Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Uskonnollisista ympärileikkauksista

Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala jätti eduskunnassa 31.5.2012 lakialoitteen poikalasten uskonnollisin perustein suoritettavien ympärileikkausten kriminalisoimiseksi. Itse olen toinen aloitteen allekirjoittajista. Kaikille eduskuntaryhmille ja kansanedustajille yli puoluerajojen tarjottiin mahdollisuus allekirjoittaa kyseinen lakialoite, mutta tästä huolimatta siihen ei kertynyt nimiä kuin ainoastaan perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Harmiksemme saimme todeta myös vihreiden kääntäneen takkinsa asiassa, vaikka aiemmin he ovat olleet käsitykseni mukaan perussuomalaisten kanssa samoilla linjoilla. Yksikään vihreiden kansanedustajista ei siis allekirjoittanut lakialoitetta.

Poikalasten uskonnollisin perustein suoritettavien ympärileikkausten laillisuudesta on käyty keskustelua jo vuosien ajan. Islamisaation edetessä myös eri oikeusasteissa on jouduttu ottamaan kantaa tapauksiin, joissa pojille on ei-lääketieteellisin perustein suoritettu ympärileikkauksia. Suomen perustuslain (731/1999 ) 7 § takaa jokaiselle henkilölle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, mutta tästä huolimatta poikien uskonnolliset ympärileikkaukset ovat tällä hetkellä Suomessa laillisia.

Kuten lakialoitteen perusteluissa todetaan, ennakkotapauksena poikalasten ympärileikkausten laillisuudesta pidetään pahoinpitelysyytettä koskenutta tapausta KKO:2008:93, jossa oikeus katsoi, ettei muslimipojalle uskonnollisista syistä järjestetty ympärileikkaus ollut lainvastainen. KKO:n mielestä poikien ympärileikkauksen taustalla olleita uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia syitä voidaan pitää sellaisina perusteina, jotka oikeuttivat syytteessä olleen henkilön menettelyn "huolimatta siitä, että se lähtökohtaisesti täyttää pahoinpitelyn tai ainakin lievän pahoinpitelyn ulkoisen tunnusmerkistön". Tämän lisäksi KKO arvioi lapsen vanhempien uskonnolliset intressit painavammaksi kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa suojatun henkilökohtaisen koskemattomuuden, vaikka totesikin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä, että "suhteellisen vähäinenkin lääketieteellinen toimenpide voi merkitä perusoikeuksien loukkausta, jos se tehdään ilman asianmukaista suostumusta".

Tyttö- ja poikalapset asetetaan Suomessa ympärileikkausten suhteen oikeudellisessa tarkastelussa eriarvoiseen asemaan. Tyttöjen ympärileikkaus nimittäin tulkitaan Suomen rikoslain (39/1889 ) 21 luvun 6 §:n mukaan törkeäksi pahoinpitelyksi, kuten myös KKO:2008:93 osoittaa.

On täysin käsittämätöntä, että Suomen oikeuslaitos ei lähde takaamaan poikalapsille perustuslaissa turvattua koskemattomuutta. Se hyväksyy poikiin kohdistuvat rituaalisilpomiset ja sivuuttaa koskemattomuuden vetoamalla vanhempien uskonnollisiin traditioihin tai normeihin. Perustuslain 11 § turvaa uskonnonvapauden, mutta vanhempien uskonnolliset oikeudet eivät missään nimessä saa mennä lapsen henkilökohtaisen vapauden, koskemattomuuden ja turvallisuuden edelle. Lakialoitteen perusteluissa tuodaan onnistuneesti esille myös se oleellinen asia, että alaikäisellä lapsella ei ole mahdollisuutta vajaavaltaisena toteuttaa tosiasiallisesti uskonnonvapauttaan, vaan ympärileikkaus järjestetään käytännössä aina vanhempien tahdosta.

Suomen Lääkäriliiton antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairauden hoitoa eikä terveyden edistämistä, eikä se kuulu suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään. Lisäksi lääkäriliitto toteaa lausunnossaan, ettei lääkäriä voida velvoittaa eettisistä syistä toteuttamaan uskonnollista rituaalia, jolla ei ole potilaalle terveydellistä hyötyä. Myös julkisia varoja on liiton mukaan kyseenalaista käyttää rahoittamaan erityisryhmien uskonnollisia käytäntöjä.

Rituaalisilpomisia suosivia uskonnonharjoittajia ei saa asettaa Suomessa erityissuojeluun, vaan heitä on kohdeltava tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa. Lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille, jotka tehdään uskonnon varjolla, on oltava selkeä nollatoleranssi. Sukupuolesta riippumatta lapseen kohdistuva ei-lääketieteellisistä syistä järjestetty ympärileikkaus tulee siis säätää Suomessa lainvastaiseksi. Yksilölle on taattava riittävän kypsän iän saavutettuaan aito valinnanvapaus ympärileikkauksen mahdollisesta teettämisestä tai teettämättä jättämisestä oman vakaumuksensa perusteella.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

"Suomen Lääkäriliiton antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairauden hoitoa eikä terveyden edistämistä, eikä se kuulu suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään. Lisäksi lääkäriliitto toteaa lausunnossaan, ettei lääkäriä voida velvoittaa eettisistä syistä toteuttamaan uskonnollista rituaalia, jolla ei ole potilaalle terveydellistä hyötyä. Myös julkisia varoja on liiton mukaan kyseenalaista käyttää rahoittamaan erityisryhmien uskonnollisia käytäntöjä."

Lääkäriliiton kanta on asiallinen. Sehän jättää lääkereille omantunnon vapauden tässä asiassa. Tietenkin uskonnollisten yhteisöjen on itse rahoitettava toimintansa (myös ympärileikkaukset), vaikka nykyisin ns. kansankirkkoja tuetaankin osuudella yhteisöveron tuotoista.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve,

Suomen laki hyväksyy perusteluksi että aikuisten mielikuvituskaveri suuttuu jollei se saa vastasyntyneiden esinahkoja uhrilahjoina, siis tunnustaa että taikauskoa tulee noudattaa.

-Rauhaa

Harri Lehtonen

Uskonto on rikollisten piilopaikka!

Sen suojassa saa puuhailla ihan mitä tahansa laittomuuksia ja järjettömyyksiä.

Tulisikohan kaikki uskonnot - ateismi mukaan lukien - kriminalisoida?

Olisi maailma silloin parempi paikka elää?

Ehkä.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve,

Ei uskontoja tarvitse kieltää, kuten ei muitakaa ideologioita. Lopetetaan vaain uskontojen hyysääminen ja pidetään laki sekulaarisena.

Niin ja ateismi ei ole mikään uskonto, ei edes ideologia, se on olotila - vapaus jumaluskosta.

-Rauhaa

Harri Räsänen

Ihan hyvä, että joku viitsii yrittää. Ei lakialoite läpi mene kuitenkaan.
Ainakin saadaan näkyville se että uskonnon varjolla saadaan harjoittaa asioita, jotka muille ovat mahdottomia.
Jehovat on vapautettu asepalvelusta juuri uskonnollisin perustein.

Jari Jokinen

Immonen voisi päivittää tietonsa asiasta tälle vuosikymmenelle.

KKO:n vuoden 2008 ennakkopäätöksen jälkeen on tullut voimaan Euroopan neuvoston yleissopimus, joka kriminalisoi myös poikien ympärileikkaukset Suomessa.

Uutta yleissopimusta on sovellettu jo käytännössäkin, sillä Helsingin käräjäoikeus on sopimuksen nojalla tuominnut poikalasten vanhempia vuosina 2011 ja 2012 pahoinpitelystä rangaistukseen.

Asia itsessään on hankala, koska en usko että pelkästään kieltämällä saadaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtäviä ympärileikkauksia loppumaan. Pahimmassa tapauksessa kielto saattaa johtaa siihen, että vanhemmat käyttävät epäpätevää henkilöä leikkauksen suorittamiseen, jolloin terveydelliset riskit lapselle ovat paljon suuremmat kuin jos leikkauksen suorittaisi laillistettu lääkäri.

Asia on myös hankala siksi, että poikien ympärileikkauksia puoltavaa tieteellistä näyttöä löytyy jonkin verran, eli asia ei ole täysin mustavalkoinen edes lääketieteen näkökulmasta katsottuna.

Toisaalta taas tarpeettoman kivun tuottaminen toiselle täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkit, joten sitäkään ei voida sivitysvaltiossa sallia.

Mitä tulee tuohon tasa-arvoasiaan, mielestäni tyttöjen ja poikien ympärileikkauksessa kyse on kuitenkin täysin erilaisesta toimenpiteestä, vaikka niistä joskus harhaanjohtavasti samaa nimitystä käytetäänkin.

Käyttäjän immonen kuva
Olli Immonen

Vaikka poikalasten uskonnollisin perustein suoritetut ympärileikkaukset olisi kriminalisoitu jossakin kansainvälisessä sopimuksessa, se ei tarkoita sitä, etteikö kriminalisoimista tulisi kirjata myös Suomen omaan lainsäädäntöön.

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

Erinomaista, että kansanedustajana kiinnitätte näinä vaikeina aikoina merkittäviin ja kansalaisten oikeusturvaa tukeviin kysymyksiin huomiota. Samaa luokkaa kuin esimerkiksi oheinen puoluetoverinne tekemä talousarvioaloite:

Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Kopsuontien (mt 3132) peruskorjauksen jatkamiseen, Keskeiset asiakirjat: TAA 78/2011 vp

Käyttäjän immonen kuva
Olli Immonen

Olisiko sitten parempi keskittyä pelkästään Euroopan talouskriisiin ja jättää Suomea koskevat muut ongelmat hoitamatta? Sehän olisikin varsin järkevää.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Tästä olen Olli Immosen kanssa samaa mieltä. Rituaalisista leikkelemisistä pitää päästä eroon.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Syytös vihreiden takinkäännöstä ei ole aiheellinen. Toukokuun puoluekokouksessa oli käsittelyssä Vihreän miesliikkeen aloite, että lasten ei-lääketieteellinen ympärileikkaaminen tulisi kieltää. Päätökseksi tuli lopulta seuraava: "Puoluekokous kannattaa määrätietoisia toimia, joilla poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset saadaan vähenemään ja tulevaisuudessa loppumaan. Puoluekokous kannustaa eduskuntaryhmää ja puoluehallitusta aloitteellisuuteen, jotta neuvola- ja terveydenhuoltohenkilöstö sekä maahanmuuttajapalvelut neuvovat ja tiedottavat aktiivisesti vanhempia ympärileikkauksen riskeistä ja haitoista ja kannustavat vanhempia jättämään leikkaus odottamaan lapsen täysiikäisyyttä. STM:n tulee laatia asiaa koskeva kattava ohjeistus. Jos nämä toimet eivät saa ympärileikkauksia loppumaan, on kriminalisointia harkittava." http://www.vihreat.fi/files/liitto/Aloitepaatokset...

Kieltämisen riskinä on, että poikia viedään ulkomaille oloihin, joita ei voi mitenkään kutsua hygieenisiksi. Blogisti on kannatettavalla asialla, mutta vaarana on joutua ojasta allikkoon.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Tapahtuuhan sitä monenlaista muutakin lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Silti sellaiset on katsottu aiheelliseksi kieltää, vaikkei kielto toki näitä touhuja estäkään.

Jos täällä aikaihminen käpälöi lapsen sukupuolielimiä (muusta kuin hygieniaan ym. liittyvistä syistä) paljain käsin, niin linnatuomiohan siitä herkästi napsahtaa; ja jos tekijänä tai teettäjänä on ollut lapsen huoltaja, niin päälle vielä huostaanotto.

Miksi teko olisi jotenkin vähemmän törkeä, jos paljaiden käsien sijaan käytetäänkin teräasetta?

j.olavi heikkinen

pragmaattinen päätös sinänsä, mutta tuota kehitystä on seurattava aktiivisesti ja erityisesti oikeusministerin kaavailemalle rituaaliset ympärileikkaukset mahdollistavalle erityislaille on pistettävä tenä eteen. tällainen erityislaki on voimassa ruotsissa ja kokemusten mukaan siellä 2/3 poikien ympärileikkauksista tehdään silti edelleen kotioloissa usein itseoppineiden "lääkäreiden" toimesta.

suomen oloihin erityislaki ei tuo mitään uutta, sillä korkeimman oikeuden linjaus sallii jo nytkin asianmukaisesti operoidut ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset.

Käyttäjän jyrkikasvi kuva
Jyrki Kasvi

Itse aloitteen tekstiä näkemättä on mahdotonta sanoa mitään varmaa, mutta viittaus islamisaatioon vihjaa, että aloitteessa on ollut sanavalintoja, joita minkään muun puolueen kansanedustajien on ollut mahdotonta hyväksyä. Ympärileikkaus kun jakaa puolueita ja edustajia läpi eduskunnan, ei vain Vihreitä.

"Harmiksemme saimme todeta myös vihreiden kääntäneen takkinsa asiassa, vaikka aiemmin he ovat olleet käsitykseni mukaan perussuomalaisten kanssa samoilla linjoilla. Yksikään vihreiden kansanedustajista ei siis allekirjoittanut lakialoitetta."

Vihreiden puoluekokous tosiaan päätti ottaa Vihreiden tavoitteeksi _ei-lääketieteellisistä syistä_ (uskontoihin viittaamatta) tehtävien ympärileikkausten vastustamisen. Sen sijaan Vihreiden miesten (Vihreät ovat tietääkseni ainoa puolue, jolla on naisjärjestön lisäksi myös miesjärjestö, vaikka se ei puoluetuen saamiseksi ole välttämätöntä) aloite kriminalisoinnin ottamiseksi Vihreiden tavoitteeksi kaatui tiukassa äänestyksessä. Eli aloite _kriminalisoinnista_ oli Vihreiden puoluekokouksen päättämän linjan vastainen, toisin kuin edellä väität. Kannattaa lukea uutiset loppuun asti eikä vain otsikot:

http://www.hs.fi/politiikka/Vihre%C3%A4t+haluaa+lo...

Henkilökohtainen kantani asiaan on Vihreiden linjaa jyrkempi ja todennäköisesti nostamme asian taas seuraavassa puoluekokouksessa esiin:

http://yle.fi/uutiset/jyrki_kasvi_lapsen_laillinen...

Käyttäjän immonen kuva
Olli Immonen

Kiitos Jyrki vihreiden kannan selventämisestä.

Saarakkalan lakialoitteen sanavalinnat ovat mielestäni hyvin neutraaleja. Aloite löytyy kokonaisuudessaan tuolta: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_...

Toimituksen poiminnat