvottomiksi, kun niihin ei enää saada hallussapitolupia. Eikö perustuslain turvaama omaisuuden suoja tulisi koskea myös aseita?

Uudesta AYO-luonnoksesta pyydettiin lausuntopyyntöjä eri intressipiireiltä nopealla aikataululla. Kireästä lausuntoaikataulusta johtuen lausuntojen antajat eivät ehtineet paneutua tähän hyvinkin monisyiseen ja oikeudellista asiantuntemusta vaativaan asiaan tarpeeksi syvällisesti, eivätkä siten pystyneet kunnolla kritisoimaan virkamiehen tuotosta. Lausunnot joka tapauksessa pääsääntöisesti tyrmäsivät ohjeen välineenä, jolla pyritään ohjaamaan aselupaprosessia. Ohjauskriteerien tulisi löytyä aina lakitekstistä eikä mistään ohjeesta.

Edellä mainituilla seikoilla tulee tuskin olemaan mitään merkitystä, kun AYO:ta runnotaan läpi. Ohjeen hyväksymistä tullaan hyvin todennäköisesti perustelemaan Reserviläisliitto ry:n (RES) ja Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) yhteisellä kannanotolla, jossa nämä toteavat ohjeen olevan aselupaprosessin kannalta tarpeellinen. Yhteisöt toteavat aivan oikein, ettei ohje saa olla ristiriidassa lain kanssa. Olennaista on kuitenkin se, että samalla nämä järjestöt oikeuttavat jäsenistöltään lupaa kysymättä viranomaisen ohjaavan aselupien myöntöprosessia itse keksimiensä sääntöjen mukaisesti. Tässä annetaan tahallisesti tai tahtomatta POHA:lle pikkusormi, eikä se varmasti tule jättämään tilaisuutta käyttämättä. Nyt alkaisi olla RES:lla, RUL:lla, SAL:lla ja muilla intressijärjestöillä viimeinen aika herätä puolustamaan jäsentensä oikeuksia.

On mielenkiintoista seurata sitä, millä perusteilla POHA tulee taklaamaan eri intressipiirien esittämät perustelut, joiden mukaan alle 84 cm kiväärien vaarallisuusluokitus ei laissa eroa pidempien kiväärien luokituksesta mitenkään, ja että virkamiehen kirjoittamilla sisäisillä ohjeilla ei saa olla merkitystä lupaviranomaisen suorittamassa aselupaa koskevassa kokonaisharkinnassa.

Aiemmin POHA:n perusteluna on ollut joka paikkaan sopiva ”yleinen järjestys ja turvallisuus”.  Tämä ei kuitenkaan ole mikään perustelu. POHA:n tulisi esittää objektiivisesti havaittavia tosiseikkoja, jotka toimisivat perusteluna yleisen järjestyksen ja turvallisuuden olennaiselle vaarantumiselle nykytilasta.  POHA:n tulisi esimerkiksi perustella, miksi alle 84 cm pituinen kivääri on helpommin asusteisiin kätkettävä kuin vaikkapa laiton pistooli tai teräase, joita voi olla taskuissa useitakin kappaleita. Ei tarvitse olla mikään neropatti havaitakseen, että perustelujen keksiminen alle 84 cm pitkien kiväärien kiellolle ei oikeasti kestä minkäänlaisia objektiivisia kriteerejä.

Voidaan ennustaa, että POHA vain ylimielisesti jatkaa entistä röyhkeää käytäntöään ja toteaa uudessa AYO:ssa alle 84 cm lyhyempien kiväärien olevan helposti kätkettäviä, tulivoimaisia ja niin edelleen, ja että sen vuoksi niihin ei tule myöntää lupia. Näin siis edelleen siitä huolimatta että noin 700 000 aseluvan haltijaa on lainkuuliaista osaa Suomen kansasta, ja aselaki nimenomaan sallii muun muassa reserviläisammunnoissa tällaisten kiväärien luvat.

Valitettavasti näyttää siltä, että vanha meno tulee jatkumaan ministeri Räsäsen siunauksella. Myös vastakkainasettelu aseharrastajien ja poliisien välillä tulee vain kasvamaan entisestään. Luulisi poliisilla olevan tärkeämpiäkin työtehtäviä hoidettavanaan kuin keskittyä tämän lainkuuliaisen aseharrastajajoukon vahtimiseen.

Ministeri Räsäsen ja POHA:n olisi nyt syytä keskittyä näiden turvallisuutta näennäisesti parantavien ukaasien sijaan aivan muihin aselupakäytäntöä koskeviin asioihin. Olisi paljon tärkeämpää esimerkiksi tarkastella henkilön sopivuutta saada hallussapitolupa mihinkään ampuma-aseeseen.

Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään viitettä siitä, että aselainsäädäntömme saataisiin vastaamaan EU:n asedirektiiviä. Kyseisen direktiivin mukaan aseet on kategorisoitava pitkiin ja lyhyisiin sen perusteella, onko ase alle vai yli 60 cm.

Aseharrastajille ei näytä edelleenkään jäävän muuta tietä oikeuksiensa puolustamiseen, kuin jatkaa valitusten tekemistä hallintotuomioistuimiin.

 

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

POHA on näköjään vetäissyt maton reserviläisampujain alta.
Jouni Laiho(entinen ase ja arpajaishallinnon johtaja) hallitusneuvos on kuulemma aikanaan sanonut pystykorvakiväärin riittävän reserviläisampujille.
Tähänhän ohjeilla pyritään.
Jos itselataaviin reserviläiskivääreihin ei enää saa lupia, muuttuvat vanhat aseet omistajilleen arvottomiksi.
Nyt valtio siis omilla toimillaan edesauttaa kansalaisten yksityisen omaisuuden(aseetkin ovat niitä) arvon romahdusta.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Jäin miettimään että miten tuo 84 cm. mitataan ja mitkä aseen osat tai rakenteet määrittävät aseen pituuden lailliseksi. Riittääkö jos aseen kokonaispituus on enemmän kuin 84cm? Perän eli puuosan (metalli, muovi,...)ollessa vaikkapa 60cm. riittää itse lukkolaitteen rungon ja piipun pituudeksi 24,1 cm. ja ase olisi lainmukainen. Jokainen voi kuvitella mielessään kuinka helposti tuollaisesta aseesta saa tehtyä 40cm. pitkän aseen! Toisaalta jos lukkorungon ja piipun vähimmäismitta tulisi olla 84cm. niin normaalin perän mitta lisättynä aseesta tulisi vähintään 1,3 metrinen "halko". Mikäli aseen rautaosat, eli piippu ja lukkorunko olisi määrittelevä tekiä niin lasketaanko mukaan myös äänenvaimennin mikäli se olisi juotettu- tai hitsattu kiinteäksi osaksi piippua?

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Vanhan lain mukaan äänenvaimennin laskettiin osaksi piippua, mutta sen piti olla ei irrotettava.
Luulen, että Mika Lehtonen ajaa takaa näiden Res.itselataavien Norincojen kieltoa.
Niiden pituus jää kai alle 84cm.

Käyttäjän HessuSutinen kuva
Hessu Sutinen

Seppo tuossa ko aiheeseen.. :

Ampuma-aselaki 9.1.1998/1

6 §

Ampuma-aseiden tyypit
Tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden tyypit ovat haulikko, kivääri, pienoiskivääri, pistooli, pienoispistooli, revolveri, pienoisrevolveri, yhdistelmäase, kaasuase, merkinantopistooli, mustaruutiase ja muu ampuma-ase.

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) haulikolla kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua sileä- tai rihlapiippuista ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja piipun pituus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään haulikon patruunaa;

2) kiväärillä kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua rihlapiippuista ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja piipun tai putken pituus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa;

3) pienoiskiväärillä kivääriä, jossa käytetään reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;

4) pistoolilla ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 millimetriä ja jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa;

5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;

6) revolverilla ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on alle 840 millimetriä ja piipun pituus alle 400 millimetriä ja jossa käytetään pyörivään patruunarullaan ladattavaa keski- tai reunasytytteistä patruunaa;

7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa käytetään pyörivään patruunarullaan ladattavaa reunasytytteistä .22 kaliiperista patruunaa;

8) yhdistelmäaseella olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua ampuma-asetta, jossa on ainakin kaksi piippua tai putkea ja jonka kokonaispituus on vähintään 840 millimetriä ja piippuyhdistelmän pituus vähintään 400 millimetriä sekä jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa ja haulikon patruunaa;

9) kaasuaseella ampuma-asetta, jossa käytetään kaasupatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita;

10) merkinantopistoolilla ampuma-asetta, jossa käytetään merkinantopatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita;

11) mustaruutiaseella ampuma-asetta, joka on suunniteltu ja valmistettu vain mustalla ruudilla käytettäväksi;

12) muulla ampuma-aseella asetta, joka rakenteeltaan, mitoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan poikkeaa tässä pykälässä määritellyistä ampuma-aseista.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Terve Hessu! Näin asekauppiaana tunnen kyllä lain ja siksipä kyseenalaistinkin tuon uuden suunnitelman. Laki aseista on aivan tuulesta temmattu ja siinä on kauheasti typeriä- ja asioista tietämättömien lainsäätäjien virheitä jo ennestään.

Näillä uusilla asetuksilla ja laeilla ei yksikään aserikos tai tragedia ole poistunut, eikä tule poistumaan. Aselupakäytännön kiristämisen myötä on saatu aikaiseksi vain metsästys- ja aseharrastajille sekä aseurheilun harrastajille haittaa.

Niin ja mitä tuohon nykyiseen lakiin tulee, niin voin tehdä täysin laillisen puoliautomaattisen haulikon jossa saa pitää vaikka 100 patruunaa ja silti sen kokonaismitan muuttamiseen 84 sentistä 42 senttiin menee 1 sekunti.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Miksei asekauppiaiden liitto pidä enemmän meteliä tästä?

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #6

Herra sen tietää ja kuluttaja maksaa.

Käyttäjän HessuSutinen kuva
Hessu Sutinen

Aivan, tulipahan taas pykälä näkösälle olettaen ettei jokainen tiedä keskustelua seuratessaan.

Tai muut tausta järjestöt ?

jussi olli

Olen useassa lajissa SM-tasolla kilpaileva ampumaurheilija. Minulla ei ole koskaan ollut ongelmia eri lajeihin tarvitsemieni urheiluvälineiden, aseiden, hankkimisessa yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Eräässä reserviläislajissa (jossa myös kilpailen SM-tasolla) olen joutunut käyttämään kaksi kilpailukautta perustason välinettä, koska en ole saanut lupaa haluamaani kilpa-aseeseen. Syy tähän on juuri tuo, mistä Immonen kirjoittaa.

Tilannetta voisi verrata kilpajuoksijaan, joka joutuu kilpailemaan ja harjoittelemaan väärän kokoisilla vanhoilla lenkkikengillä, eikä sopivilla piikkareilla.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Kilpa-ampujat ovat suurissa vaikeuksissa uusiessaan kalustoaan esmes.haulikoita.
Lieneekö tullut POHALTA ohje aselupaviranomaisille?
Miksi ja mihin tällä toiminnalla pyritään?

Käyttäjän janneshalonen kuva
Janne Halonen

Nyt ollaan muuttamassa myös metsästysasetusta niin, että määritellään haulikko, kivääri, pienoiskivääri, yhdistelmäase ja mustaruutiase sallituiksi metsästysaseiksi. Tässä kohtaa siis rajataan tarkoituksellisesti luokka ”muu ase” pois. Tähän luokkaan kuuluvat aseet, jotka rakenteeltaan, mitoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan poikkeavat perusaseista.

Hyvin tyypillisesti tässä luokassa ovat reserviläisten ja asekeräilijöiden itselataavat lyhyet aseet, esimerkiksi mallia CAR-15, Colt Commando, Steyer AUG ja BT96. Ymmärrän hyvin, ettei näille aseille myönnetä ensisijaisesti hallussapitolupaa metsästysperusteisesti. Asia ei siis kosketa perusmetsästäjää ollenkaan, mutta tuntuu täysin tyhmältä kieltää hyvän, toimivan ja käyttökelpoisen aseen käyttäminen metsästyksessä (jos siihen on muutoin lupa, vaikka reserviläistoiminnan kautta) vain ja ainoastaan siksi, ettei se näytä perinteiseltä metsästysaseelta. Kyse on lähinnä asennevammaisesta kiusanteosta, ei muusta.

Asetuksen muuttamisesta tarkemmin täällä:

http://www.terveisetravintoketjunhuipulta.com/2012...

Matti Kopra

Kiinnitti huomiota, että ministeri Räsäsen mielenkiinto näyttäisi lopahtaneen korjata aselain epäkohtia ja Pohan virheitä.
Hänhän kaiketi kuunteli harrastajia alussa? Ilmeisesti syytä muutokseen ei tiedetä?
Onko Pohan ja Räsäsen välillä jotain sellaista, mitä emme tiedä?

Matti Kopra

Ministeri Räsäsen suunnanmuutos aselakikäsittelyssä on joka tapauksessa toteutunut. Ymmärrän,että kaikkeen ei Räsäsenkään aika riitä,ja siksi alainen saa käskyn kirjoittaa vastineita. Luulisi kuitenkin, että hän antaa jotain suuntaviivoja vastauksen sisällöstä,ja täytyyhän hänen kuitenkin lukea ja ymmärtää saamansa kirjoitus. Kaiken aikaisemmin saamansa tiedon jälkeen hän ei sisimmässään voi luottaa Pohan sanaan. Eli suuri kysymys jää vastausta vaille: Miksi Räsänen on alistunut Pohan marionetiksi?

Matti Kopra

Milloin aselakimme saadaan vastaamaan EUn asedirektiiviä. Poha on johdonmukaisesti toistakymmentä vuotta kieltäytynyt tämän asian kuntoonsaattamisesta. Sanoo poliisi Räsäselle mitä tahansa niin aseet on joka tapauksessa luokiteltava pitkiin ja lyhyisiin, lyhyt ase on alle 60 cm pitkä.

Toimituksen poiminnat